Tag: NB63

Nieuws

Het pleidooi voor één democratische staat

Het idee van één staat, waarin joden en Palestijnen in vrede samenleven is niet nieuw. In 1947 was er verzet tegen het verdeelplan van de VN. De PLO was jarenlang voorstander van een één-staat-oplossing. Om tactische redenen liet men dit idee los met als resultaat de Oslo-akkoorden in 1993.

Nieuws uit Palestina

Grenspolitie schiet op Palestijnse jongeren

Er is geen enkele rechtvaardiging voor het schieten met scherp als er geen sprake is van dodelijk gevaar. De latere verklaring van de grenspolitie was dat het een vergissing was. Dit rechtvaardigt echter niet om met scherp te schieten.

Nieuws uit Palestina

Israël sloopt compleet Palestijns dorp

De Palestijnse bedoeïenengemeenschap Khirbet Humsah is door Israël van de kaart geveegd. Op dinsdag 3 november werd vrijwel het volledige dorp door het Israëlische leger verwoest, met bulldozers en ander groot materieel. Temidden van de Covid-19-pandemie verloren elf bedoeïenenfamilies – 74 familieleden, onder wie 41 minderjarigen – hun woning en andere bezittingen.

gaza

Covid update in Palestina

De Covid-epidemie is een zware beproeving voor Gaza. Hygiëne is extra belangrijk in deze tijd, maar met het ernstige gebrek aan water is dat moeilijk te realiseren. Ten opzichte van begin september waren er eind oktober 11x meer besmettingen (6347).

gevangenen

Jeruzalem: Gezinnen uit elkaar

Salah Hammouri is 35 jaar en werkt als advocaat voor Palestijnse politieke gevangenen. Hij heeft een permanente verblijfsvergunning in Jeruzalem, maar de minister van binnenlandse zaken wil hem deze verblijfsvergunning afpakken wegens zijn ‘breuk in loyaliteit’ ten opzichte van de staat Israël. Salah heeft 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen.

gaza

Dit stuk van de zee is van ons

Het is voor Israël routine om boten in Gaza’s territoriale wateren in beslag te nemen. Er is geen wettige rechtvaardiging hiervoor. Israël moet stoppen met deze straffende gewelddadige en onwettige praktijk. Het veroorzaakt ernstige schade in het leven van vissers en hun familie.

Nieuws uit Palestina

Jongen van 16 vermoord door het leger

Uit een autopsie bleek dat hij gestorven was door verstikking. Bovendien had hij blauwe plekken en wonden op zijn borst en zijn onderbuik.
De verklaring van het leger was dat er geen extreem geweld gebruikt was en dat de jongen gevallen was en zichzelf had verwond.

BDS

De EuroAsia Inter connector

De studie van PHROC, The Palestinian Human Rights Organizations Council concludeert in een rapport dat het project Euro Asia Interconnector juridisch niet verdedigbaar is. Het project moet om die reden stopgezet worden.

internationaal

Verenigde Staten: Wat te verwachten van Joe Biden?

Groot was de opluchting in de VS, dat Joe Biden de verkiezingen gewonnen heeft. De verwachtingen in Europa zijn eveneens positief: men hoopt dat de vele door Trump afgeschafte multilaterale verbanden weer hersteld zullen worden.
Maar wat kunnen we verwachten van Biden inzake Israël/Palestina?

BDS

UN Database

In februari van dit jaar kwam de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten uit met een lijst van 112 ondernemingen die betrokken zijn in de kolonisatie van de Westbank. De ECCP (the European Coordination of Committees and Associations for Palestine) ontdekte onlangs dat 3 ondernemingen die genoemd worden in de lijst, Europese subsidies ontvangen hebben in verband met researchprogramma’s FP7 en Horizon 2020.

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en geboortedatum) naar info@palestinasolidariteit.be