Oproep voor Palestina-betoging te Brussel op 12 juni is VALS

Via internet en sociale netwerksites zoals Facebook circuleert sinds vorig weekend een oproep voor een nationale betoging 'Palestina Solidariteit' te Brussel op 12 juni, die zou uitgaan van een breed platform van organisaties waarbij enkele (ACV, ABVV, 11.11.11, CNAPD en Vrede vzw) prominent met hun logo op de affiche prijken. Het gaat om een VALSE oproep. Geen enkele van de organisaties is betrokken bij de organisatie van deze betoging. Ook de politie is op het verkeerde been gezet en contacteerde Vrede vzw om meer informatie te krijgen over de organisatie ervan. De politie kreeg ook een tweede oproep binnen voor een raid op de Israëlische ambassade deze namiddag om 14u. Met deze oproep hebben de genoemde organisaties NIETS te maken.

De bron en doel van van deze valse of gewelddadige oproepen zijn ons onbekend. Hoewel dit het werk kan zijn van een flauwe grappenmaker, sluiten we niet uit dat het de bedoeling is om de solidariteitsbeweging rond Palestina schade toe te brengen. We benadrukken dat geen van de organisaties ook maar iets te maken heeft met deze initiatieven.

Ondergetekende organisaties voeren de strijd voor de internationale mensenrechten op geweldloze manier. Ze willen een opheffing van de onmenselijke blokkade van Gaza. Na de Israëlische aanval op de humanitaire vloot en met de alsmaar zwaardere gevolgen van het embargo voor de bevolking in Gaza, is het des te kwalijker dat de organisaties geconfronteerd worden met valse informatie en manipulaties. Ze willen in geen geval dat hun goede naam door derden wordt misbruikt.

11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, ABVV/FGTB, ABP, ACV-CSC, ATTAC Vlaanderen, CNAPD, FOS - Socialistische solidariteit, Intal, KifKif, Platform 'Israël koloniseert – Dexia financiert', Vrede vzw

Meer info: 
Ludo De Brabander (Vrede vzw): 0473 51 64 62
Eline Strik (persverantwoordelijke 11.11.11): 0496 80 78 93