Defence for Children International Palestine section (DCI-P)

DCI-P streeft naar een Palestijnse gemeenschap die veiligheid biedt aan alle kinderen.  Via vijf verschillende programma’s tracht DCI-P de rechten van het kind te beschermen en te promoten volgens de principes van de VN-conventie voor de Rechten van het Kind: kinderbescherming, kinderparticipatie, een middenveld voor kinderrechten, aansprakelijkheid en een jeugdstrafrecht conform internationale standaarden. 

Een specifiek actievoorbeeld is de ‘ken je rechten-campagne’, gericht op Palestijnse kinderen in risicovolle gebieden.  Het belangrijkste doel van deze campagne is het bewustzijn van de schoolgaande kinderen in hoog-risicogebieden te versterken. Dit zijn de zones waar veel kinderen gearresteerd worden, zoals in de buurt van bypass-wegen en van de kolonies.  Via trainingen worden de kinderen voorbereid op wat hen te wachten staat bij een arrestatie, de transfer, de ondervragingsperiode en het detentieproces.  Hierbij wordt er gefocust op hun rechten, op het internationaal recht en op de betrokken wetten. Ook het belang van contact met een advocaat wordt benadrukt. 

Er werden tot op heden (dec 2014) reeds 41 trainingen uitgevoerd bij kinderen tussen de 12 en 17 jaar.  Hierbij werden 1081 kinderen bereikt. 

Meer info: http://www.dci-pal.org/

 

U kan dit project steunen door geld te storten op:

IBAN: BE64 5230 8014 8852

BIC: TRIOBEBB

Op naam van: Palestina Solidariteit vzw

Mededeling: ken je rechten

 

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.