DVD met lespaketten (secundair onderwijs)

Vernieuwd n.a.v. de studiedag voor leerkrachten van 4 oktober 2008. Het materiaal kan gebruikt worden in lessen geschiedenis, aardrijkskunde, PAV en levensbeschouwelijke vakken.

Price: 10,00 €