Alertheid is geboden bij een aantal incidenten die ‘knabbelen’ aan onze democratische principes

Op 12 december werd op het laatste moment in de Dossin-Kazerne de Ambassadeurs voor de Vredesprijsuitreiking van Pax Christi afgelast, omdat Brigitte Herremans ‘gevoelig’ ligt bij een ‘deel’ van de joodse gemeenschap.

 

In een artikel van Knack vernamen we dat twee zionisten, André Gantman (N-VA) en Claude Marinower (Open VLD), de rest van de raad van bestuur opdroegen om die mensen buiten te zetten.

 

Op 21 december vernamen we in De Morgen dat Michael Freilich (N-VA) een besloten diplomatieke zitting met Palestijnen liet filmen. En verder datFreilich, die tot voor kort, hoofdredacteur was van Joods Actueel en gekend staat als een pleitbezorger van de Israëlische belangen.

 

Dit is op zijn zachtst uitgedrukt. Want deze drie politici behoren inderdaad tot de Israëlische lobby en proberen al vele jaren via hun politieke invloed en hun joodse afkomst iedereen onder druk te zetten en het zwijgen op te leggen.

Zo hebben deze drie heren in 2008 geprobeerd een studiedag van Palestina Solidariteit voor leraren, waarbij de Israëlische professor en historicus, Ilan Pappé, was uitgenodigd, ook te annuleren, wat hen uiteindelijk niet lukte.

 

In bijlage een kort artikel over het boek De Israellobby, waarbij we merken dat er in bijna alle partijen in België politici zijn die de staat Israël onvoorwaardelijk steunen. Dus zelfs een staat steunen, die de joodse natiewet heeft uitgevaardigd, waarbij niet-joden - lees Palestijnen – niet dezelfde rechten hebben in de joodse staat, Israël. 

 

Het is op zijn minst gezegd ‘zorgwekkend’ dat die lobby een grote invloed uitoefent op onze politici.

En vooral ook dat er zo weinig politici daartegen reageren.

 

Is onze vrijheid van meningsuiting niet meer belangrijk? Gaan ze akkoord dat kritische stemmen die de mensenrechten verdedigen overal de mond gesnoerd worden? En mogen staten die racisme en apartheid uitbouwen wel gesteund worden door onze politici?

 

Er is een ernstig debat nodig onder onze parlementairen over democratie en de rol van de Israëlische lobby in onze politieke partijen. Tenminste als ze onze ‘democratie’ nog belangrijk vinden.

 

Myriam

Palestina Solidariteit