IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Advies Internationaal Strafhof over bezetting

Facebook
Twitter
Email
Print

Vertaling van het artikel ‘UN Vote on Israel’s Prolonged Occupation’, Jeff Halper, Israëli committee against house demolitions.

Op 30 december 2022 heeft de Algemene Vergadering van de VN het Internationaal Strafhof in Den Haag gevraagd om een standpuntbepaling over de wettelijke gevolgen van de voortgezette Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Er was sprake van een ruime meerderheid (87-26 met 53 onthoudingen). Tegen waren de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Polen en Israël.
Jarenlang heeft Israël volgehouden dat er geen sprake was van een bezetting, omdat de Palestijnse gebieden nooit onafhankelijk zijn geweest.

Nu is het argument omgedraaid. Men verdedigt de voorgenomen annexatie van de bezette gebieden, omdat er sprake is van een voortgezette bezetting en dat volgens het internationaal recht een bezetting alleen maar tijdelijk kan zijn (!).

Op zich is het vragen om advies aan het Internationaal Strafhof niet iets nieuws. In 2004 heeft het Internationaal Strafhof uitgesproken dat de illegale muur moet afgebroken worden en dat Palestijnen vergoed moeten worden voor de schade die ze opgelopen hebben als gevolg van de bouw van de muur. De uitspraak vond veel instemming in de Algemene Vergadering, maar in de Veiligheidsraad bleef het veto van de VS en het Verenigd Koninkrijk.

Toch kan een beslissing van het Internationale Strafhof politiek gewicht in de schaal leggen.
Het meest kansrijk voor de toekomst is een Palestijnse campagne die vanuit de basis wereldwijd grote steun krijgt. De beslissing van het Internationaal Strafhof kan een sterke wettige en morele basis leggen voor een verandering in het politieke krachtenveld. We moeten naar een georganiseerde politieke campagne zoals destijds tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Het Internationaal Strafhof kan hier het legale fundament voor leggen.

https://icahd.org/2023/01/02/un-vote-on-israels-prolonged-occupation-jeff-halper/

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be