Persbericht: CODIP vzw viert haar twintigjarige werking

CODIP vzw (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) viert haar twintigjarige werking

Palestijns etentje op 19 september 2009

Palestijnen hebben met Vlamingen gemeen dat ze graag eten en een rijke keuken hebben. Dus besloten we lekker Palestijns te gaan koken voor kleinschalige projecten voor Palestijnse vrouwen. CODIP vzw viert dit jaar haar 20ste verjaardag. 19 september wordt een bijzondere dag. Een moment om terug te blikken op onze jarenlange werking met uitsluitend enthousiaste vrijwilligers. Tegelijker tijd wil CODIP een Palestijnse maaltijd aanbieden om onze nieuwe CODIP-projecten in Palestina te steunen die die dag worden voorgesteld.

Mis dus zeker uw afspraak niet met dit feest!

Nieuwe projecten van CODIP vzw in Palestina

In 2009 start CODIP vzw nieuwe projecten op. 
Een eerste project is opnieuw een vrouwencoöperatieve van de PWWSD (Palestinians Working Women Society for Development). Deze vrouwenwerking in het dorp Sinjil legt zich toe op een kippenkwekerij, handwerk en het verwerken en inpakken van za’atar, Palestijnse kruiden. CODIP zal het volgende jaar het handwerk en de opleiding ter professionalisering ervan steunen.
Een tweede project is de jongerendansgroep Masha’el for Folk Dance, die traditionele Palestijnse dansen zoals de dabka brengt in binnen- en buitenland. Zij hebben nood aan nieuwe traditionele klederdracht (steun tijdens het schooljaar 2009-2010) en een muziek- en geluidsinstallaties als optie voor het jaar nadien. Dit is een project van een nieuwe partner in Nabloes, Darna centrum. Zij zijn werkzaam in het Askar-vluchtelingenkamp in Nabloes.

Nieuwe webstek en mail adres

CODIP vzw ontstond in 1989 onder de naam Limburgs Palestina Komitee (LPK). In 1998 werd de naam veranderd in CODIP vzw (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen). De werking van CODIP is niet gebonden aan een politieke partij, noch in Vlaanderen, noch in Israël/Palestina.

Om 20 jaar CODIP te vieren komt er ook een nieuw e-mail adres: info@codip.be

Onze webstek www.codip.be werd recentelijk ook in een nieuw kleedje gestoken. Neem gerust een kijkje en als U bijkomende vragen hebt, stel ze gerust.

20 jaar werk door vrijwilligers

CODIP vzw werkt enkel met vrijwilligers, die zich in hun vrije tijd inzetten uit solidariteit met het Palestijnse volk.
Al twintig jaar doen de vrijwilligers van CODIP vzw hun “boeketje Vlaanderen”. Wereldmarkten zijn niet meer hetzelfde zonder de standen van CODIP vzw en welke leerlingen herinneren zich niet het bezoek van CODIP aan hun school? Verenigingen die zich afvroegen hoe al die miserie is ontstaan in Israël en Palestina raadpleegden CODIP vzw en wij kwamen het hen uitleggen en kregen een spervuur van vragen bij elk bezoek.

Er waren veel mythes, onwetendheden en propaganda die de CODIP-vrijwilligers telkens opnieuw weerlegden aan individuen, verenigingen, politici en leerkrachten. Het leek wel of het vechten was tegen de bierkaai.
In samenwerking met het Christelijk Overleg Palestina werden er alternatieve reizen georganiseerd naar Palestina, ‘Anders reizen naar het Heilig Land’ (1997 en 2000).

Er werden studiedagen voor leraren ingericht i.s.m. lerarenverenigingen (1996, 2005, 2008) en didactisch materiaal aangemaakt voor leraren. In 1998 werd er i.s.m. lerarenverenigingen (VVL,VLG,VLA) onder 4.500 leerkrachten een brochure ‘Kanttekeningen bij de Israëlisch-Palestijnse kwestie’ verspreid. Ondanks de niet aflatende druk van de pro-Israëlische lobby gingen de vrijwilligers van CODIP vzw verder met hun strijd om de elementaire mensenrechten en het internationaal recht te doen respecteren in Palestina.

Onze opdracht

Onze opdracht is reeds twintig jaar dezelfde, zij het met modernere hulpmiddelen:

  • Het informeren en sensibiliseren van de bevolking over de achtergronden en de huidige evolutie van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit doen we via onze nieuwsbrief, informatiedagen en -avonden voor scholen en organisaties, infostands en onze webstek.
  • Het ter beschikking stellen van documentatie. CODIP is tot op heden één van de best gedocumenteerde centra in Vlaanderen over het Palestijnse conflict, waar andere organisaties of personen terecht kunnen voor informatie, achtergronddossiers, thesissen of persoonlijke studie.
  • Het aanmaken en verspreiden van educatief en didactisch materiaal voor scholen en groepswerkingen. Dit omvat onder meer videofilms, DVD-lespaketten, powerpointpresentaties, tentoonstellingen, enz.
  • Het steunen van de Palestijnse bevolking via projecten in samenwerking met lokale partners.

Samenwerking

CODIP werkt in België en Nederland samen met verschillende organisaties die zich inzetten voor de Palestijnse zaak en voor vrede in het Midden-Oosten: het Vlaams Palestina Komitee (VPK), Intal, Vrede en het Nederlands Palestina Komitee (NPK).

CODIP werkt ook samen met progressieve en antizionistische joodse organisaties: de Unie van Progressieve Joden van België (UPJB), het Steuncomité Israëlische Vredesgroepen en Mensenrechten Organisaties (SIVMO), Matzpun en IJSN (International Jewish anti-Zionist Network).

CODIP vzw is een project van Netwerk Vlaanderen en zit in de Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Landen.

CODIP-VPK: samen sterk voor het Palestijnse volk: CODIP vzw en VPK (Vlaams Palestina Komitee) vzw werken nauw samen om de Palestina-werking in Vlaanderen meer slagkracht te geven.

Noord-Zuid-projecten

CODIP steunt financieel enkele projecten in Palestina, in samenwerking met de Palestinians Working Women Society for Development (PWWSD) en vanaf 2009 ook i.s.m. het Darna centrum in Nabloes (jongerenproject (zie hoger). Voor giften vanaf 30,00 € kan CODIP een fiscaal attest afleveren.

Door de bezetting en de daarop volgende opstanden zijn er in de Palestijnse gemeenschap veel alleenstaande vrouwen, weduwen of vrouwen van wie de echtgenoot in de gevangenis zit. Zij kunnen met moeite het hoofd boven water houden. (Er bevinden zich zo’n 11.000 Palestijnen, meestal politieke activisten, in Israëlische gevangenissen).

Daarom heeft CODIP in samenwerking met PWWSD (Vereniging van de Palestijnse Werkende Vrouwen voor Ontwikkeling) een peter-/meterschap opgericht. De PWWSD selecteert op strenge wijze de studenten die tot het programma toegelaten worden. Een degelijk diploma is niet enkel van levensbelang in de industrielanden maar evenzeer in een land zoals Palestina, waar de economie zich niet normaal kan ontwikkelen ten gevolge van de bezetting, blokkades en hoge belastingen die worden opgelegd door Israël.

Via de PWWSD worden noodlijdende gezinnen gesteund met noodhulp.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen) vzw

J.Ectorsstraat 19
3400 Landen

Tel (++32) 011/88.15.52

E-mail: info@codip.be

Webstek: http://www.codip.be