Roep mee op tot sancties zolang voor Israël annexatie op tafel ligt
Onbeschaamd kondigde de Israëlische regering aan vanaf 1 juli tot annexatie van één derde van de bezette Westbank te zullen overgaan. Annexatie is het eenzijdig en illegaal innemen van grondgebied. Dit gebeurt nooit geweldloos aangezien het met militaire macht gebeurt en tegen de wil van de Palestijnse bevolking ingaat. Het gaat om regelrechte diefstal op grote schaal.

Roep mee op tot acties

Decennia lang werden loze beloftes gemaakt aan de Palestijnse bevolking, dat ze een onafhankelijke Palestijnse staat zouden krijgen, dat het internationaal recht en de mensenrechten ook door Israël moeten gerespecteerd worden dat ze geduld moeten hebben en verzet moeten afzweren. Maar de Europese Unie breidde telkens maar de akkoorden met Israël uit onder het mom dat we dan meer impact zouden hebben. Ze zeiden dat als het erop aan zou komen we “een stok achter de deur” zouden hebben. 

Met een educatieve tool willen we de situatie beter visualiseren. Door de situatie te vergelijken met België wordt het duidelijk hoe verschrikkelijk de situatie zal zijn voor de Palestijnen als de EU dit ongestraft laat gebeuren.

We willen deze boodschap in kaartvorm ook naar politici in het parlement nationaal maar ook in lokale besturen toezenden. Hiervoor kunnen we een financieel steuntje in de rug gebruiken

Doe een gift van 5 - 15  of 50 euro en help deze boodschap te verspreiden. 

Doe een gift

Het is tijd dat de wereld wakker wordt. Israël zal haar beleid niet veranderen zonder sancties. En wij moeten wakker worden, de EU zal geen sancties opleggen als wij dit niet in grote getale eisen. 

Reageer nu en eis sancties
Facebook Instagram
Pas je registratie aan    |    Bekijk online