Gevangenschap geen kinderspel

Teken onze petitie NU!

Een arrestatie is op elke leeftijd een beklemmende ervaring, maar vooral kinderen houden er trauma’s aan over.

In twee recent verschenen rapporten – tot stand gekomen met de financiële hulp van de Europese Unie en gepubliceerd door Defence for Children International (DCI) en de Israëlische mensenrechtenorganisatie Betselem (*) - wordt in detail beschreven hoe Palestijnse minderjarigen geen eerlijke juridische bescherming genieten binnen het Israëlische militaire rechtssysteem.

Een aantal specifieke kinderrechten zoals contact met de ouders, bijstand door een advocaat tijdens de ondervraging en recht op bezoek en op onderwijs, worden aan Palestijnse kinderen in de Bezette Palestijnse Gebieden ontzegd. Dit na een arrestatie die meestal in het midden van de nacht gebeurt, vaak gepaard gaat met verbaal en fysiek geweld waarna de kinderen geboeid en geblinddoekt worden afgevoerd. De aanklachten zijn overwegend gebaseerd op vermoedens en worden nagenoeg nooit bewezen. Na urenlange ondervragingen of opsluitingen in een isoleercel, intimidatie d.m.v. dreigementen, wordt een bekentenis afgedwongen.

Sinds 2000 zijn in totaal 7500 Palestijnse kinderen op deze manier gearresteerd en berecht waarvan 975 jonger dan 15 jaar. Elke maand zitten er naar schatting 265 minderjarigen in de gevangenis.

Ik geloof in een rechtvaardige rechtsgang waarbij de Universele Rechten van de mens - en in dit dossier De Universele rechten van het Kind in het bijzonder - gerespecteerd worden. De petitie wil ook de gemeenschap de ogen openen voor de discriminatie van de Palestijnse kinderen, alsmede voor de disproportie tussen aanklacht en straf in de Israëlische militaire rechtbanken.

Daarom onderteken ik de campagne van 'Palestina Solidariteit vzw' met de volgende eisen:

Geen enkel kind zou vervolgd mogen worden in militaire rechtbanken die geen eerlijke processen voeren en niet voldoen aan de normen van het Jeugdrecht. De onderstaande eisen zijn dan ook de minimale maatregelen die getroffen dienen te worden om de kinderen te beschermen die vastgehouden worden door het Israëlische militaire detentiesysteem en om alle praktijken van marteling en mishandeling tegen te gaan.

Eisen om respect en naleving van de Universele rechten van het Kind in gevangenschap.

  1. Tenzij in uitzonderlijke en ongewone omstandigheden mogen kinderen enkel overdag gearresteerd worden.

  2. In alle gevallen moet het gebruik van blinddoeken en enkelvoudige plastic handboeien verboden worden, daarenboven moet de navolging van deze regel daadwerkelijk opgevolgd worden.

  3. Elk kind heeft recht op de aanwezigheid van een ouder en een advocaat van zijn/haar keuze voorafgaand aan en bij voorkeur ook tijdens de duur van de ondervraging.

  4. Elke ondervraging moet audiovisueel vastgelegd worden; een kopij van de opname moet daarenboven op het einde van de ondervraging bezorgd worden aan de wettelijke vertegenwoordiger van het kind.

  5. Indien een kind vooraf niet gewezen werd op haar/zijn recht op zwijgen, moet de bekentenis door het militair hof nietig verklaard worden. Dit geldt eveneens voor een bekentenis na mishandeling of marteling.

  6. Eenzame opsluiting en administratieve aanhouding van minderjarigen in Israëlische gevangenissen moeten onmiddellijk gestopt worden en het verbod ervan moet bij wet vastgelegd worden.

  7. Betrouwbare controlemechanismen moeten in voege treden opdat alle klachten van mishandeling onderzocht worden en de schuldigen bestraft worden.

U kan deze petitie ondertekenen als organisatie door een e-mail te sturen naar secretariaat@palestinasolidariteit.be