Kanttekeningen bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie-2002

Iets over de geschiedenis van deze brochure:
Deze brochure kwam in 1998 tot stand op verzoek van de leraren verenigingen,Vereniging Vlaamse Leerkrachten (VVL), de Vereniging Leraren Geschiedenis (VLG) en de Vereniging Leraren Aardrijkskunde (VLA).
In 1994 ging een werkgroep van start die de inhoud en de toonzetting van de kwestie Palestina in de leerboeken aardrijkskunde en geschiedenis voor het secundair onderwijs onderzocht. Dit resulteerde in 1996 in een net- en vakoverschrijdend colloquium aan de VUB, georganiseerd samen met de lerarenverenigingen.

Nadien werd ondermeer beslist tot de uitgave van een brochure die sommige aspecten van Israëlisch-Palestijns conflict voor de leraren moest verduidelijken. De brochure, werd na lezing door een werkgroep van leraren en academici, in 1998 door de VVL uitgegeven en op 5000 exemplaren verspreid onder de leden van de lerarenvereingingen VVL, VLG en VLA.

Midden 2001 wou staatssecretaris Boutmans zijn ontwikkelingsbeleid naar de Palestijnen toe duiden en stelde voor om de brochure (lichtjes geactualiseerd) heruit te geven, maar nu ook in het frans en deze in het onderwijs te verspreiden.

De politieke context verscherpte: in België startte een gerechtelijke procedure tegen Ariël Sharon en de tweede intifada brak uit. Twee maal gezichtsverlies voor Israël. De zionistische lobby schoot aan het werk. En zowel Eddy Boutmans, als minister van BZ Louis Michel en premier Verhofstadt werden benaderd om de brochure niet uit te geven. De lobby heeft het gehaald.

Wat u op deze site te lezen krijgt is de oorspronkelijke brochure, de enige versie die ooit werd gedrukt, en een zeer korte actualisering achteraan.