Achtergrond

Persbericht Wereldgezondheidsdag 21/05/13

VPK vzw en CODIP vzw vragen op Wereldgezondheidsdag aandacht voor de milieu- en gezondheidsschade aan 1,5 miljoen Palestijnen in de Gazastrook door Israëlisch toedoen.

Persbericht herdenking Deir Yassin 21/05/13

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw vragen onze media om de verjaardag van het bloedbad van Deir Yassin (09/

Verslag conferentie Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen 13/05/13

De ochtendbijeenkomst van de conferentie over Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen werd voor mij ‘gemaakt’ door Peter Adriaenssens.

Detained: Testimonies from Palestinian children imprisoned by Israel 13/05/13

Opgesloten: Getuigenissen van Palestijnse kinderen opgesloten door Israël:' is een rapport dat vertelt over de meest pijnlijke ervaringen die Palestijnse kinderen moeten ondergaan ten gevolge van d

One day in prison - feels like a year. 13/05/13

Save the Children Sweden

Benoeming Herman Van Rompuy 09/05/13

VPK en CODIP wensen premier Herman Van Rompuy proficiat met zijn benoeming tot eerste permanente voorzitter van de Europese Raad, tot eerste Europese president

Desinformatie Goldstone rapport 09/05/13

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) en het Centrum voor ontwikkeling, documentatie en informatie Palestijnen (CODIP) reageren op bepaalde desinformatie rond het Goldstone-rapport.

VN-rapport Goldstone over schending van mensenrechten tijdens Gaza-oorlog 09/05/13

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw eisen een wapenembargo, de opschorting van het associatieverdrag EU-Israël en het schrappen van handelsmissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar Israël

Intal: Dexia en de Israëlische kolonies: nieuwe onthullingen 09/05/13
Persbericht: CODIP vzw viert haar twintigjarige werking 09/05/13

CODIP vzw (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) viert haar twintigjarige werking

Palestijns etentje op 19 september 2009

Palestijnen hebben met Vlamingen gemeen dat ze graag eten en een rijke keuken hebben. Dus besloten we lekker Palestijns te gaan koken voor kleinschalige projecten voor Palestijnse vrouwen. CODIP vzw viert dit jaar haar 20ste verjaardag. 19 september wordt een bijzondere dag. Een moment om terug te blikken op onze jarenlange werking met uitsluitend enthousiaste vrijwilligers. Tegelijker tijd wil CODIP een Palestijnse maaltijd aanbieden om onze nieuwe CODIP-projecten in Palestina te steunen die die dag worden voorgesteld.

Gedichten bespreken 04/05/13

Dichters belichten vanuit diverse invalshoeken de achtergronden van het Palestijns-Israëlische conflict en de nood aan actie wanneer men geconfronteerd wordt met onrechtvaardigheid.

Hindernissenparcours 04/05/13

Boer Levi en boerin Aisja brengen hun olijfolie naar de haven van Haifa. Welke hindernissen ondervinden zij hierin?

Kern van het conflict 04/05/13

De kern van het huidige conflict ligt in het zionisme. In 1896 wilde Theodor Herzl een zuivere joodse staat (zionisme) als reactie op de jodenvervolgingen en het racisme ten aanzien van de joden in Europa.

Intifada of Oorlog - Maly Ico - 2002 04/05/13

De huidige intifada wordt door de Israëlische regering steevast getypeerd als het gewapende, gewelddadige, criminele en ‘terroristische’ Palestijnse antwoord op het ‘vredesproces’.

Pages