Actuele notities

-        Israëlisch leger pakt vijfjarig Palestijns jongetje Wadi'a Maswadeh op

-        Kolonisten bekomen sleutelposities in de Israëlische regeringspartij Likkoed

-        Het Justus Lipsiusgebouw in Brussel werd ook door de Mossad afgeluisterd

-        Het planten van bomen in Israël wordt een schaamteloze Belgische traditie

-        Vakbonden roepen op tot concrete maatregelen tegen de Israëlische kolonies

-        Franstalige studentenfederatie FEF vraagt boycot Israëlische universiteiten

-        Ook Stephan Hawking pleit voor academische boycot

-        Actie Rode Kaart: “Geen Europees voetbalkampioenschap junioren in Israël”

-        In Frankrijk kunnen boycotactivisten nog altijd voor de rechtbank verschijnen

-        Actie tegen bedrijf G4S dat materiaal levert aan Israëlische gevangenissen

-        Palestina Solidariteit heeft kritiek op de investeringen van Nestlé in Israël

-        Zwitserse supermarkt voert apart label in voor producten uit bezette gebieden

 

Israëlisch leger pakt vijfjarig Palestijns jongetje Wadi'a Maswadeh op

 

Op 9 juli jl. heeft in Hebron het vijfjarig Palestijns jongetje Wadi'as Maswadeh een steen gegooid naar een Israëlische kolonist die wegreed in zijn auto. Israëlische soldaten pakten het jongetje op en voerden het naar zijn vader om hem te informeren dat zijn zoon naar de Palestijnse politie zou worden gebracht. Toen zijn vader Karam vroeg of dit echt moest, werd hijzelf geblinddoekt en met zijn zoon naar de controlepost gevoerd. Na een ondervraging werd de Palestijnse politie erbij gehaald. De kleine jongen die voortdurend huilde, werd na twee uur vrijgelaten.

http://www.imemc.org/article/65809

Volgens Sarit Michaeli van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'tselem had de jongen geen steen mogen werpen, maar “omdat hij vijf jaar en negen maanden oud is, hadden de Israëlische militairen hem ook niet mogen aanhouden. (...) Een kind van vijf jaar jaag je niet de stuipen op het lijf, door zijn vader te blinddoeken en te handboeien en twee uur vast te houden. De soldaten hadden de jongen gewoon naar huis kunnen brengen, en daar een hartig woordje met zijn ouders praten. Dat was te verkiezen boven dit machtsvertoon.” (De Standaard, 12.7.2013, p. 16).

B'tselem heeft de arrestatie gefilmd. Volgens Michaeli zijn er in Hebron ook kinderen van joodse kolonisten die stenen gooien. Door videobeelden van incidenten te verspreiden hoopt de Israëlische organisatie dat beide partijen zich meer zullen inhouden. Toen B'Tselem in 2004 in Hebron begon te werken, wierpen joodse kinderen nog vaak stenen naar Palestijnen, of vielen hen op andere manieren lastig: “velen trokken toen de conclusie dat die kinderen daartoe door hun ouders werden aangezet, precies omdat zij te jong waren om voor hun daden verantwoordelijk te worden gehouden” (de Standaard, 12.7.2013, p. 13).

In juni maakte het VN-comité voor de Rechten van het Kind een rapport bekend over willekeurige arrestaties en mishandeling van Palestijnse kinderen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. In het rapport is er ook sprake van het gebruik van Palestijnse kinderen als schild tegen stenengooiers.

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/un-palestinian-children-tortured-used-as-human-shields-by-israel.premium-1.530993

http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid1407242/vn-israelische-troepen-martelen-palestijnse-kinderen.aspx

Volgens de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Addameer zaten op 1 juni nog 238 Palestijnse kinderen in Israëlische detentiecentra opgesloten.  http://www.addameer.org/einside.php?id=9

Palestina Solidariteit heeft hierover op 24 november 2012 een colloquium georganiseerd (verslag te vinden op http://www.dewereldmorgen.be/blogs/palestina-solidariteit/2012/11/29/gevangenschap-kinderspel ) en een brochure uitgegeven

http://www.palestinasolidariteit.be/publicaties/brochures/Brochure%20Nr.%203%20-%20Kindgevangenen%20eindversie.pdf U kunt nog altijd de petitie tekenen op

http://www.change.org/petitions/eu-high-representative-external-action-put-pressure-on-israel-to-respect-the-rights-of-children-in-captivity

Peter Adriaenssens die sprak tijdens het colloquium, kunt u herbekijken op http://www.palestinasolidariteit.be/video-s

Lees ook, Loes de Kleijn, Palestinian Prisoners Day – een gesprek met Wa'ad Tamini en Ra'ed Abu Alhomos, in Soemoed, mei 2013, p. 6-7

 

Kolonisten bekomen sleutelposities in de Israëlische regeringspartij Likoed

 

Sinds begin juli bezetten de radicalen alle sleutelfuncties binnen de partij van de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu. Op 1 juli werd Danny Danon, onderminister van Defensie, verdediger van de belangen van de kolonisten en tegenstander van een Palestijnse staat, met bijna 80 procent van de stemmen tot voorzitter van het centraal comité van de Likoedpartij verkozen.

De Israëlische onderminister van Buitenlandse Zaken Zeev Elkin werd voorzitter van het partijbureau van de Likoed. Hij is ook een aanhanger van de harde lijn binnen de Israëlische regering. Yuli Edelstein, (voorzitter van het Israëlisch parlement), alsook de onderminister van Transport Yisrael Katz (hoofd van het partijsecretariaat) en Yariv Levin (leider van de Israëlische regeringscoalitie in het parlement) komen uit dezelfde “Danon-hoek”

Danon en de zijnen staan voor de “traditionele waarden van de Likoed”: geen Palestijnse staat, bouwen van Israëlische kolonies op de bezette Westelijke Jordaanoever, versterking van het joods karakter van Israël en verzwakking van het Israëlisch Hooggerechtshof (de Morgen, 9.7.2013, p. 14).

 

 

Het Justus Lipsiusgebouw in Brussel werd ook door de Mossad afgeluisterd

 

Het Duitse weekblad Der Spiegel (1.7.2013) openbaarde dat de Amerikaanse militaire inlichtingendienst NSA afluisterapparatuur inzette in het Brusselse Justus Lipsiusgebouw waar de Europese ministerraden bijeenkomen.

Ook de Mossad liet zich op dat gebied niet onbetuigd. Van 1995 tot 2003 heeft de Israëlische geheime dienst alles gehoord wat er in Brussel werd gezegd (De morgen 1.7.2013, p. 3, De Standaard, 2.7.2013, p. 6 en Le Soir, 2.7.2103, p.10). Tot 2003 werden Britse, Franse, Duitse, Spaanse en Oostenrijkse staatshoofden, regeringsleiders, ministers en medewerkers door middel van gesofisticeerde apparatuur afgeluisterd. De afluisterapparatuur lag er al sinds 1994, toen het gebouw onder Belgische verantwoordelijkheid werd opgericht. Het spionagetoestel was verbonden aan het vertaalsysteem, kon alle gesprekken in de vergaderzalen opnemen en onmiddellijk naar de Israëlische veiligheidsagenten doorsturen. Het vertaalsysteem werd op Belgisch initiatief geïnstalleerd door een firma die al in de VS en in Nederland bij spionageactiviteiten was betrokken en waarvan vermoed wordt dat ze voor Israël werkt.

Uit een rapport van Comité 1 dat begin januari 2011 werd bekendgemaakt, blijkt dat de Belgische staatsveiligheid de zaak alles behalve efficiënt heeft aangepakt, maar dat ook het federaal parket laks reageerde (Metro, 18.1.2011).

De spionage werd in 2003 ontdekt na een banale telefoonstoornis. Pas in 2009 besloot het Belgisch gerecht een eerste huiszoeking te verrichten. In 2011 besliste het federaal parket om in deze spionagezaak niemand meer te vervolgen.

In feite heeft de Belgische veiligheidsdienst het onderzoek naar de schuldigen gesaboteerd (http://www.mo.be/artikel/mossad-mag-europese-staatshoofden-brussel-ongestraft-afluisteren )

Het is een publiek geheim dat de Belgische veiligheidsdienst in deze zaak hand- en spandiensten aan Israël heeft geleverd. Geen wonder dat de klokkenluider Edward Snowden geen asiel in België wil omdat hij het risico niet wil lopen dat de Mossad hem zou oppakken om hem uit te horen (De Morgen, 3.7. 2013).

 

Het planten van bomen in Israël wordt een schaamteloze Belgische traditie

 

Het planten van een boom in Israël door prins Laurent op uitnodiging van het Joods Nationaal Fonds (JNF) heeft niets te maken met leefmilieu maar alles met politiek, public relations, propaganda en lobbywerk vanuit pro-Israëlische middens. De beplantingen zijn geen onschuldige privéaangelegenheden, maar gebeuren meestal op de plaats van de in 1948 door zionistische milities vernietigde Palestijnse dorpen.

 

België laat zich op dit vlak niet onbetuigd en blijkt zelfs een soort traditie aan te houden. In 1961 kreeg de Belgische koningin Elisabeth dertigduizend bomen cadeau. Drie jaar later ging koning Boudewijn zijn bos planten op de grond van het verwoeste Palestijnse dorp Mujeidil. Vanaf 1970 werd het bos ter ere van de toenmalige prins Albert aangepland op land van de vroegere Palestijnse dorpen Sammu’a en Khirbet Yattir (De Morgen, 20.6.2013, p. 6). Nog andere Belgen kregen een bos naar hen genoemd, zoals Jean Gol (voormalige liberale vicepremier), en de voormalige katholieke eerste minister Gaston Eyskens. Ook kroonprins Filip nam deel aan een boomplantactie in Israël.

In het Belgisch Israëlitisch Weekblad (voorganger van Joods Actueel) stond eind jaren zeventig een bericht over Belgische joden die geld hadden geschonken voor het planten van bomen in het Koning Boudewijn Woud met als slogan “Jong groen naast oude stenen, dat is wat Israël nodig heeft”. Het is nog maar de vraag of deze joodse schenkers wel weten dat deze “oude stenen” ooit tot een Palestijns dorp toe behoorden. In dit weekblad was ook volgende bericht te lezen: “Wist u dat de verdediging van Israël voor een zeer groot deel berust op de wouden die door Leren Kayemeth Leisraël (Joods Nationaal Fonds) geplant werden langs de hoofdwegen en in de grensgebieden? Deze bomen beschermen het leger bij zijn verplaatsingen en zorgen voor een uiterst nuttige en doeltreffende camouflage onder alle omstandigheden” (Lucas Catherine, De zonen van Godfried van Bouillon, p. 110).

In een minder ver verleden hebben Yves Leterme en Kris Peeters (beiden CD&V) In Israël een boom geplant.

In bovenvermeld boek schrijft Lucas Catherine (p. 169) dat niet enkel op verwoeste Palestijnse dorpen bomen worden gepland, maar dat de bebossing hoofdzakelijk in de nog door Palestijnen bewoonde gebieden gebeurt.

 

Vakbonden roepen op tot concrete maatregelen tegen de Israëlische kolonies

 

Naar aanleiding van het colloquium van 1 maart 2013 van de Association France Palestin Solidarité in Parijs hebben vier vakcentrales, de Italiaanse CGIL (Confederazione Generale del Lavore), de Franse CGT (Confédération Générale du Travail ), de Engelse TUC (Trade Union Congress) en de Ierse ICTU (Irish Congress of Trade Unions) aan de andere vakorganisaties van de Europese landen gevraagd om een oproep te ondertekenen voor het nemen van concrete maatregelen tegen de Israëlische kolonisatie.

Ze stellen vast dat de Israëlische kolonisatie van de bezette Westelijke Jordaanoever en het in beslag nemen van Palestijnse gronden en middelen onverminderd doorgaan. Sinds het Oslo-akkoord van september 1993 is het aantal kolonisten op de Westbank verdubbeld (thans meer dan een half miljoen ) terwijl de kolonies geografisch al maar uitbreiden.

Daarom vragen de vier vakbonden overeenkomstig het internationaal recht:

1.    in elk Europees land het verbod op invoer van producten uit de kolonies

2.    geen toegang tot de protocollen en programma's van Europese samenwerking voor bedrijven die in de Israëlische kolonies produceren

3.    toepassing op de Europese vennootschappen van de OESO-richtsnoeren inzake sociaal verantwoord ondernemen

4.    opschorting van het Associatieverdrag EU-Israël zolang de toepassingsvoorwaarden niet vervuld zijn. 

Op 10 juli heeft het ABVV beslist deze internationale syndicale oproep te ondertekenen.

http://www.abvv.be/web/guest/news-nl/-/article/1622247/&p_l_id=10187

En nu hopen dat de andere Belgische vakbonden en het Internationaal Vakverbond (IVV) deze oproep zullen ondersteunen en ondertekenen.

Zie ook: http://www.ituc-csi.org/ituc-condemns-israel-settlement

 

Franstalige studentenfederatie FEF vraagt boycot van Israëlische universiteiten

 

Toen Omar Barghouti op 30 april jl. in een gebouw van de Brusselse ULB (Université Libre de Bruxelles) een lezing gaf over de boycot van Israël had hij veel lof voor de aanwezige David Méndez Yépez, voorzitter van de Franstalige studentenfederatie FEF (Fédération des étudiants francophones) die op 13 april met 85 procent van de stemmen een motie goedkeurde over de bevriezing van de samenwerkingsakkoorden met de Israëlische universiteiten.

Volgens de voorzitter van de FEF hebben verschillende Franstalige universiteiten (UCL, ULB, UMons en UNamur) op het gebied van onderwijs en onderzoek akkoorden afgesloten met de Israëlische universiteiten van Jeruzalem, Tel Aviv en Technion, alsook met instellingen zoals Weizmann en ICTAF,  die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het Israëlisch-Palestijns conflict (Métro, 10.6.2013). Anderzijds worden Palestijnse studenten geconfronteerd met mobiliteisproblemen, zoals de controles aan de checkpoints als ze zich naar hun universiteit willen begeven, zoals bijvoorbeeld het blokkeren van de weg van Bethlehem naar de Birzeit University nabij Ramallah.

Daarom vraagt de federale raad van de FEF niet alleen de bevriezing van de relaties met de Israëlische universiteiten, maar ook de versterking van de materiële en morele samenwerking met de Palestijnse universiteiten.

http://www.lesoir.be/252021/article/actualite/belgique/2013-05-30/fef-veut-boycotter-universites-israeliennes    http://fr.dir.groups.yahoo.com/group/MOinf/message/48928

http://comite-palestine.be/wp-content/uploads/2013/05/page_20130531_05PYAD.pdf

http://www.lesoir.be/253101/article/actualite/belgique/2013-05-31/boycott-des-unifs-d-israel-depassionnons-debat

 

Ook de Britse astrofysicus Stephan Hawking pleit voor academische boycot

 

De Britse astrofysicus Stephan Hawking (71 jaar) was uitgenodigd op de vijfde jaarlijkse President Shimon Peresconferentie “Facing Tomorrow” waarop  wereldleiders en intellectuelen over allerlei thema's debatteren. Aanvankelijk wou hij hierop ingaan, maar Palestijnse collega's wisten hem te overtuigen om op zijn beslissing terug te komen uit protest tegen het Israëlisch beleid tegenover de Palestijnen. Israel Maimon, de voorzitter van de conferentie, betreurde de beslissing van Hawking: “Israël is een democratie waar elk individu vrij is om zijn opinie  te zeggen, welke die ook moge zijn”.

http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/stephen-hawking-boycotts-israeli-academic-conference-guardian-reports-1.519845

Hij vertelde er niet bij dat sommige kritische Israëlische organisaties zoals Breaking the Silence dreigen hun buitenlandse steun te verliezen door een Israëlisch wetsvoorstel over de buitenlandse financiering, om nog maar te zwijgen over de arrestaties en de gasgranaten die systematisch gebruikt worden bij het onderdrukken van vreedzame Palestijnse betogingen.

 

Actie Rode Kaart: “Geen Europees voetbalkampioenschap junioren in Israël

Op 17 mei voerden een dertigtal mensen actie aan de hoofdzetel van de Belgische voetbalbond. Ze wilden een onderhoud met de voorzitter van de voetbalbond om hem te vragen te protesteren tegen de organisatie van het Europees kampioenschap voor beloften (minder dan 21 jaar) in Israël. Dat protest kon hij laten horen bij de voorzitter Platini op de Algemene Vergadering van de UEFA op 24 mei in Londen.

http://www.europalestine.com/spip.php?article8011&lang=fr

Maar voorzitter De Keersmaeker weigerde de actievoerders te ontvangen. Net voor het begin van de actie zag iemand van de deelnemers hem in zijn auto stappen en toen die hem vroeg of hij een delegatie zou ontvangen zei hij dat hij dat niet wilde doen omdat de voetbalbond zich enkel met voetbal en sport bezighoudt en niet met politiek...en weg was hij.

De Belgische voetbalbond weigert systematisch elk onderhoud over dit onderwerp.

 

 
 

 

 

 

Op 7 februari kreeg ze al een eerste brief en later werd ook verschillende malen getelefoneerd, maar telkens werd negatief gereageerd met hetzelfde argument als hierboven. Ook op donderdag 11 april weigerde de bond een ontmoeting met ex-speler van de Palestijnse nationale ploeg, Mohamed Sarsak die in België was om het Palestijns standpunt bekend te maken.

Het is duidelijk dat de voetbalbond ten alle prijze wil vermijden dat er in de media een polemiek ontstaat...en ze denkt dat dit kan door niet te communiceren.

Op 24 mei hield de Europese voetbalbond UEFA in Londen haar algemene vergadering. Actievoerders uit verschillende Europese landen en een grote groep Engelsen kwamen de hele dag manifesteren voor het gebouw waar die bijeenkomst doorging.

In Frankrijk kunnen boycotactivisten nog altijd voor de rechtbank verschijnen

Onder de voormalige regering van Nicolas Sarkozy (UMP) en op verzoek van de pro-Israëlische organisatie CRIF (Conseil représentatif des institutionqs juives de France) had de minister van Binnenlandse Zaken Michèle Alliot-Marie aan de procureurs (parket) de instructie gegeven om mensen die oproepen tot de boycot van Israëlische producten, voor de rechtbank te dagvaarden. Zo lopen er thans processen tegen boycotactievoerders onder andere in Colmar, Perpignan (20 juni) en Alençon (27 juni), Mulhouse, Bordeaux, Pontoise en Parijs.

Wie gedacht had dat Christiane Taubira, minister van Justitie van de nieuwe (socialistische) regering die instructie zou ongedaan maken, had het verkeerd. Ondanks een oproep van verschillende Franse personaliteiten om de richtlijn van 12 februari 2010 (directive Alliot-Marie) in te trekken, laat de huidige minister alle processen op hun beloop.

http://blogs.mediapart.fr/blog/paul-allies/210613/boycott-et-critique-de-la-politique-israelienne

 

Actie tegen bedrijf G4S dat materiaal levert aan Israëlische gevangenissen

 

Op 26 juni voerden tientallen activisten een actie om te protesteren tegen het Europees bewakings- en beveiligingsbedrijf G4S dat materiaal en diensten verleent aan Israëlische gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangenen opgesloten, mishandeld en gefolterd worden. Volgens de Palestijnse mensenrechtenorganisatie

Addameer (http://www.addameer.org/einside.php?id=9) zaten op 1 juni 4.979 Palestijnse politieke gevangenen (waaronder 238 kinderen en 15 vrouwen) in Israëlische gevangenissen opgesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

De actievoerders die zich aan elkaar hadden geketend, vroegen aan het Europees Parlement om alle contracten met G4S stop te zetten zolang G4S betrokken blijft bij de beveiliging van Israëlische illegale kolonies en gevangenissen.

http://www.eccpalestine.org/action-in-brussels-end-eu-economic-ties-with-g4s/

Op 6 juni waren in Frankrijk een vijftiental militanten aanwezig op de algemene vergadering van G4S (http://www.europalestine.com/spip.php?article8369&lang=fr)  om hun kritiek te uiten op de medeplichtigheid van G4S aan schending van de mensenrechten in Israël

Ook in Nederland vonden acties plaats tegen de betrokkenheid van G4S met de Israëlische bezetting. Zo voerden op 23 april jl. leden van de stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina op de campus van de technische universiteit Delft een symbolische actie http://www.delta.tudelft.nl/artikel/palestina-g4s-actie/26631 en eind 2012 weigerden enkele Nederlandse stichtingen nog sponsorgeld te ontvangen van G4S omdat ze op de hoogte waren gebracht van de praktijken van het bedrijf in Israël. 

 

Palestina Solidariteit heeft kritiek op de investeringen van Nestlé in Israël

 

Het Zwitsers multinationale voedingsmiddelenbedrijf Nestlé begon in 1995 met investeringen in Israël door een samenwerking met het Israëlische bedrijf Osem Investments (voedselproductie). Twee jaar later bezat Nestlé 140 miljoen dollar van het kapitaal van Osem en controleerde alzo 50,1 procent van de aandelen. Vanaf januari 2002 kon Nestlé genieten van een belastingvrijstelling in het kader van een overeenkomst tussen Zwitserland en Israël. In september 2002 kondigde Dan Propper, directeur van Nestlé-Osem, een investering van 80 miljoen dollar aan. In datzelfde jaar ontving Nestlé een toelage van 5,6 miljoen dollar van de Israëlische overheid om verder te investeren in plekken waaruit de Palestijnen zijn verdreven en waar nieuwe joodse immigranten zich hebben gevestigd en zich nog steeds vestigen. .

Het voornaamste fabriek van Nestlé bevindt zich in Sderot, een Israëlische kolonie die in 1951 werd gebouwd op het land van het Palestijnse stadje Al-Najd, dat in 1948 etnisch gezuiverd werd: De voormalige Palestijnse inwoners leven als vluchteling in de Gazastrook.

Tzabar Salads, een dochtermaatschappij van Osem, investeerde 12,8 miljoen dollar in een nieuwe fabriek in Kiryat Gat (vóór 1948 het Palestijnse dorp Irak Al-Manshiyya). In Nachsolim (voorheen Al-Tantura) werd een logistiek centrum opgericht.

Om van de goedkope Palestijnse arbeidskracht gebruik te kunnen maken bouwde Nestlé een bedrijf in de industriezone Karni, die de facto door Israël wordt gecontroleerd.

Nestlé bouwt op gestolen Palestijns land. Het biedt banen en mogelijkheden voor de economische uitbouw van israël ten koste van de Palestijnen.

Geen wonder dat Nestlé in 1998 van de toenmalige eerste minister Netanyahu de eremedaille van 50 jaar Israël ontving. Het betrof een onderscheiding voor individuen of organisaties die door hun investeringen en handelsbetrekkingen de Israëlische economie versterken.

Volgens Palestina Solidariteit zou Nestlé haar fabrieken in Israël moeten sluiten tot de Israëlische staat het recht op terugkeer (VN-Resolutie 194) aanvaardt en een democratische staat wordt voor al haar inwoners.

Zolang Nestlé blijft investeren in Israël roept Palestina Solidariteit op om geen Nestlé-producten te kopen, ook geen Nestlé babyvoeding, omdat er veel alternatieve producten voorhanden zijn.

http://www.ism-france.org/analyses/Pourquoi-Boycotter-Nestle--article-3576

 

Zwitserse supermarkt voert apart label in voor producten uit bezette gebieden

 

In haar tijdschrift van mei 2012 kondigde de Zwitserse supermarktketen Migros aan dat er vanaf 2013 op de Israëlische producten vermeld zal staan of ze eventueel afkomstig zijn uit de sinds juni 1967 door Israël bezette Palestijnse gebieden (de Westelijke Jordaanoever met inbegrip van Oost-Jeruzalem (“Westbank israelisches Siedlungsgebiet”). De Israëlische ambassade in Zwitserland sprak toen van een “anti-Israëlische campagne”.

 

In een reactie antwoordde Migros dat het de supermarkt om transparantie gaat: klanten zouden precies willen weten waar de producten precies vandaan komen. Bovendien zegt het Zwitserse grootwarenhuis dat er een verschil bestaat in invoerbelasting op producten uit Israël en producten uit de bezette gebieden, waardoor het belangrijk is het onderscheid goed duidelijk te maken. 

http://www.migros.ch/de/medieninformation

 

De supermarktketen voegt nu de daad bij het woord en gaat een onderscheid maken tussen producten uit Israël en producten uit de bezette Palestijnse gebieden. Het bedrijf benadrukt dat het geen politiek standpunt is, maar gewoon duidelijke informatie voor de klanten. Het roept zijn klanten niet op om de producten te boycotten. De supermarkt voelt zich gesteund door de Zwitserse regering en de Verenigde Naties: “Die beschouwen de nederzettingen immers als illegaal”

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1346039

Migros is niet het eerste bedrijf dat een label voor Israëlische producten invoert. Concurrent Coop deed dit ook al