IEDER MENS IS GELIJK

Search

Nieuwsbrief 7

Facebook
Twitter
Email
Print

Editoriaal : Palestina wordt steeds meer geiĢˆsoleerd

Een nieuw gegeven in de strijd van het Palestijnse volk

Palestina wordt steeds meer en meer geiĢˆsoleerd. De Gazastrook is sinds 1993 afgesloten met prikkeldraad onder stroom en sinds 2007 is er een volledige blokkade. In 2002 begon IsraeĢˆl op de Westelijke Jordaanoever met de bouw van de Apartheidsmuur. Met de Oslo-akkoorden werden de bezette gebieden opgedeeld in zones A, B en C en werden er checkpoints, apartheidswegen en afsluitingen gebouwd. Door dit alles worden Palestijnen van Palestijnen afgesloten, waardoor het dagelijkse leven enorm bemoeilijkt wordt. Door de Muur en de checkpoints moeten mensen kilometers omrijden om tot hun werk of school te geraken. De vervoerskosten stijgen, terwijl hun inkomen elke dag daalt. Een vergunning bekomen om in IsraeĢˆl te gaan werken wordt steeds moeilijker, terwijl er steeds minder werk is in de bezette Palestijnse gebieden. Immers, IsraeĢˆl blijft Palestijnse gronden in versneld tempo stelen. Hierdoor blijft er steeds minder grond over voor de landbouw en zelfs voor de woongebieden voor de groeiende jeugdige bevolking.
De repressies, de verarming en de isolering van de Palestijnse bevolking nemen toe.
Hulpkreten worden bijna dagelijks de wereld ingestuurd. Maar politici en de VN- lidstaten doen niets om het internationaal Recht te doen uitvoeren, wat eigenlijk behoort tot hun verplichtingen. In de loop der tijden werden mooie, veel belovende verklaringen afgelegd. Maar deze beantwoordden niet aan de dagelijkse politieke realiteit. Integendeel de EU versterkt de banden met IsraeĢˆl op economisch, politiek, cultureel, wetenschappelijk en militair gebied. Ondanks het negeren van de VN- resoluties, de massale diefstal en de jarenlange mensenrechtenschendingen blijft Europa IsraeĢˆl beschouwen als een normaal en democratisch land. De EU-lidstaten doen niets om deze grootschalige misdaden te doen stoppen.
Burgers kunnen dit niet langer aanzien en nemen zelf hun verantwoordelijkheid op. In actieve geweldloosheid worden initiatieven genomen om al dit onrecht aan de kaak te stellen en te doen stoppen.
Een internationale humanitaire vloot zou naar Gaza varen om de blokkade tegen de Gazastrook aan te klagen en te doorbreken. In de duisternis van de nacht saboterenĀ duikers drie boten, die daardoor niet kunnen uitvaren. IsraeĢˆl en de EU zetten Griekenland onder druk om de vloot niet te laten uitvaren.

Ook de Westelijke Jordaanoever wordt meer een meer afgesloten van de wereld. IsraeĢˆl duldt ook hier geen pottenkijkers. Als ongeveer 500 internationale activisten naar Palestina willen reizen via Tel Aviv om ook deze afsluitingen en dit onrecht aan te klagen, verhinderen Europese vliegtuigmaatschappijen, op aandringen van IsraeĢˆl, dat tientallen activisten vertrekken. Zij die toch Tel Aviv bereiken worden of het land uitgezet of vliegen achter slot in twee gevangenissen.

De EU regeringen ondernemen niets om dit aan te klagen. Integendeel, ze nemen gewoon de uitleg van de bezetter over. Media verhalen wel het gebeuren, maar de achtergrond, het waarom van de actie wordt niet uitgelegd.

Er is aldus een nieuw gegeven in de Palestijnse strijd. In plaats van IsraeĢˆl met die afschuwelijke politiek te doen stoppen, nemen de EU-landen wel maatregelen om geweldloze activisten tegen te houden!
Dit nieuwe gegeven wordt een extra belasting en uitdaging voor de organisaties die zich voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk inzetten.

De zionistische lobbygroepen blijken in de westerse landen steeds meer macht en invloed te krijgen, waardoor zij de internationale politiek inzake het IsraeĢˆlisch-Palestijns conflict meer en meer beheersen. Zij willen een zuiver joodse staat in Palestina. Ze willen al het land, zonder de Palestijnen.

De zionistische ideologie is een bijzonder gevaarlijke ideologie, die misdaden tegen de menselijkheid uitvoert met de medeplichtigheid van het Westen. Deze ideologie heeft niets gemeen met het vreedzame geloof van miljoenen joden. De Palestijnen werden zwaar getroffen door de opeenvolgende IsraeĢˆlische veroveringen en bezettingen. Hun land werd gestolen, zij werden uit hun huizen gezet en van hun eigendommen verjaagd. De etnische zuivering en het lijden van het Palestijnse volk gaat nog elke dag verder met de goedkeuring van westerse politici. De zionisten erkennen niet eens het recht van de Palestijnen om als burger met gelijke rechten te leven in eigen land. En elk jaar wordt dit erger.
Iedereen die tegen deze ideologie zijn mond durft te openen, wordt meteen de mond gesnoerd. Geweldloze activisten worden beschuldigd van antisemitisme, extremisme en zelfs terrorisme.
Burgers zijn verontwaardigd dat onze politici dit zomaar aanvaarden en ook die weg inslaan. Dit tijdperk blijkt een zwarte bladzijde in de geschiedenis te worden, ja zelfs een schandvlek voor de westerse ā€œbeschaafdeā€ landen. Ook al zullen politici verhinderen dat zij zelf voor het internationaal gerechtshof van Den Haag worden gedaagd, zal hun medeplichtigheid in de geschiedenisboeken beschreven worden als een verafschuwde misdaad in eĢeĢn van de grote tragedies die door mensen veroorzaakt werden.
Ondanks het groeiend onrecht zal de dag van gerechtigheid komen. De activisten in het Westen zullen het verder moeten gaan opnemen tegen hun regeringen, die IsraeĢˆl de hand boven het hoofd houden.
Democratie, mensenrechten en internationaal recht zijn er niet om in de prullenmand te gooien. Westerse burgers dragen dit gemeengoed hoog in het vaandel en willen dat de westerse politici dit ook met hand en tand verdedigen.

Het grote discours op tv en radio gaat nu over de mensenrechten, over democratie, over de wil van het volk in LibieĢˆ, over een humanitaire ramp, maar dergelijke reactieĀ blijft totaal uit als het over IsraeĢˆl gaat! Denken onze politici en journalisten echt dat de gewone mensen die ‘taal’ ook nog ernstig nemen of dat ze nog geloofwaardig overkomen ?

Het redactieteam Brussel, 23 augustus 2011

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van ā‚¬40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst ā‚¬18. Het kost je dus uiteindelijk slechts ā‚¬22!Ā 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be