Prins Laurent op bezoek in Israël bij de KKL, is dat een politieke daad?

Bij Joods actueel lezen we: “Keren Kayemeth LeIsrael (nvdr KKL) is een Israëlische milieuorganisatie die ouder is dan de staat Israël. … Deze vroege aandacht voor het milieu in Israël is te verklaren uit simpele noodzaak, tweederde van het grondgebied van het Heilig Land is woestijnachtig. Wereldwijd geniet de vereniging vermaardheid om zijn expertise en inspanningen voor bebossing. KKL is in Engelstalige landen ook bekend onder de naam JNF, wat staat voor Jewish National Fund.”

Voor Palestina Solidariteit is het de zoveelste propagandastunt in de jarenlange vervalsing van de geschiedenis van het ontstaan van Israël.  Waarom zou er een Israëlische milieuorganisatie zijn, als Israël nog niet bestond? Wellicht om andere redenen dan het milieu!

Het ‘Joods Nationaal Fonds’ (‘Keren Keyameth le-Yisrael’) werd opgericht door het ‘Vijfde Zionistencongres’ in 1901  en had als taak onroerend goed in Palestina te verwerven en het zo “voor eeuwig onvervreemdbaar eigendom van heel het joodse volk te maken”, zoals het in de statuten werd vastgelegd.  Het fonds ging vanaf dan hoofdzakelijk vruchtbare landbouwgrond in de kuststreek opkopen van afwezige (Libanese, Syrische en Turkse) grootgrondbezitters.  In 1947 kwam 5,8 %, volgens de Israëlische historicus Ilan Pappé, van het Palestijnse grondgebied op die manier in joodse handen.

Zoals Le Soir ook schrijft is Keren Kayemet Le Israël (KKL), de grootste grondeigenaar van de Joodse staat.

Als ze in 1947 5,8 % onder controle hadden en in 1949 78 % van het historische Palestina, betekent dit dat minstens 90 % van wat vanaf 1949 Israël is, gestolen grond is van de Palestijnen, die gevlucht waren of verdreven tijdens de catastrofale oorlog van 1948-1949 en die  nooit mochten terugkeren en ook geen schadevergoeding kregen. (in tegenstelling tot de slachtoffers van de Holocaust).

Het inpalmen van Palestijnse grond en het verjagen van de daar levende en werkende bevolking is uitvoerig aangeklaagd door de Israëlische vredesorganisatie B'Tselem, en door Amnesty International:

http://www.btselem.org/search/google_cse_adv/jewish%20national%20fund 

http://www.aivl.be/nieuws/al-‘arakib-bedoeinendorp-met-uitsterven-bedreigd/34769#.UcGubDkw_gI

Israël is ontstaan door de etnische zuivering van 531 Palestijnse dorpen en 11 steden en/of stadswijken. Vele van de vernielde dorpen werden verborgen door er bomen/bossen aan te planten.  Joods  Actueel legt dit anders uit “Deze vroege aandacht voor het milieu in Israël is te verklaren uit simpele noodzaak, tweederde van het grondgebied van het Heilig Land is woestijnachtig.” Over de vernielde dorpen geen woord.

Bovendien schendt de bebossing van die gebieden in Israël zeer veel basisprincipes. Er worden Europese bomen geplant omdat die sneller groeien maar niet inheems zijn, en in de woestijn gaat men aan landbouw doen met een enorme verspilling aan water terwijl Palestijnen in de vluchtelingenkampen soms 2 maanden lang geen water krijgen.

Prins Laurent kreeg de toestemming van Minister Didier Reynders, Buitenlandse Zaken. ‘De prins werd uitgenodigd door een historische en prestigieuze organisatie die zich vandaag boven alles met het milieu bezighoudt’, legt woordvoerder Michel Malherbe uit. Omwille van die milieu-initiatieven heeft Buitenlandse Zaken aan Laurent ook de toestemming gegeven een symbolische boom te planten in de omgeving van Jeruzalem. De prins kreeg de toestemming op twee voorwaarden: hij moest als privé-persoon naar Israël reizen en hij mocht ter plaatse geen politieke contacten hebben.”

Een boom planten in Jeruzalem is een politieke actie, zoals ook andere politici, als Leterme en Reynders zelf vroeger deden. Bomen planten op vernielde dorpen is zelfs meer dan een politieke actie, het is steun verlenen aan een staat die in de grond van de zaak alleen joodse belangen behartigt en dus niet democratisch is.

Een prestigieuze organisatie zo wordt de KKL genoemd? Voor zionistisch denkende mensen wel. Maar de etnische zuivering die in 1948 begon en vandaag sluipend verder gaat door de inbeslagname van duizenden hectaren grond in de bezette Palestijnse gebieden, is een misdaad tegen de menselijkheid en de in beslagname is massale diefstal.

We zouden liever gehad hebben dat Prins Laurent zich zou uitspreken tegen dit witwassen van etnische zuivering zoals recent ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur heeft gedaan (http://mondoweiss.net/2013/06/planting-expropriated-ambassador.html).

Zal dit gegeven onze parlementairen Buitenlandse Zaken en eerdere politici die bomen plantten tot inzicht brengen? Of tellen mensenrechten echt niet meer in onze Belgische politiek?

Palestina Solidariteit hoopt onze politici niet langer als geblinddoekten met Israël samenwerken, maar wel kijken naar de historische realiteit van het ontstaan van Israël en de voortdurende mensenrechtenschendingen, die elke poging tot een vreedzame oplossing van dit tragische conflict in de weg staan.

Palestina Solidariteit

19-06-2013