IEDER MENS IS GELIJK

Search

Spreken over Israëlische Apartheid is niet vanzelfsprekend

Facebook
Twitter
Email
Print

Dat werd gisteren nog maar eens duidelijk door het artikel dat verscheen op de website van Israel Academia Monitor.  Daarin wordt verwezen naar de conferentie ‘Palestijn in Israël: ongewenst burger?’ die Palestina Solidariteit morgen organiseert.  Eén van de hoofdsprekers op de conferentie is Israëlisch Prof. dr. Neve Gordon, docent politieke wetenschappen aan de Ben Gurion University in Israël.  Israeli Academia Monitor vraagt zich af of Prof. dr. Neve Gordon niet ontslagen moet worden door de universiteit, omdat hij zich uitspreekt voor BDS (Boycot – Desinvestering – Sancties) en Israël een apartheidsstaat noemt.  Op 14 mei zal deze vraag aanbod komen tijdens een evenement over BDS aan de Tel-Aviv University, georganiseerd door Israeli Academia Monitor.  

Reeds in 2009 kwamen er in Israël vragen op om Gordon te ontslaan, nadat de Los Angeles Times een artikel van hem had gepubliceerd waarin hij argumenten voor BDS gaf.  De Ben Gurion University ging daar toen niet op in, omwille van de academische vrijheid. 

In 2011 keurde de Knesset (het Israëlische parlement) echter de zogenaamde Boycotwet goed, waardoor het veel moeilijker werd voor Israëlische burgers om publiekelijk pro-BDS te zijn.  De Israeli Academia Monitor is ervan overtuigd dat deze wet het over het algemeen onmogelijk maakt voor Israëlische academici om zich te engageren voor BDS.  Het is daarom ook dat ze de vraag stellen of Gordon niet zou ontslagen moeten worden door de Ben Gurion University.

De Israeli Academia Monitor noemt zichzelf een “non-profit, grassroots organisatie bestaande uit burgers, die terwijl ze pleiten voor vrije meningsuiting en academische vrijheid, erg bezorgd zijn om de groeiende tendens om die twee essentiële aspecten van een democratische samenleving te misbruiken.  Extra bezorgdheid gaat uit naar de academici die hun eigen universiteiten lasteren en pleiten voor maatregels die Israël in het algemeen en hun universiteiten in het bijzonder schaden, door het gebruik van onevenwichtige bevooroordeelde argumenten die niet voldoen aan de academische standaarden die worden verwacht door de universiteiten die zij vertegenwoordigen.”  Hier kan u hun artikel over Neve Gordon vinden.

De conferentie ‘Palestijn in Israël: ongewenst burger’ gaat door op zaterdag 26 april, om 14u in zaal excelsior, Eloystraat 60, 1070 Anderlecht.  Meer info kan hier gevonden worden.

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be