België waarschuwt voor investeringen in illegale kolonies

België herhaalt dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn naar internationaal recht. Samenwerking met en investeringen in illegale nederzettingen kunnen nefaste gevolgen hebben voor de vrede, maar ook voor de reputatie van Belgische bedrijven, aldus Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen hebben al 12 lidstaten van de Europese Unie dergelijke waarschuwingen geuit, namelijk Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Finland, Ierland, Slovenië, het Groothertogdom Luxemburg en België.

Hierbij de boodschap van het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken.

Gezamenlijke boodschappen met het oog op de bewustmaking van EU-burgers en -ondernemingen aangaande hun betrokkenheid bij financiële en economische activiteiten in de Israëlische nederzettingen

De Europese Unie en haar lidstaten zijn van oordeel dat de Israëlische nederzettingen illegaal zijn naar internationaal recht, vrede in de weg staan en een tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict onmogelijk dreigen te maken. De EU en haar lidstaten zullen geen wijzigingen erkennen ten opzichte van de grenzen van vóór 1967 die niet door de partijen zijn overeengekomen, ook niet ten aanzien van Jeruzalem. De Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, de Gazastrook en de Golanhoogvlakte zijn gebieden die sinds 1967 door Israël worden bezet.

Volgend uit het bovenstaande willen de Europese Unie en haar lidstaten Europese burgers en ondernemingen wijzen op de risico’s die verbonden zijn aan economische en financiële activiteiten in de nederzettingen. Financiële transacties, investeringen, aankopen, aanbestedingen maar ook andere economische activiteiten (zoals dienstverlening in bijvoorbeeld toerisme) in, of ten gunste van Israëlische nederzettingen, gaan gepaard met juridische en economische risico's die voortvloeien uit het feit dat de Israëlische nederzettingen, naar internationaal recht, zijn gebouwd in bezet gebied en niet als rechtmatig onderdeel van het grondgebied van Israël worden erkend. Dit kan leiden tot betwistbare rechten op de grond, water, mineralen of andere natuurlijke hulpbronnen die het voorwerp zijn van aankopen of investeringen.