Disclaimer

Eén van de doelstellingen van Palestina Solidariteit is het om de Belgische bevolking te informeren en sensibiliseren over de achtergronden en de huidige evolutie van het Israëlisch-Palestijnse conflict. In het IT-tijdperk doen wij dit onder meer via deze website.

Het materiaal dat wij op deze website ter beschikking stellen is ten dele samengesteld door Palestina Solidariteit (voorheen CODIP vzw en VPK vzw) en is ten dele overgenomen van andere informatiebronnen (met bronvermelding). Aangezien wij informatieverspreiding erg belangrijk vinden, zult u opmerken dat wij geen download-vergrendeling hebben aangebracht op deze website.

Bijdragen van derden zijn steeds de verantwoordelijkheid van de auteur, en geven niet noodzakelijk het standpunt van Palestina Solidariteit weer.

We willen er op wijzen dat het materiaal op deze website enkel mag overgenomen worden mits onze toelating. Wij zien ons tot deze maatregel verplicht aangezien neo-nazistische en zionistische websites onze berichten hebben overgenomen, en wij ons uiteraard niet achter hun ideeëngoed plaatsen. De redactie is niet verantwoordelijk voor wat anderen met onze teksten doen of hoe ze worden geïnterpreteerd.

Palestina Solidariteit vzw zelf staat duidelijk voor een rechtvaardige vrede in Palestina, volgens de principes van het International Recht, de VN-resoluties, de Mensenrechten, en de democratie. Wij zijn voor de gelijkheid van alle mensen en voor het democratische zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren binnen veilige en internationaal erkende grenzen. Wij zijn voor internationale samenwerking en tegen elke vorm van discriminatie, racisme, bezetting, kolonisatie, vernedering en onderdrukking.

Indien u vragen of suggesties hebt omtrent de website, kunt u steeds contact opnemen met de webmaster.

Voor informatievragen en vragen omtrent onze activiteiten kunt u terecht op ons algemeen emailadres.