IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Israëlisch Hooggerechtshof verdedigt etnische zuivering

Facebook
Twitter
Email
Print

© screenshot B’Tselem: tijdens de geweldpleging kijkt een Israëlische soldaat verveeld op zijn horloge.

Het Israëlische Hooggerechtshof maakte op 4 mei bekend dat het geen bezwaren heeft tegen het plan van de Israëlische regering om duizend Palestijnen te verdrijven uit de heuvels ten zuiden van Hebron. De petities van Palestijnse gemeenschappen, die vanaf 2000 werden ingediend en daarna vernieuwd, werden afgewezen.

De mensenrechtenorganisatie B’Tselem maakte een uitgebreide analyse van de argumentatie van het Hooggerechtshof. Die komt erop neer op dat het afpakken van grond, het vernietigen van hun huizen en de verdrijving van de bewoners, juridisch te rechtvaardigen is. In de tekst van het Hooggerechtshof wordt alles omgedraaid: Palestijnen zijn overtreders van de wet en het apartheidsregime is slachtoffer. Opnieuw wordt hier bewezen dat er geen onafhankelijke rechtspraak is als het over Palestijnen gaat.
De directe gevolgen van het verdict zijn rampzalig.
Onderstaande video toont de zinloze vernietiging van woningen op 21 mei 2022 op de heuvels ten zuiden van Hebron. 47 bewoners werden dakloos gemaakt. De operatie begon in At Tuwani, een dorp dat net als andere dorpen al meer dan twintig jaar strijd voert tegen de Israëlische autoriteiten. In de loop der jaren is het dorp enorm achteruitgegaan.
Vervolgens werden huizen vernietigd in Khirbet al-Fakhit en Khirbet al-Markez in Masafer Yatta.
Op dinsdag 24 mei werden twee agrarische gebouwen in al Jawaya vernield.
Op woensdag 1 juni werden in Khirbet al-Fakhit twee huizen vernietigd en twee schuren voor opslag; er werden 13 mensen dakloos. Daarna werden huizen van twee families vernield in Khirbet al-Markaz.

https://www.btselem.org/facing_expulsion_blog?nid=214197

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be