De lafheid van België laat Palestijnse kinderen in de kou staan

Op maandag 24 februari zou de Palestijnse NGO Defence for Children* komen spreken op de VN Veiligheidsraad** op uitnodiging van België die deze maand de raad voorzit. Er volgde een desinformatie campagne vanuit Israël om België onder druk te zetten om de uitnodiging in te trekken. Israël haalde haar slag thuis. De Israëlische aanvallen tegen DCI waren volledig uit de lucht gegrepen en België had simpelweg moeten eisen dat Israël de arrestaties, opsluitingen en courante mishandelingen van Palestijnse kinderen stop zet als ze niet zouden willen dat het thema besproken wordt. Dit soort zelfcensuur heeft verregaande gevolgen in de bezette Palestijnse gebieden. Als voorzitter van de VN in februari wou België het thema kinderen in conflict centraal op de agenda plaatsen en ambieerde ze stevig op de tafel te kloppen en mee de pen vast te houden in belangrijke dossiers hierover. Maar België heeft mogelijk meer kwaad dan goed gedaan. Ze helpt Israël om een zeer respectabele ngo zwart te maken en kinderrechten als politiek gevoelig te bestempelen. Als Palestina Solidariteit vzw vinden we het erg beschamend dat België toegeeft aan druk van een land dat al decennia lang de mensenrechten schendt. Als lid van de VN zou België haar rol als vredesbouwer zoals ze zichzelf profileert moeten uitspelen. We hopen dat België zich bezint en resoluut kiest voor mensenrechten en geen millimeter toegeeft wanneer het om kinderrechten gaat.

Meer informatie over Defence for Children Palestine vind je hier.

**België is van 2019 tot 2021 één van de 15 landen van de VN Veiligheidsraad en is zo mee verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld.

*Defence for Children Palestine is partner van Palestina Solidariteit. Steun dit project op het rekeningnummer BE64 5230 8014 8852 (BIC: TRIOBEBB) en krijg een fiscaal attest vanaf 40€.