Nieuws

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht 01/06/2017

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes, opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.” 

                       

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging 01/06/2017

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes, opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.” 

Naast haar activiteiten in België, ondersteunt Palestina Solidariteit projecten in de bezette Palestijnse gebieden zelf, met het doel bij te dragen tot een rechtvaardige en duurzame vrede.

Palestina Solidariteit Nieuwsbrief Nr 43 23/05/2017
Ga met ons mee op inleefreis naar Palestina 18/05/2017

Ontdek 10 dagen lang de sfeer en cultuur onder dagelijkse bezetting

 

              

 

De praktische kant

Wanneer zijn de reizen? Met wie gaan we op reis? Wat zijn de kosten?

Israël, een gevaarlijk zieke patiënt 15/05/2017

Inleiding

In de discussie over Israël en Palestina wordt het conflict wel ‘de Pa- lestijnse kwestie’ genoemd. Die aanduiding mist de essentie van het vraagstuk. De kern, de oorzaak van het probleem, ligt vrijwel geheel bij Israël, de schender van het internationaal recht, de bezetter en de onderdrukker. Het streven naar een rechtvaardige, dus duurzame vrede, zoals verwoord in het internationaal recht, vindt zijn aangrijpingspunt bij Israël, en meer specifiek bij het Israëlische regime.

2017: de teller staat op 50 jaar bezetting in Palestina 10/05/2017

2017: de teller staat op 50 jaar bezetting in Palestina

Honger voor mensenrechten 08/05/2017

Sinds 17 april zijn meer dan 1500 Palestijnse gevangenen in hongerstaking gegaan in verschillende Israëlische gevangenissen. De eisen die zij stellen gaan voor het merendeel over basisrechten die zij vroeger wel hadden, maar zijn ingetrokken.

Zo willen ze hun bezoek een knuffelen kunnen geven, nu kunnen ze elkaar enkel zien achter glas al pratend door een telefoon. 

ECCP verklaart zich solidair met de Palestijnse hongerstakers 08/05/2017


De ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) waarvan ook Palestina Solidariteit lid is, heeft op 26 april de volgende verklaring uitgegeven:

Geen fairplay in het voetbal van Israël 08/05/2017

Voetbal laat weinigen onberoerd, je speelt het zelf, gaat kijken naar de wedstrijd van je broer of zus, je kijkt het op tv of ziet uitgelaten supporters lopen door de straten van je stad of dorp.
Voetbal is een wereldwijde verbinding, die zorgt voor samenwerking op verschillende vlakken: organisatie, sportbeleving, feest vieren, … Voetbal gaat om verbinding en respect.

Boodschap van Omar Barghouti: Met dank en vol goede hoop! 18/04/2017

 

Boodschap van Omar Barghouti: Met dank en vol goede hoop!

Lieve vrienden en collega’s,

Na twaalf dagen van voortdurende ondervragingen door de Israelische autoriteiten heb ik eindelijk toestemming gekregen om mijn mail te checken.

De BNC-verklaring naar aanleiding van de inval in mijn huis vormt een accurate weergave van het meest recente hoofdstuk in de oorlog van het Israelische regime tegen de BDS beweging.

Oproep aan de Europese Unie: Stop handel met illegale Israelische nederzettingen 18/04/2017

 

Op 10 april 2017 heeft de ECCP* onderstaand persbericht gepubliceerd:

Vorige week verscheen op de website van het internationaal vooraanstaande juristenblad ´The European Journal of International Law (EJIL)´ een

artikel waarin bevestigd werd dat de Europese Unie en haar lidstaten wettelijk verplicht zijn om alle handel met illegale Israelische nederzettingen, gebouwd op gestolen Palestijns land, te stoppen. Dit bewijst dat het verzet tegen handel met Israelische nederzettingen toeneemt en steeds meer wordt geaccepteerd.

Vacature standhou (st) er 18/04/2017

Persbericht 14/04/2017

Oproep aan de Europese Unie: Stop handel met illegale Israelische nederzettingen

Israeli Apartheid Week 14/04/2017

Activiteiten overzicht - palestina solidariteit

Israeli Apartheid Week

Van zes tot elf maart 2017 was het weer Israeli Apartheid Week, in verschillende Belgische steden waren hierrond activiteiten georganiseerd met ondersteuning van Palestina Solidariteit. Hieronder vindt u een tekst die ingaat op de activiteiten die doorgegaan zijn.

Belgische studenten verzetten zich tegen pogingen om de #IsraeliApartheidWeek lam te leggen, focussen op Palestijnse politieke gevangenen.

Palestina Solidariteti was er ook bij op de wereldmeerdaagse! 14/04/2017

De wereldmeerdaagse is een tweejaarlijks evenement dat jongeren uit het secundair onderwijs wil laten kennis maken met de derde wereld en milieuvraagstukken. Dit jaar ging de wereldmeerdagse door van 7 tot 22 februari in Brasschaat en van 6 tot 16 maart.  En ook Palestina Solidariteit vzw was erbij!

© Palestina Solidariteit vzw 2016