Solidarity with Bedouins 2015 3e editie

 

Bus- en fietstocht die Bedoeïenendorpen op de bezette Westelijke Jordaanoever met Bedoeïenendorpen in de Negev-Naqab (Israël) verbindt

13 tot 19 april 2015 (Paasvakantie)

 

Project

Duur: 7 dagen, van maandag 13 tot en met zondag 19 april 2014 (Paasvakantie)

Kosten ter plaatse (te bevestigen): € 550 tot 650 (afhankelijk van het aantal deelnemers). Dit bedrag dekt de transportkosten ter plaatse (bus en fiets), het eten en het verblijf.

Vliegticket zelf te reserveren (ongeveer € 350, afhankelijk van de maatschappij en het ogenblik van de reservering; goedkoper indien vlucht met tussenstop).

Twee infovergaderingen werden georganiseerd voor het vertrek.

Er wordt een derde vergadering, ter voorbereiding van de trip, georganiseerd met de effectieve deelnemers (datum nog overeen te komen).

Uitwisselingsavonden in elk dorp

Verblijf in een bedoeïenenwoonplaats (shikh), campingcomfort

De inschrijving is geldig na de betaling van € 100 voorschot op rekening BE43 0016 8218 3801 op naam van Singing Bedouin Solidarity met vermelding ‘Voorschot SWB 2015’

Aantal deelnemers: 15 tot 25

Info

Cathy Mayer: camay44@gmail.com - 0495 490 435 & 02 672 12 36

Zeger De Henau : zegerde@yahoo.com - 0496 340 607

Henk Termote : h_termote@yahoo.com - 0498 615 670

De situatie van de bedoeïenen op de bezette Westelijke Jordaanoever

De bedoeïenen leven in extreme ontbering en ondergaan de onderdrukking van de Israëlische autoriteiten die hen tussen 1948 en 1959 met geweld verplaatsten vanuit de Negev-Naqab. Zij worden belet terug te keren naar de gronden van hun voorouders en zijn bovendien het slachtoffer van ontelbare afbraken van hun huizen. De voornaamste oorzaak hiervan is de zionistische roofpolitiek t.o.v. de Arabieren en meer in het bijzonder de uitbreiding van illegale joodse nederzettingen. Wij hebben gekozen volgende plaatsen te bezoeken (wijzigingen nog mogelijk):

- de Al Ramadeen en Abu Fardeh-stam die leeft dichtbij Qalqilia (tussen de Muur en de grens)

- een nog te bepalen dorp in de Jordaanvallei

- het dorp Um Al Kheir ten zuiden van Hebron

De situatie van de bedoeïenen in Israël

De Palestijnse bedoeïenen van de Negev/Naqab-woestijn zijn met ongeveer 140 000 en zijn al meer dan een eeuw sedentair. Sommigen klampen zich vast aan hun land waarvan ze oude eigendomsbewijzen bezitten die door Israël niet worden erkend. Ze zijn met 40 000 tot 70 000 die wonen in zogenaamde niet-erkende dorpen. Niet erkend, noch door de autoriteiten, noch door het Joods Nationaal Fonds, staatsorganisme dat de gronden in Israël beheert. Andere bedoeïenen (ongeveer 100 000) werden gehergroepeerd in 7 ‘townships’ die behoren tot de armste steden van het land.

De politiek van landroof, segregatie en apartheid t.o.v. de bedoeïenen bestaat sinds de oprichting van de staat Israël. De systematische afbraak van huizen (1000 per jaar) en laatst nog die van het dorp Al Araqib, al voor de 80ste maal afgebroken en weer opgebouwd sinds 2010, toont onweerlegbaar een politiek aan van etnische zuivering ten voordele van de verjoodsing van de Negev-Naqab.

De wereldwijde maar vooral Palestijnse strijd tegen het Prawerplan en ook de weerstand van rechtse Israëlische partijen tegen de voorziene financiële compensaties in dit plan, hebben de regering Netanyahou er (voorlopig) toe bewogen het plan niet goed te keuren. Onze banner hieronder, die we in het Europees Parlement hebben getoond, getuigt van onze deelname aan dit verzet.

Ons politiek en humanitair project

- Met de steun van Bedoeïenen en Joods-Arabische organisaties helpen we de Bedoeïenen eerst en vooral in hun verzet.

- We willen aantonen dat de Bedoeïenengemeenschappen in Palestina en Israël hetzelfde onrecht ondergaan.

- Via onze missies willen we hen onze solidariteit betuigen.

- Via onze fondsenwerving willen we helpen met de praktische organisatie van hun verzet.

- Door sensibilisering van de publieke opinie, en interpellatie van politieke vertegenwoordigers in ons land hopen we beweging te brengen in de erkenning door Israël van de 35 niet-erkende bedoeïenendorpen.

Organisatie: Solidarity With Bedouins http://bedouinsolidarity.blogspot.be

Samenwerking: RCUV: Regional Council of Unrecognized Villages in Israël

Meer informatie vind je op:

-NCF: Negev Coexistence Forum (samenwerkingsverband tussen Joden en bedoeïenen) http://www.dukium.org/eng/

-http://aivl.be/nieuws/mensen-moeten-plaatsmaken-voor-bomen-en-parken/43796#.UqNgJT8inCb

-http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13577&LangID=E

-http://adalah.org/eng/?mod=articles&ID=1589

- https://www.youtube.com/watch?v=HtF3rOdSbr4&feature=player_embedded#at=155

- http://bedouinsolidarity.blogspot.be/