ABVV onderschrijft Europees vakbondsappel voor concrete maatregelen tegen Israëlische kolonisatie

Op 1 maart dit jaar organiseerde de “Association France Palestine Solidarité" een belangrijk internationaal colloquium over de problematiek van de Israëlische nederzettingen, de facto kolonisatie, op Palestijns gebied.


Onze Palestijnse vakbondspartner PGFTU(Palestina General Federation of Trade Unions) heeft trouwens ook al verschillende keren het nefaste van de bezetting op sociaal, economisch en politiek vlak aan de kaak gesteld. Deze kolonisatiepolitiek werd dan ook al bij herhaling door het Internationaal vakverbond (IVV) én door het ABVV veroordeeld, wegens in strijd met alle internationale conventies en rechtsbepalingen.


Nu is er een nieuwe actiestap. Naar aanleiding van voormeld colloquium lanceerden vier Europese vakbondsfederaties (de Franse CGT, de Italiaanse CGIL, de Britse TUC en de Ierse ICTU) een gemeenschappelijke oproep opdat de Europese landen concrete maatregelen zouden nemen tegen het illegale nederzettingenbeleid van Israël, dat bovendien nog steeds verder in Oost-Jerusalem en op de westelijke Jordaanoever uitgebreid wordt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Europese vakbonden dit internationaal syndicaal appel zouden onderschrijven.


Het appel gaat onder meer over het niet meer invoeren van producten uit de kolonies, de effectieve toepassing van internationale richtlijnen en wetgeving, respecteren van mensenrechten en het opschorten van het Associatieverdrag tussen Israël en de EU zolang de toepassingsvoorwaarden ervan niet vervuld zijn.


ABVV heeft beslist deze internationale syndicale oproep mee te onderschrijven.