Palestina: wir haben es nicht gewusst !

Het is ongelooflijk hoe doof en blind onze maatschappij blijft bij het onrecht en de misdaden die sommigen zich kunnen permitteren.
 
Een onafhankelijke pers en vrijheid van meningsuiting zouden garant kunnen staan voor  objectieve informatieverspreiding.  Wij stellen echter vast dat sommige misdaden systematisch goedgepraat of zelfs verzwegen worden, en dat de slachtoffers, de mensen die jarenlang onrecht werden aangedaan, in de kou blijven staan of zelf als misdadiger worden afgeschilderd.
 
Met Palestina is het niet anders. De etnische zuivering van Palestina is al meer dan 60 jaar aan de gang en gaat vandaag nog elke dag verder, zowel in de Negev woestijn (1), op de Westelijke Jordaanoever (2) als in Jeruzalem (3). Terwijl de etnische zuivering in Kosovo wél de nodige media aandacht kreeg, en de schuldigen gestraft werden door het Internationaal gerechtshof, blijft onze maatschappij blind en doof voor de misdaden van het Israëlische regime. Zelfs de manifeste oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid onlangs tegen de bevolking van Gaza blijven ongestraft. De bewoners van Gaza worden afgeschilderd als terroristen (aanhangers van de terreurbeweging Hamas).
De gigantische diefstal van Palestijnse bezittingen, land (4), waterbronnen (5) en aardgasvoorraad (6) gaat dag na dag verder en verder.

Het is ongelooflijk dat een land, dat lid is van de Verenigde naties, tientallen resoluties van dezelfde Verenigde Naties ongestraft naast zich kan neerleggen. Dat Israël dit “mag” getuigt van een ongehoorde politieke lafheid, het soort lafheid dat in onze maatschappij diepe wonden slaat - “we weten het wel, maar we doen alsof het niet bestaat”.

Terwijl politici overal verklaren hoezeer hun partij - en zelfs Europa in zijn beginselverklaring - begaan is met de mensenrechten, moeten wij vaststellen dat er  op hoog niveau absoluut niets gedaan wordt om de mensenrechtenschendingen in Palestina te stoppen. Als Europa vandaag de “vredesbesprekingen” overlaat aan de USA, de grootste bondgenoot van Israël, dan levert Europa de Palestijnen over aan het recht van de sterkste. De basis van een langdurige vrede kan enkel het internationaal recht zijn.

Het is genoegzaam bekend dat iedereen die kritiek heeft op Israël als “anti-semiet” wordt bestempeld door de pro-Israëlische lobby, het is bijzonder laf dat politici en journalisten zich daardoor vandaag nog laten afschrikken.

Onze media èn onze politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen: de misdaden moeten aangeklaagd worden, de daders moeten gestraft worden. Het recht moet zegevieren.

“Wie weet en zwijgt is medeplichtig.”

Palestina Solidariteit vzw

Secretariaat: 02-501 67 49
secretariaat@palestinasolidariteit.be

(1) Vele Arabische dorpen worden niet “erkend” door Israël,o.a. het aloude Bedoeïenen dorp al-Araqib in het noorden van de Negev woestijn is dit jaar al meermaals verwoest door het Israëlisch leger

(2) Dit jaar werden reeds 200 gebouwen verwoest, zie http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/israel-intensifies-west-bank-palestinian-home-demolitions-2010-07-21

(3) In Oost-Jeruzalem, veroverd in 1967,  wonen nu al meer dan 200,000 joden op grond en huizen die tot voor kort door Palestijnen bewoond waren.

(4) In 1947 werd door het UN verdelingsplan 45% van Palestina toegewezen aan de Arabieren, na de oorlog van 1949 bleef er nog 22% over, de A-gebieden van de Oslo akkoorden vormen nog 12% van het oorspronkelijke Palestina.

(5) Rapport Amnesty International 2010: “Israel continued to deny Palestinians in the OPT fair access to adequate, safe water supplies, hindering social and economic development and posing threats to health, in violation of its responsibilities as the occupying power”.

(6) Global Research, January 8, 2009:  “The BG Group drilled two wells in 2000: Gaza Marine-1 and Gaza Marine-2. Reserves are estimated by British Gas to be of the order of 1.4 trillion cubic feet, valued at approximately 4 billion dollars. These are the figures made public by British Gas. The size of Palestine's gas reserves could be much larger”.