Petitie: België, erken Palestina

Petitie: België, erken Palestina

Aangebracht door 11.11.11 op do 20 nov 2014
Dit artikel maakt deel uit van DOSSIER:
Een Palestijnse Staat
palestina jongenmetvlag photopin 730276407[Foto: brionv via photopin cc]

21 jaar Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen leverde geen tastbaar resultaat op. De erkenning van de Palestijnse staat de beste bijdrage tot een oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict. Deze stap is geen obstakel voor de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen. Al meer dan 130 landen erkennen Palestina als 'een vrije en onafhankelijke staat binnen de grenzen van 1967'. Onder hen tien Europese lidstaten, waaronder Zweden, dat Palestina recent erkende.
Ook de Belgische regering moet kleur bekennen en Palestina bilateraal erkennen


Tot op heden weigerde België dit omdat het zich als kleine lidstaat inschrijft in het Europese beleid en streeft naar een Europese consensus. De regeringspartijen kunnen zich echter niet verschuilen achter de Europese Unie. De Zweedse erkenning van Palestina zorgde immers voor een kentering. 

De discussie over de urgentie van de Palestijnse staat wordt opnieuw op hoog niveau gevoerd en in meerdere Europese lidstaten woedt het debat over de bilaterale erkenning. 

Als Palestina erkend wordt als staat, dan krijgt het de toegang tot alle instrumenten van de internationale gemeenschap. Bovendien zou de Palestijnse staat bogen op erkende grenzen: de wapenstilstandsgrenzen van 1949. Ze zou over meer instrumenten beschikken om te weerstaan aan de druk van Israël om nederzettingen in Oost-Jeruzalem en op de Westoever te behouden. 

Met het oog op een duurzame vrede in het Midden-Oosten is de erkenning van de soevereiniteit van Palestina cruciaal. De erkenning van de Palestijnse staat is uiteraard geen doel op zich. Ze moet gepaard gaan met concrete maatregelen om Israël te brengen tot het respect van het internationaal recht en alle VN-resoluties die het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk erkennen. 

België moet de Palestijnse staat binnen de grenzen van vóór 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, erkennen.   1. Beter laat dan nooit. Het Palestijnse recht op zelfbeschikking werd reeds in 1947 erkend. Europese diplomaten waarschuwen er al jaren voor dat de tweestatenoplossing onmogelijk wordt gemaakt door Israëls beleid. 
     
  2. De EU investeerde honderden miljoenen euro's in de Palestijnse staatsopbouw en de uitbouw van instellingen. 
     
  3. Israël is gebaat bij een leefbare Palestijnse staat. De veiligheid van Israël en die van Palestina kunnen niet van elkaar worden losgekoppeld.
     
  4. De internationale en Belgische publieke opinie is een voorstander van een Palestijnse staat. Veel burgers menen dat een Palestijnse staat een noodzaak is, voor het welzijn van Palestijnen en Israëli's, maar ook voor de wereldvrede.

 

Erken Palestina : teken de petitie
 

palestina vlagopmuur photopin 6032298147
[Foto:Whewes via photopin cc]

De erkenning van de Palestijnse staat is een belangrijke bijdrage tot een oplossing voor het Israelisch- Palestijns conflict. Al meer dan 130 landen erkennen Palestina als een vrije en onafhankelijke staat.  Onder hen zijn er ook 10 EU lidstaten . We vragen dat België volgt. De Belgische regering moet Palestina bilateraal erkennen.

 


Voer de druk mee op en teken de petitie : http://www.11.be/component/one/artikel/detail/petitie_belgie_erken_palestina,116717

 Je e-mail adres is strikt vertrouwelijk en dient enkel ter validatie. Het wordt in geen geval doorgegeven


De oproep wordt ondersteund door leden van het Midden Oosten overleg van 11.11.11 : ABVV, Algemene centrale van het ABVV, Broederlijk Delen/ Pax Christi, FOS,  Geneeskunde voor de Derde Wereld, Intal , Palestina Solidariteit, Vredesactie, en Vrede vzw.