Actuele notities

Het TTIP-verdrag is nadelig voor de Palestijnen

Op 10 februari jl. hebben twee leden van het Amerikaanse Congres, de Republikein Peter Roskam en de Democraat Juan Vargas, een wetsvoorstel ingediend dat een regelrechte aanval is op de huidige boycotcampagne (BDS) tegen Israël. Het wetsvoorstel “US-Israel Trade and Commercial Enchancement Act” is een aanvulling bij de handelsovereenkomst TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie en zou alle 28 Europese lidstaten dwingen op te treden tegen Europese groeperingen die meewerken aan de BDS-campagne (Boycot, Desinvestering en Sancties). De voorgestelde wet heeft tot doel om de goedkeuring van het TTIP-verdrag afhankelijk te maken van de bereidheid van de EU om Europese overheden, organisaties en personen te beletten betrokken te geraken bij BDS-acties. De Europese regeringen zouden dus als politieagent van de VS opreden tegen de BDS-beweging in Europa.

Het wetsvoorstel beoogt de controle op en de informatievergaring over “politiek gemotiveerde acties die tot doel hebben Israël te boycotten, financiële banden ermee te verbreken en het land sancties op te leggen”. Zes maanden na de inwerkingtreding van de wet komt er al een verslag dat informatie moet bevatten over “beslissingen (door buitenlandse personen, onder wie bestuurders van ondernemingen en aan de staat geaffilieerde instellingen) die economische relaties met Israël of mensen die zaken doen in Israël of in door Israël gecontroleerde gebieden, beperken, verbieden dan wel in de ban doen.” Het wetsvoorstel is dus gericht tegen “personen, organisaties of entiteiten die verboden uitvaardigen of anderzijds beslissingen nemen tegen zakendoen met Israël, met Israëlische entiteiten, of in door Israël gecontroleerde gebied.”

Dit biedt onder meer bescherming aan Israëlische ondernemingen die betrokken zijn geweest bij de productie van en de handel in wapens waarmee oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking in de Gazastrook zijn gepleegd. Het laat ook bedrijven ongemoeid die in de joodse kolonies op de westelijke Jordaanoever actief zijn. Het zou ook betekenen dat overheden, campagneorganisaties en personen in de VS en Europa worden belet onderzoek te doen naar beschuldigingen van oorlogsdaden of naar bedrijven die in deze joodse kolonies actief zijn.

Het wetsvoorstel werd in een brief gesteund door Mischael Oren, voormalig Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten

Bron: Bovenstaande tekst is een samenvatting van: Ryvka Barnard, John Hilary, Hoe een handelsovereenkomst tussen de EU en de VS de BDS-campagne kan dwarsbomen, in Soemoed, maart-april 2015, p. 6-7

Kerk van Vermenigvuldiging in Taghba beschadigd door brand van kolonisten

In Taghba aan de oever van het meer van Tiberias in het noorden van Israël werd in de jaren tachtig een kerk gebouwd op de plek waar de christenen geloven dat Jezus brood en vissen vermenigvuldigde om de menigte te voeden.

Begin juni vond de Israëlische politie meerdere brandhaarden, wat op brandstichting wijst. De kerk heeft aan de binnen- en buitenkant schade opgelopen. Op de witte muur van de kerk werd met rode graffiti ‘dood aan de heidenen’ gespoten. In sommige media werd dit gebracht als ‘een vers uit een Hebreeuws gebed waarin de aanbidding van valse goden werd aangeklaagd’. Dit doet de politie vermoeden dat de brand door joodse extremisten werd aangestoken. Zestien joodse seminaristen uit enkele kolonies op de bezette Westoever werden opgepakt maar enkele uren later vrijgelaten.

De organisatie “Rabbi's voor de Mensenrechten” heeft sinds 2009 weet van 43 haatmisdrijven tegen kerken, kloosters en moskeeën in Israël, in Oost-Jeruzalem en op de rest van de Westoever. Arrestaties leiden zelden tot vervolging en veroordeling gelet de vaak jonge leeftijd van de vermoedelijke daders. (De Standaard, 19.6.2015, p. 17).

Zie ook:

http://cvandaag.nl/brand-in-historische-kerk-israel

http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/2362834/2015/06/18/Vermoedelijk-

 

Israëlische marine entert 3e humanitaire vloot naar Gaza in internationale wateren

Op 26 juni is de derde humanitaire vloot vanuit het Griekse eiland Kreta naar Gaza vertrokken. Aan boord van de vijf schepen bevonden zich zeventig personen onder wie Basel Ghatteas, Palestijns lid van het Israëlische Parlement, Moncef Marzouki, voormalige president van Tunesië, en een Spaans lid van het Europees Parlement. Ze wilden daarmee protesteren tegen de blokkade die Israël sinds 2007 tegen de Gazastrook heeft ingesteld. In de nacht van 28 en 29 juni heeft de Israëlische marine de derde “vloot van de vrijheid” in de internationale wateren geënterd. Alle passagiers werden naar de Israëlische haven van Ashdod gebracht, van waaruit ze het land werden uitgezet.

Intussen heeft een Israëlische commissie Ghatteas verboden om nog aan parlementaire werkgroepen deel te nemen. De Viceminister van Binnenlandse Zaken Yaron Mazuz (Likoed) wil de identiteitskaart afnemen van het parlementslid Hanin Zoabi die in juni 2010 met de tweede humanitaire vloot was meegevaren. Een volksvertegenwoordiger heeft zelfs een wetsvoorstel ingediend die elke verkiezingskandidaat verplicht om te bewijzen dat hij nooit een terroristische activiteit heeft gesteund. Verschillende parlementsleden van de meerderheid vragen een versnelde goedkeuring van een wetsontwerp dat de subsidies beperkt voor Israëlische ngo's die “de vloot van de vrijheid” steunt, het leger belastert en de boycot tegen Israël aanmoedigt. Minister Uri Ariel (Het Joodse Huis) verbiedt voortaan Israëlische jongeren om nog langer burgerdienst te doen bij Betselem, een Israëlische humanitaire ngo voor mensenrechten (Le Soir, 26.6.2015, p. 16).

Intussen moeten de Palestijnse vissers van de Gazastrook binnen een viszone van zes zeemijl (10 km) blijven, terwijl het Oslo-akkoorden van 1993 in een zone van 20 zeemijl voorzag. De Israëlische oorlogsboten aarzelen niet om op de sloepjes te schieten. Sinds 2000 zijn er al 16 doden gevallen. In mei werd nog op een visser geschoten alvorens zijn boot in beslag werd genomen. Hij is in het ziekenhuis overleden. Elk jaar worden 30 à 40 vissers gewond. Sinds het staakt-het-vuren van 25 augustus 2014 werden er al honderden incidenten gemeld. In de Gazastrook met zijn 1,8 miljoen inwoners en zijn hoge graad van werkloosheid, zijn nog slechts 3500 vissers (Le Monde, 30.6.2015, p. 3).

Meer info:

http://abu-pessoptimist.blogspot.com/2014/10/pchr-israel-schendt-afspraak-dat.html

http://www.mo.be/wereldblog/tilde-de-wandel/hier-zwemt-geen-vis-soms-vangen-we-helemaal-niks

 

De labeling van voedsel uit de bezette Palestijnse gebieden is een lege doos.

Een jaar geleden kondigde de Regering Di Rupo aan om een label in te voeren voor goederen afkomstig uit de Israëlische kolonies in de sinds juni 1967 bezette Palestijnse gebieden. De toenmalige minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.a) verwees toen naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland en wou aldus dat de verbruikers wisten waar een product vandaan kwam zodat consumenten vrij zouden kunnen kiezen. Het betreft producten die tot nu toe aangeduid zijn als afkomstig uit Israël, maar die in feite uit de door Israël bezette gebieden komen. Het gaat voornamelijk om dadels, avocado's fruit en wijn uit Oost-Jeruzalem, de westelijke Jordaanoever en de bezette Syrische Golanhoogten. De regering goot de beslissing in een aanbeveling aan de distributiesector (grootwarenhuizen, …), maar daar is volgens volksvertegenwoordiger Wouter De Vriendt (Groen) niet veel van in huis gekomen. De huidige minister van Economie Kris Peeters (CD&V) antwoordde dat hij geen zicht heeft op de concrete gevolgen die aan deze aanbeveling werden gegeven. De Vriendt vindt dit raar en zegt dat het eenvoudiger zou zijn om een handelsverbod in te voeren voor producten uit de Israëlische kolonies. (De Standaard, 22.6.2015, p. 12). Lees ook:

http://www.vredesactie.be/nl/nieuws/label-voor-producten-uit-bezette-gebieden-eerste-stap-naar-importstop-voor-goederen-uit

Ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken zou het advies inzake investeringen in en economische relaties met bedrijven actief in de Israëlische kolonies duidelijker en nadrukkelijker moeten bekendmaken.

 

De Verenigde Staten erkennen geen Israëlische soevereiniteit op de stad Jeruzalem

Op de paspoorten van de kinderen die in Jeruzalem geboren zijn staat de geboortestad vermeld, maar niet de staat Israël. Onder druk van de pro-Israëlische lobby heeft het Amerikaanse Congres in 2002 een wet goedgekeurd die het Staatsdepartement verplicht om op het paspoort naast Jeruzalem de staat Israël te vermelden. Maar het Staatsdepartement paste deze wet nooit toe. Harry en Noami Zibotovski, twee Amerikanen met een Israëlische nationaliteit, hebben tegen het Staatsdepartement een procedure ingespannen om op het paspoort van hun zoon Menachem de staat Israël te laten vermelden. Het Amerikaanse Hoger Gerechtshof heeft nu beslist dat de wet van 2002 moet vernietigd worden. Washington wil inderdaad de soevereiniteit van de staat Israël op Jeruzalem niet erkennen zolang Oost-Jeruzalem door Israël bezet en geannexeerd blijft. (Le Soir, 10.6.2015, p. 13).

 

Ook dit nog

•          Op 3 juli heeft de Egyptische tak van de Islamitische staat (IS) drie Grad raketbommen vanuit de Sinaï naar het zuiden van Israël afgeschoten. Er waren geen gewonden. (La Libre Belgique, 4.7.2015, p. 33).

•          Philippe Markiewiecz, voorzitter van het Joods Consistorium in België: “Laten we ermee stoppen om aan de mensen te zeggen dat er voor de joden in België en Europa geen toekomst meer is. Dat is onjuist! (…) Des te meer dat 90 à 95% van de joodse gemeenschap in België niet overweegt om te vertrekken. (…) Sommige personen doen mediageile uitspraken. (…) Hij geeft het voorbeeld van de Ligue belge contre l'antisemitisme en zegt dat deze liga niet representatief is voor de joodse gemeenschap in België. (Le Soir, 26.6.2015, p. 25).

•          De Israëlische regering heeft een wet goedgekeurd die het mogelijk maakt om hongerstakende Palestijnse politieke gevangenen te dwingen te voeden. Israël werd de afgelopen jaren verschillende malen geconfronteerd met hongerstakingen van Palestijnen in Israëlische gevangenissen. In april 2013 gingen zowat 1600 gevangenen in hongerstaking uit protest tegen de omstandigheden waaronder ze vastzaten. (De Standaard, 16.6.2015, p. 19).

•          Het Israëlisch kernkabinet heeft op 29 juni beslist om een veiligheidshekken (lees muur) van 30 km op te richten langs de grens met Jordanië. Zoals de muur langs de Egyptische grens, moet deze muur, volgens de Israëlische Eerste minister, illegale migranten en terroristen tegenhouden. (La Libre Belgique, 30.6.2015, p. 21).

•          De Verenigde Naties hebben hun laatste opvangcentrum voor ontheemde Palestijnen in de Gazastrook gesloten. In het opvangcentrum verbleven daklozen, wier woning vorige zomer door het Israëlische leger werd vernield. Toen raakten 100 000 Palestijnen dakloos. Ruim tien maanden na de Gazaoorlog moet nog worden begonnen met de wederopbouw van duizenden vernielde huizen.

•          Israël staat dan toch niet op de lijst met landen die volgens de Verenigde Naties de kinderrechten niet respecteren. De Lijst werd op 8.6.2015 naar de speciale VN-gezant, de Algerijnse Leila Zerrougui gestuurd. Volgens bronnen binnen de VN zou de Israël bij de Secretaris-Generaal van de VN zwaar gelobbyd hebben om het land niet op de lijst te zetten. (De Standaard, 9.6.2015, p. 18). Nochtans stierven volgens het rapport van Ivan Karakashian en Brad Parker (Defense for Children International - Palestine) 547 Palestijnse kinderen onder wie 164 door Iraëlische drones tijdens de zes weken durende Gazaoorlog.

•          Het Belgisch leger wil veertig slimme vesten bestellen bij het defensiebedrijf Thales Nederland voor de prijs van 125 000 euro per stuk. Met deze vesten wordt het mogelijk om met andere soldaten te communiceren en om via een gps zijn positie aan bevriende troepen de communiceren. De Nederlandse producent is verbonden aan het Israëlische defensieconcern Elbit. Als compensatie zou OIP, een instrumentenbouwer uit Oudenaarde, aan de slimme vesten meewerken. OIP is zelf eigendom van het Israëlische bedrijf Elbit. (De Morgen, 1.6.2015, p. 5).

•          Het Israëlische parlement maakt zich zorgen over het groeiend succes in de wereld van de BDS-campagne (Boycot, desinvestering en sancties). Zo is er onlangs een initiatief opgestart om Israël uit te sluiten van deelname aan de olympische spelen van 2016 in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. (Le Soir, 4.6.2015, p. 14).

•          Op 15 mei betoogden een honderdtal militanten in Antwerpen ter nagedachtenis van de Nakba (catastrofe of ramp in het Arabisch), de etnische zuivering van Palstina in 1948 toen meer dan 500 Palestijnse dorpen of stadswijken door de israëlische gewapende milities werden verwoest en 750 000 Palestijnen op de vlucht werden gedreven.