De etnische zuivering van Palestina – Ilan Pappé

Een historicus is een soort puzzelaar. Hij zoekt in archieven, bibliotheken en via interviews brokken informatie, past de stukjes ineen tot een samenhangend geheel en trekt de logische conclusies uit het resultaat. Zo gaat het er in Israël echter niet aan toe. Daar worden die conclusies niet getrokken en wordt er, ondanks de onweerlegbare feiten, nog altijd de voorkeur gegeven aan propaganda.

Een mooi voorbeeld is de etnische zuivering van Palestina in 1947-1949, die het onderwerp is van het jongste boek van Ilan Pappé, die één van de weinige uitzonderingen is op de regel dat in Israël historici geen onkreukbare academici maar zionistische propagandisten zijn. Officieel heet het in Israël nog altijd dat de Palestijnen niet verdreven zijn, maar "vrijwillig" vertrokken op aanraden van de Arabische landen in afwachting dat hun legers de op 14 mei 1948 uitgeroepen staat Israël zouden vernietigd hebben.

Price: 24,90 €