IEDER MENS IS GELIJK

Zoeken

Financiering van Amerikaanse ambassade in Jeruzalem

Facebook
Twitter
Email
Print

© Foto: Wikimedia commons

Met veel bombarie maakte Donald Trump destijds gedurende zijn presidentschap zijn ‘vredesplannen’ bekend. Het zou een ‘big deal’ worden. Van Palestijnse kant werd echter direct duidelijk gemaakt: Als de VS doorgaan met het plan om zijn ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, dan weigeren wij iedere bemiddeling van de VS voor een vredesplan.

Alle bombarie over vrede heeft dus niets opgeleverd.

Maar hoe zit het met de financiering van de nieuwe Amerikaanse Ambassade?

Dit najaar werd bekend dat Trumps besluit werd gekocht door Sheldon Adelson. Deze vorig jaar overleden casino-magnaat was jarenlang de belangrijkste financier van de Republikeinse Partij. Met zijn vrouw Miriam behoorde hij tot de meest invloedrijke pro-Israël-lobbyisten.

Adelson doneerde twintig miljoen dollar aan Trumps verkiezingscampagne in ruil voor de verplaatsing van de ambassade. Dat blijkt uit het boek Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America van The New York Times-journaliste Maggie Haberman. Voor Adelson telde alleen Israël, schrijft ze. Dat betekent dat de belangrijkste sponsor van de vorige Amerikaanse president het belang van een andere staat diende.

Ook werd voorkomen dat Trumps zwaar omstreden besluit door zijn opvolger direct kon worden teruggedraaid. In juli 2020 verkocht de regering-Trump daartoe de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv. Over de verkoop waren lang geen details bekend. Dat veranderde in december van dat jaar toen uit Israëlische belastingstukken bleek dat een onbekende koper het exceptionele bedrag van ruim 67 miljoen dollar voor het onderkomen had betaald. Onderzoek van zakenkrant Globes bracht diens naam aan het licht: Sheldon Adelson.

Gevolg was dat de Amerikanen de voormalige ambassade direct na de verkoop moesten terug huren aangezien de inderhaast geopende ambassade in Jeruzalem niet voldoet als huisvesting van de ambassadeur. Sindsdien zijn door Amerikaanse en Israëlische autoriteiten plannen ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe ambassade, plannen die zich in de afrondende fase bevinden. Dat kon gebeuren aangezien Trumps opvolger Joe Biden heeft nagelaten de verplaatsing van de ambassade terug te draaien.

Het is daarom de regering-Biden die nu wordt aangesproken, en wel op het feit dat de ambassade wordt gebouwd op land dat door Israël ruim zeventig jaar geleden onwettig is geconfisqueerd van Palestijnse landeigenaren. Namens hun nazaten roepen het in Haifa gevestigde Legal Center for Arab Minority Rights in Israel Adalah en het in New York gevestigde Center for Constitutional Rights (CCR) het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken per brief op om direct af te zien van de voorgenomen bouw van de nieuwe ambassade.

De brief gaat vergezeld van documenten die bewijzen dat het land waarop de VS de ambassade wil bouwen eigendom is van (nazaten van) een aantal Palestijnse families. Het gaat om contracten waarin de verhuur van hun land in Jeruzalem aan de Britse Mandaatautoriteiten is vastgelegd. Adalah vond de documenten in Israëlische archieven en publiceerde ze al in juli van dit jaar.
Daaruit blijkt dat de Palestijnse families al sinds 1935 land verhuurden als locatie voor de Allenby Barracks, de legerplaats van de Britse troepen in het zuiden van de stad.

Het eigendomsrecht van de Palestijnse families staat daarmee vast.
Het is tegen deze achtergrond dat Adalah en het CCR namens de (nazaten van de) landeigenaren eisen dat de Amerikaanse autoriteiten de plannen voor de nieuwe ambassade stopzetten. In hun brief zetten de organisaties uiteen dat het Amerikaanse voornemen in strijd is met het internationaal recht, VN-resoluties en het Palestijnse recht op zelfbeschikking. Ook overtreedt de VS het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, dat voorschrijft dat diplomatieke vertegenwoordigingen slechts mogen worden gevestigd op grondgebied dat valt onder de soevereiniteit van de ontvangende staat. Daarvan is in dit geval geen sprake. De zelfverklaarde Israëlische soevereiniteit over de stad wordt, uitzonderingen daargelaten, niet erkend.

De regering-Biden wacht zodoende een principiële beslissing tussen enerzijds respect voor het internationaal recht en de rechten van de Palestijnse vluchtelingen, en anderzijds het voortzetten van de pro-Israëlkoers van opvolgende Amerikaanse regeringen, die van Trump in het bijzonder.

https://rightsforum.org/trumps-besluit-tot-verplaatsing-van-de-vs-ambassade-naar-jeruzalem-werd-gekocht/

Ontdek meer

Geef je op voor onze nieuwsupdates
en mis niets meer !

Doe een gift

U kan een gift doen door geld te storten op

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Adres: Ectorsstraat 19, 3400 Landen

Met vermelding van : binnenlandse werking en/of project Palestina + naam project

Bedrag

Voor een gift van €40 geniet je een fiscaal voordeel van maar liefst €18. Het kost je dus uiteindelijk slechts €22! 

Stuur dan wel een email met de gegevens van de donor (naam, adres en rijksregisternummer) naar info@palestinasolidariteit.be