SPREEK EENS ARABISCH IN PALESTINA

Als je enkele dagen in Palestina rondtrekt (bijv. tijdens een inleefreis van Palestina Solidariteit) dan hoor je vaak een aantal woorden die je snel kan oppikken en elf gebruiken. Hieronder vermelden we er een paar (we hebben gekozen voor de fonetische schrijfwijze van het Nederlands)

 

Salaam AleikoemGoeiedag  (letterlijk vrede zij met u)

Maerhaba: dag (tussen vrienden of kennissen)

Aghleen : welkom

Kief el haal: hoe gaat het

Tafaddal: alsjeblieft wanneer iets wordt aangereikt, of kom maar binnen

Shoekran: dank u

Yalla: schiet op

Yaani:  (een woord dat niets en tegelijkertijd heel veel wil zeggen, een stopwoordje, maar een echte Palestijn zal het in elke taal gebruiken)

 

Maar heel vaak volstaat één woord niet voor een begroeting en dat is dan ook één van de charmes van de Arabische taal en cultuur. Voor een buitenstaander zijn deze dingen moeilijker te vatten omdat letterlijke vertalingen niet alles willen zeggen. Het is net het hoe en wanneer ze gepast te gebruiken dat wat ervaring vereist.

Ze zorgen ervoor dat ook wildvreemden zonder aanleiding een gesprek kunnen beginnen, dat je altijd respect toont ook al passeer je maar iemand op straat, enz… Centraal staan in het alledaagse leven van de Palestijnen:

 

Yatiek al Aafie (Aafia);  Antwoord  Allaa yafiek (i) : zeg je wanneer iemand aan het werken is, of van zijn werk thuis komt, de moeder die kookt of kuist, arbeiders op straat, vuilnismannen, de receptionist op hotel, wanneer je uit de taxi stapt (of zelfs wanneer je wilt dat hij stopt).

Naiman antwoord Yanaim Aleik (i) wanneer iemand uit de badkamer komt, of net naar de kapper is geweest

Mabroek antwoord alla yibaarik fiek (i) : letterlijk proficiat, maar wordt ook gebruikt bij het afsluiten van een verkoop, of wanneer je thuis je nieuwste aanwinst toont

Saellem i deek (i) antwoord wa ideek (i) : letterlijk Gezegend zijn je handen, wanneer iemand iets voor je heeft gedaan, eten gemaakt, thee aangereikt, etc..

 

Probeer ze zeker eens uit op een volgend bezoek aan Palestina en misschien ga jij ze ook een beetje missen.