Over antisemitisme in Europa en de discriminaties in Israël

Op 28 januari 2014 sprak de ambassadeur van Israël, Gideon Behar, tijdens het Buitenlandforum van het CD&V over toenemend antisemitisme in Europa.  Onderstaande reactie werd geschreven door Jart Voortman.  De stelling van Jart Voortman werd door voorzitter Mark Eyskens niet in bespreking gegeven.

"De vervolging van Joden is een van de meest pijnlijke feiten in de Europese geschiedenis. Ik ben het eens met uw betoog, dat dit nooit opnieuw zou moeten gebeuren en dat zelfs kleine incidenten pijnlijk zijn in het licht van de geschiedenis.  Er is alleen één probleem: als vertegenwoordiger van de staat Israël bent u niet geloofwaardig."

 

De Staat Israël discrimineert op alle niveaus: huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, vrijheid van beweging, cultuur, enz.

Laat mij een paar voorbeelden geven.

 

  1. De hele wereld veroordeelt de kolonisatie van de Westoever. Doorlopend wordt er land gestolen en worden er gebouwen vernietigd.

Ik geef een recent voorbeeld.

De organisatie Jordan Valley Solidarity (www.jordanvalleysolidarity.org) doet deze maand verslag van het volgende: Op 8 januari werden negen structuren vernietigd. 25 mensen werden dakloos. Op 12 januari werden waterpijpen vernietigd in een dorp in de A-zone. De eigenaars verloren op die manier hun middel van bestaan. Op 13 januari kregen 38 families sloopbevelen uitgereikt voor hun huizen. Op 22 januari werden vier huizen en 16 loodsen vernietigd. Daarnaast werden twee huizen vernietigd die voor 1948 waren gebouwd met steen en modder. 16 mensen raakten dakloos.

In de Negev is het beeld niet anders. Structuren van Bedoeïenen worden vernietigd met als doel de joodse aanwezigheid in de streek te vergroten. In dit geval zijn het dus burgers van de staat Israël, die niet zeker kunnen zijn van het voortbestaan van hun huis en dorp, omdat ze niet joods zijn.

  1. Volgens Addameer zijn er 4500 politieke gevangenen (ik tel nu niet 500 gevangenen die betrokken zijn geweest in gewapend verzet). Palestijnen die zich op politiek vlak engageren, kunnen er zeker van zijn dat ze vroeg of laat in de gevangenis komen. Studenten, die politiek actief zijn, worden gefrustreerd door arrestaties vlak voor hun examens.

Marteling en mishandeling zijn wijdverbreid: het onthouden van slaap, doorlopende ondervragingen, slaan, schoppen, dreigementen naar de familie, eenzame opsluiting, het niet toelaten van een advocaat, het weigeren van familiebezoek, enz.

Vaak worden gevangenen niet strafrechtelijk vervolgd en alleen onder ´administratieve detentie´ gehouden. Dit is een zeer effectief middelen om het familieleven van de gevangenen te verstoren. Maar juridisch is het een wassen neus. Ik noem hier de namen van Mazen Jamal Jibrin Natsheh en Achmad Qatamish. Zelfs volksvertegenwoordigers worden op deze manier vastgehouden.

  1. Israël bouwt illegaal wegen op de Westoever en verbiedt Palestijnen deze wegen te gebruiken. Waar in de wereld vinden wij wegen die verboden zijn voor een bepaalde etnische groep? Zelfs onder de apartheid in Zuid Afrika bestonden deze beperkingen niet.
  2. Israël controleert alle grenzen van de Palestijnse gebieden en verhindert het handelsverkeer enorm.
  3. In vele landen in West Europa is de ontkenning van de Holocaust strafbaar. Dat is goed.

Maar hoe zit het met de Israëlische verantwoordelijkheid voor de Nakba, de uitzetting van meer dan 700 000 Palestijnen in 1948/1949? Tot nog toe heeft de Israëlische regering geen verantwoordelijkheid genomen voor deze gebeurtenis. Geen excuses, geen compensatie voor verloren eigendom, gestolen land en inbeslagname van huizen en ondernemingen. Integendeel: het proces van uitzetting gaat nog steeds door.

 

De wortel van dit alles is, dat Israël geen grondwet heeft waarin gelijke rechten voor alle burgers wordt gegarandeerd. Israël is een Joodse staat, die Joodse belangen verdedigt en overal in het land een Joodse meerderheid probeert te creëren. Palestijnen mogen niet terugkeren naar het land waar ze geboren zijn, maar Joden kunnen komen van over de hele wereld.

De grondslag van de staat Israël is fundamenteel een concept van voor de Franse Revolutie, toen discriminatie door staten op basis van religie en etnische afkomst niet ongebruikelijk was. Het concept van de staat Israël strookt niet moderne democratische waarden.

 

Meneer de ambassadeur, als u zich zorgen maakt over discriminatie, begin dan bij het land dat u vertegenwoordigt: daar is genoeg werk te doen. En het is zeker: antisemitisme zal verminderen als u zaken recht gaat zetten in uw land.