Hindernissenparcours

“Boer Levi en boerin Aisja brengen hun olijfolie naar de haven van Haifa”

Algemeen

Het hindernissenparcours is (in de eerste plaats, maar niet exclusief) bedoeld voor kinderen. Als Palestijn of Israeli leggen ze met een lading olijfolie een traject af van de olijfgaard naar de haven. Het traject bestaat uit verschillende etappes en “hindernissen” waar de Israeli weinig en de Palestijn (heel) veel hinder van ondervindt. Het doel is de olijfolie – water in een plastic zakje voor de Palestijn of in een glazen bokaal voor de Israeli – in een Palestijnse of Israelische container (plastieken bidon) te gieten in de haven van Haifa. Het zal snel duidelijk worden dat de Israelische container veel vlugger gevuld raakt dan de Palestijnse.

Dit hindernissenparcours moet duidelijk maken dat de Palestijnse landbouw (en bij uitbreiding de Palestijnse economie) door de bezetting én door de (economische) pesterijen van Israel weinig tot geen kansen krijgt.

Materiaal: rood-wit lint; stokken/paaltjes/… om het parcours af te bakenen, ev. hamer om stokken in de grond te kloppen; militaire uniformen voor alle spelbegeleiders (op de verschillende posten)

Begeleiding: per “hindernis” staat het minimaal aantal begeleiders vermeld

Olijfgaard

Het parcours start in de olijfgaard. Hier moet één op de twee deelnemers eerst dobbelen om haar/zijn nationaliteit te bepalen: Palestijnse of Israelische boer(in). Op de dobbelsteen plakt op drie zijden een Israelische en op drie zijden een Palestijnse vlag. De vlag die na het dobbelen bovenaan ligt, bepaalt de nationaliteit. Een Israeli krijgt een keppeltje en een bokaaltje olijfolie (water), een Palestijn een Arafatsjaal en een plastic zakje olijfolie (water). De eerste deelnemer moet dus dobbelen, de tweede niet, de derde wel, de vierde niet, … Als de eerste Palestijn is, moet de tweede Israeli zijn (en omgekeerd): de eerste, derde, vijfde, … deelnemer bepaalt dus ook de nationaliteit van de tweede, vierde, zesde, … Op deze manier zorgen we voor een gelijke verdeling en lopen we geen risico een erg ongelijke verdeling te krijgen die het resultaat te fel zou vertekenen (olijfolie in de containers).

Omdat de Palestijnse olijfgaard gedeeltelijk door bulldozers ontworteld en door het Israelische leger tot militair gebied is verklaard, is de Palestijnse olijvenoogst kleiner en kan er dus minder olijf-olie geproduceerd worden. De Palestijn start daarom met minder olijfolie dan de Israeli. Bovendien kan de Palestijnse fabriek waar de olijfolie gebotteld wordt niet aan de nodige vervangingsonderdelen geraken en moet hij/zij zich behelpen met een minderwaardige verpakking (plastieken zakje i.p.v. glazen bokaal).

Materiaal: dobbelsteen met op drie zijden de Israelische en op de drie andere zijden de Palestijnse vlag; keppeltjes en Palestijnse sjaals; glazen bokaaltjes en plastic zakjes (beide met etiket “olijf-olie”); 2 emmers; takken/struiken/bomen/… die de al dan niet ontwortelde olijfbomen voorstellen; paneel “Olijfgaard” (A2)

Begeleiding: 2

Langs (slechte) wegen

Terwijl de Israeli haar/zijn olijfolie langs goed geasfalteerde wegen vervoert, rijdt de Palestijn over hobbelige wegen die door Israelische tanks zijn beschadigd.

De Israeli loopt naast de autobanden, de Palestijn moet erover.

Materiaal: (versleten) autobanden; paneel “Slechte wegen” (A2)

Begeleiding: 1

Checkpoint

Zowel de Israeli als de Palestijn moeten langs een militair checkpoint. De Israeli mag vrijwel onmiddellijk doorrijden. De Palestijn daarentegen wordt ondervraagd over de lading die hij/zij vervoert en moet langs de kant van de weg blijven wachten (ongeveer 1 minuut). Van sommige Palestijnen wordt een deel olijfolie in de berm uitgegoten (vernietiging van Palestijnse landbouwproducten langs de checkpoints is helaas een meermaals gerapporteerde pesterij).

De weg is afgesloten met een slagboom (rood-wit lint). Open de slagboom om iemand door te laten. Leef je in de rol van (achterdochtig) Israelisch militair in. Ondervraag de Palestijn, fouilleer hem, giet bij sommigen (niet allemaal) een gedeelte uit het zakje.

Er zijn twee militairen; verdeel zelf de taken: slagboom bedienen, ondervragen, fouilleren, olijfolie uitgieten, …

Materiaal: slagboom (span ev. rood-wit lint dwars over de route); 2 speelgoedgeweren; paneel “Checkpoint” (A2)

Begeleiding: 2

Sluipschutters

De Israeli is geen doelwit. Hij/zij rijdt zonder problemen door (gaat langs de olievaten). De Palestijn moet door Ramallah rijden en is (tot overmaat van ramp) het doelwit van Israelische sluipschutters. Brokstukken van vernielde huizen versperren de wegen.

De Palestijn moet over de olievaten kruipen. Soms wordt zijn lading geraakt door een sluipschutter. De militair prikt met een naald een gaatje in het zakje water. (Doe dit bij ongeveer de helft van de Palestijnen.)

Materiaal: 1 stopnaald; 4 olievaten; 1 speelgoedgeweer; paneel “Sluipschutters” (A2)

Begeleiding: 1

Douane

Aan het douanekantoor moet een document ingevuld en ondertekend worden door de vervoerder van de olijfolie. De Israeli mag dadelijk na het vervullen van deze formaliteit doorrijden. De Palestijn moet eerst een hoge taks betalen (de douanier giet water uit het zakje).

Materiaal: paneel “Douane” (A2); tafel en stoel; stylo en douaneformulier (zie bijlage: te kopiëren)

Begeleiding: 1 douanier (ev. + 1 militair met speelgoedgeweer)

Haven Haifa

In de haven van Haifa aangekomen giet de Palestijn de olijfolie in de bidon onder de Palestijnse vlag, de Israeli giet de olijfolie in de bidon onder de Israelische vlag. De havenautoriteiten wijzen de leverancier de juiste weg (en helpen, indien nodig, bij het ingieten).

Materiaal: 2 bidons; Palestijnse en Israëlische vlag; paneel “Haven Haifa” (A2)

Begeleiding: 1