Stop G4S in Gent

 

Stad Gent heeft openbare aanbestedingen gegund aan het beveiligingsbedrijf G4S.  Verschillende organisaties en burgers vragen deze openbare aanbestedingen stop te zetten zolang dit bewakingsbedrijf de mensenrechten en het internationaal recht schendt. 

G4S is medeplichtig aan Israëls apartheidsregime en aan de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook:

1. G4S levert veiligheidsapparatuur en -diensten voor detentiefaciliteiten in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever waarin Palestijnse politieke gevangenen opgesloten zitten – waaronder kinderen – zonder eerlijk proces.  Uit rapporten van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties en UNICEF blijkt dat de rechten van deze gevangenen worden geschonden.  Het gaat om een patroon van systematische mishandeling dat door het VN-Verdrag tegen foltering als wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing wordt omschreven. In sommige gevallen gaat het zelfs om marteling.

2. G4S levert beveiligingsdiensten aan bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns gebied;

3. G4S verstrekt beveiligingssystemen aan het Israëlische politiehoofdkwartier in de Westelijke Jordaanoever; De oprichting hiervan normaliseert de huidige status-quo van een omvangrijke kolonistenpopulatie op de Westelijke Jordaanoever en institutionaliseert de scheiding tussen de twee rechtssystemen – één voor de Israëliërs en één voor de Palestijnen, die op hetzelfde grondgebied verblijven.

4. G4S levert apparatuur en onderhoud aan Israëlische militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever, gebouwd als onderdeel van de Apartheidsmuur, waarvan het tracé illegaal werd verklaard door het Internationaal Hof van Justitie in zijn Adviserende Opinie van 9 juli 2004.


G4S 's levering van beveiligingssystemen en -diensten aan Israëlische gevangenissen, illegale nederzettingen in de bezette gebieden en de checkpoints is niet verenigbaar met respect voor de mensenrechten. Terwijl de situatie van de Palestijnen steeds erger wordt als gevolg van de Israëlische bezetting, kiest G4S ervoor om deel te nemen aan activiteiten die helpen aan de handhaving van de illegale nederzettingen en de militaire onderdrukking.


Door openbare aanbestedingen te gunnen aan G4S ondersteunt Stad Gent schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht.  Een juridische nota van het Human Rights Centre van de Universiteit Gent heeft aangetoond dat de stad in de mogelijkheid verkeert om, onder de Europese wetgeving van openbare aanbestedingen, haar aanbestedingen aan G4S stop te zetten.  De Stad Gent is volgens het Internationaal Gerechtshof zelfs verplicht om G4S uit te sluiten, omdat staten op geen enkele wijze de illegale situatie van de Muur mogen erkennen, noch hulp of bijstand mogen verlenen om deze situatie in stand te houden.  Alle overheden, volgens het Internationaal Gerechtshof, moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de Israëlische schendingen van het internationaal recht tot een einde komen, zo ook dus Stad Gent.

Wijzend op het engagement van Stad Gent zoals neergeschreven in het bestuursakkoord 2013-2018 waarin verklaard wordt de aankoop van producten die het zuiden schaden, te zullen weren, zou Palestina Solidariteit, samen met andere organisaties en burgers, willen vragen alle banden met G4S te verbreken zolang dit bedrijf het internationaal recht en de mensenrechten schendt.

Teken de petitie: http://www.palestinasolidariteit.be/acties/stop-g4s