IEDER MENS IS GELIJK

GAPP-Gents Actieplatform Palestina

Facebook
Twitter
Email
Print

Het Gents ActiePlatform Palestina is een groep van vrijwilligers die actief solidair zijn met Palestina en de Palestijnen. Samen met andere lokale, nationale en internationale organisaties willen we de bevolking sensibiliseren en regeringen motiveren om op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk. Voor een mooi gestructureerd overzicht van onze acties en visie kan je best eens onze website doorbladeren www.gentsactieplatformpalestina.be

Het GAPP ontstond in de periode dat er ook een Vlaams Actieplatform Palestina was, dat de Palestina-werking van de verschillende ngo’s wilde coördineren. Een groepje Gentenaren besloten toen dat er ook in Gent ook zo wel een groep mocht zijn. De ngo’s kregen het moeilijk om hun eigen agenda te combineren met gemeenschappelijke standpunten, zodat de term APP weer verdween. Als vrijwilligers hadden we dat probleem niet, wij doen nog steeds onverstoord verder.

We komen een tiental keren per jaar samen met een vaste kern vrijwilligers. Aangezien veel van onze leden actief zijn in andere verenigingen (Palestina Solidariteit, INTAL, Wereldkoor Karibu, de Wereldwinkels, vzw Vrede, ….) blijven we eigenlijk ook nog steeds een platform.

We hebben we een paar jaarlijkse vaste activiteiten: een interactieve infostand op de Gentse feesten, een vredeswake met kerst en een BDS-actie. Daarnaast spelen we in op de actualiteit: benefiet voor Gaza, Vredesbetoging, info-avond met interessante sprekers, samenwerking met individuen of groepen die iets in Gent willen organiseren. We verzorgen al 3 jaar het scholenprogramma van het filmfestival Eye On Palestine. Via het Vredesoverleg Gent zetten we het vredesthema in een breder licht.

Ten slotte kijken we ook buiten de Gentse grenzen voor de medewerking aan nationale acties, niet in het minst die van Palestina Solidariteit. Het is opvallend dat velen de weg naar het GAPP vonden via een inleefreis van Palestina Solidariteit.

Geld? Sinds enkele jaren maken we deel uit van de stedelijke raad GONZ (Gents Overleg Noord Zuid), die ons subsidieert op basis van het aantal sensibiliserende activiteiten die we organiseren in Gent. Onze vergaderingen gaan door in de lokalen van vzw Vrede, die ook zorgt voor logistieke steun. En we hebben vrijwilligers niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken. Zo maakte Johan onze 2.5m hoge houten kopie van de muur, een electro-bord voor Palestina-quizzen en enkele openklapbare infoborden.

Geïnteresseerd om een handje toe te steken ? Gents Actieplatform Palestina (GAPP), Brugsesteenweg 35 9000 Gent http://www.gentsactieplatformpalestina.be/ en http://www.facebook.com/GappGentsActiePlatformPalestina of gapp@telenet.be

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be