Redactioneel

Wanneer komen er sancties tegen de straffeloosheid van Israël?

 

Verleden jaar startte het Israëlisch leger de militaire operatie “Protective edge” (8 juli - 25 augustus 2014) tegen de bevolking van de Gazastrook. Volgens een onderzoek (juni 2015) van de speciale commissie van Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties werden tijdens deze oorlog 2251 Palestijnen gedood: 1462 van de dodelijke slachtoffers waren burgers (70 %) waaronder 551 kinderen. Aan Israëlische kant vielen er 73 doden onder wie zes burgers (9 %). Het Israëlische leger maakt steeds minder onderscheid tussen militaire en burgerlijke doelwitten. Een kwart van de inwoners van de Gazastrook werd verplaatst, hele wijken werden verwoest, 75 ziekenhuizen en 270 scholen beschadigd, 18 000 woningen vernield met als gevolg meer dan 100 000 daklozen. De Mensenrechtenraad spreekt van een “vernietigingsniveau zonder voorgaande”, van “oorlogsmisdaden” en van “schending van het humanitair recht en van de mensenrechten”. Israël weigerde elke medewerking aan het onderzoek van VN-commissie.

Sinds 2007 stelde Israël een blokkade in tegen de Gazastrook. Door de beperkingen op de invoer van bouwmateriaal wordt de heropbouw van de tijdens de oorlog van 2014 vernielde huizen en basisinfrastructuur bemoeilijkt. Ziekenhuizen, scholen, waterzuiveringsstations, elektriciteitscentrales en rioleringen bevinden zich in een erbarmelijke toestand. De uitvoer van landbouwproducten is onmogelijk en de visserijzone werd niet uitgebreid ondanks de Israëlische toezegging na het wapenbestand van 25 augustus 2014. De Palestijnen mogen de Gazastrook niet verlaten ook als ze in de Westbank willen studeren. De economie wordt aldus gewurgd: in de Gazastrook bedraagt de werkloosheidsgraad 47 % en is meer dan 80 % van de bevolking afhankelijk van humanitaire hulp.

 

Volgens de ngo Addameer zaten er in april 5800 Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen, onder wie 182 kinderen, 25 vrouwen en 10 parlementsleden (onder andere Marwan Barghouti en Khalida Jarrar). Onder hen bevinden zich 414 personen in administratieve hechtenis die om de zes maanden kan verlengd worden. De meeste Palestijnse gevangenen zitten opgesloten in Israël waar ze moeilijker toegang hebben tot hun familie en advocaat, wat in strijd is met de Vierde Conventie van Genève.

 

Begin mei keurde Israël de bouw van 900 nieuwe woningen goed voor de kolonie Ramat Shlomo in Oost-Jeruzalem. De Nieuwe kolonistenregering is vast besloten om de expansie van de joodse kolonies in de Palestijnse gebieden voort te zetten. Momenteel leven er zo’n 550 000 kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden. Dit is een schending van de Vierde conventie van Genève, artikel 49 dat een bezettingsmacht verbiedt zijn bevolking naar een bezet gebied te verplaatsen. Ook de bouw van de apartheidsmuur op Palestijnse grondgebied behelst inbeslagname van Palestijns land.

 

Ondanks dit alles kijkt België de andere kant op, terwijl het wel sancties neemt tegen landen zoals Burundi en Rusland en tegen het nucleair programma van Iran. Nochtans is Israël het enige land in het Midden-Oosten dat al decennialang over kernwapens beschikt en regelmatig bombardementen op Syrië uitvoert.

 

Wordt het niet stilaan tijd om sancties tegen Israël te nemen? Wanneer komt er een militair embargo tegen Israël? Hoe zit het met de opschorting van het associatieverdrag tussen Israël en de Europese Unie? Hoe kan het Westen druk uitoefenen op Israël om de blokkade van de Gazastrook op te heffen?

Het redactieteam