NB- 56

Schermafbeelding 2019-07-03 om 13.13.40.png

Inhoud

REDACTIONEEL 2

Werk aan de winkel 2

WESTELIJKE JORDAANOEVER 3

Vernielingen 3

Kolonistengeweld 3

ISRAËL 5

Apartheid in Israël en Zuid-Afrika 5

Kritisch schrijven van Israëlische rechters 6

GEVANGEN 6

Slecht onderwijs in de gevangenissen 6

BDS 7

Alstom trekt zich terug uit tramverbinding Jeruzalem 7

Actievoerders op Oude Markt zingen tegen Eurovisiesongfestival 8

UIT DE BELGISCHE PARLEMENTEN 9

Vragen en initiatieven uit het Vlaamse parlement 9

Vragen en initiatieven uit het federale parlement 9

EUROPA 10

Na de Europese verkiezingen 10

Prioriteiten voor de ECCP 11

Academisch protest tegen Europese subsidie van Israëlische wapenindustrie 12

PALESTINA SOLIDARITEIT 13

Steun Palestina Solidariteit en help het leven van Palestijnen te verbeteren 13

Dirk liep “20 km door Brussel” om geld in te zamelen voor Palestina Solidariteit 15

KALENDER 16

 

REDACTIONEEL

Werk aan de winkel

Na de Europese Verkiezingen en de vaststelling van de fracties in het Europees Parlement wachten we op de verdeling van belangrijke posten. Wie gaat voorzitter worden van de Europese Commissie? Wie wordt voorzitter van de Europese Raad? Wie wordt de opvolger van Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Defensiebeleid.

En hoe bepalend zijn deze ontwikkelingen voor de Palestijnse zaak?

Laten wij maar beginnen met te stellen dat Europa in het Midden-Oosten een weinig prominente rol speelt. Nog steeds heeft de Amerikaanse president een sleutelfunctie in het Midden-Oosten. Dit ondanks het feit dat hij met de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en de erkenning van de Golanhoogte als Israëlisch grondgebied internationale afspraken geschonden heeft en als bemiddelaar zichzelf ongeloofwaardig heeft gemaakt.

De belangrijkste oorzaak van het gebrek aan invloed in Europa is dat het voor Europa moeilijk is om met 28 lidstaten eensgezindheid te vinden in internationale aangelegenheden. Wat betreft de zaak Israël/Palestina is Europa een verdeeld huis.

Internationale daadkracht is echter niet onmogelijk in Europees verband. In 2014 viel Rusland de Krim binnen en vergrootte het zijn basis in het Oosten van de Oekraïne. Europa ging over tot sancties.

Ten opzichte van Israël blijft een dergelijke kordate opstelling achterwege. 

Er is echter reden genoeg om hiertoe over te gaan.

Israël heeft in 1967 zijn grondgebied uitgebreid. De Golanhoogte is toen geannexeerd. De Westelijke Jordaanoever werd bezet. De Gazastrook kwam eveneens onder Israëlische controle. Alleen de Sinaï-woestijn werd later teruggegeven aan Egypte.

De feiten zoals ze nu liggen zijn weerzinwekkend.

Iedere maand worden er stukken land in de West Bank geconfisqueerd. Huizen worden vernietigd, waterleidingen gesaboteerd en grondstoffen worden illegaal gedolven. Israël maakt zich schuldig aan banditisme en in Brussel wordt Netanyahu beleefd de hand geschud.

Israël heeft meer dan 5000 politieke gevangenen. 

Officieel houdt Europa nog steeds vast aan de tweestatenoplossing terwijl iedereen kan zien dat Israël daar helemaal niet in geïnteresseerd is. Het enige wat Israël wil, is de militaire bezetting van de West Bank normaliseren.

Europa moet echter zijn strategische rol ten opzichte van het Midden-Oosten niet onderschatten. Europa is een belangrijke handelspartner voor Israël. Europa heeft in principe de sleutel in handen om een veranderingsproces in Israël/Palestina teweeg te brengen.

Alleen druk van buitenaf kan verandering brengen in Israël/Palestina. In eigen land zijn Palestijnen op vele manieren monddood gemaakt.

Het is dus zeker zaak om het draagvlak in Europa voor de Palestijnse zaak te vergroten.

Op Europees vlak is er dus wel werk aan de winkel.

De redactie

 

WESTELIJKE JORDAANOEVER

Vernielingen

In de maand mei werden in de bezette Palestijnse gebieden 16 gebouwen vernietigd door Israël. Hierdoor werden 29 mensen waarvan 12 kinderen dakloos. Dit had gevolgen voor 121 mensen. Alle vernietigingen en confiscaties werden gelegitimeerd met het ontbreken van een door Israël uitgegeven woonvergunning. De meeste gebouwen hadden een landbouwkundige of commerciële functie.

https://icahd.org/2019/06/03/demolition-and-displacement-report-may-2019/


 

Kolonistengeweld

De laatste maanden ondervinden de herders van Al Farisiyah in de noordelijke Jordaanvallei een toename van geweld door kolonisten. De kolonisten bedreigen de herders, jagen hen op en vallen hen fysiek aan. Ze rijden met hun voertuigen door de kudde schapen om hen uiteen te drijven. Soms stelen ze schapen. Een andere keer rijden ze zelfs over schapen heen. Dit gebeurt bijna dagelijks. Israëlische soldaten zijn aanwezig bij deze aanvallen en nemen er soms zelfs aan deel, door de herders te bevelen het land te verlaten. Dit op grond van verschillende argumenten, bijvoorbeeld dat het gebied een gesloten militaire zone is of toebehoort aan de kolonisten. Met verschillende smoesjes worden herders gearresteerd.

Op vrijdag 17 mei staken kolonisten de velden van Burin en ‘Asirah al Qibliyah in brand. Ook werden er stenen gegooid naar woningen. Israëlische soldaten die dichtbij waren grepen niet in, maar hielden wel Palestijnen tegen die naar hun brandende land wilden gaan. Op een gegeven ogenblik begonnen de kolonisten zelf het vuur uit te doven, omdat ze vreesden dat het vuur over zou slaan naar hun nederzetting. Niet een van de kolonisten werd ondervraagd of gearresteerd. Er is dus nagenoeg volledige straffeloosheid voor kolonisten. 

Bovengenoemde gebeurtenissen zijn niet een geval op zich, maar maken deel uit van een beleid dat Israël voert in de Jordaanvallei. Op verschillende manieren wordt het leven van Palestijnen onmogelijk gemaakt. Palestijnen wordt verboden om gebouwen en infrastructuur aan te leggen. Water, elektriciteit en verbindingswegen worden hen onthouden, ook als zij die voorzieningen op eigen kosten willen aanleggen. De bezettende macht geeft sloopbevelen, vernielt zonnepanelen en neemt watertanks in beslag en snijdt waterleidingen door. Het doel is om zoveel mogelijk land in bezit te krijgen en voor Palestijnen geen andere optie over te laten dan hun land te verlaten.

Het dorp al-Farisiyah bestaat al van voor de Israëlische bezetting in 1967. Er is geen stromend water of elektriciteit. Het gemiddelde waterverbruik is 20 liter per dag, ver beneden het vastgestelde minimum van de World Health Organization. Er zijn geen scholen in het dorp. Een schietterrein en de toewijzing van grond aan de dichtbij zijnde kolonies hebben het dorp volledig geïsoleerd.

Mufideh Draghmeh, een weduwe van 69, vertelt over de gebeurtenissen van begin maart 2019:

De kolonisten vielen onze herders aan. Ashraf, mijn zoon, werd weggejaagd. Ze gooiden stenen naar hem. Hij vreesde voor zijn leven.

Mansur, mijn andere zoon, werkt in een van de kolonies in de buurt. Ze zeiden tegen hem dat zijn familie hun schapen niet meer mochten laten grazen, omdat het land van de kolonisten is. Deze winter regende het veel. Er was veel gras. We waren zo blij met de regen en het gras, maar de kolonisten verknoeiden het voor ons en brachten ons in tranen. Ze verdeelden het land onder elkaar zoals het hun uitkwam. De kolonisten zijn erg agressief. Ze lopen de hele dag met wapens en honden rond. Niemand durft iets tegen hen te zeggen uit angst voor de gevolgen. Iedere dag jagen zij de herders op en klagen zij bij de soldaten over ons. Vervolgens arresteren de soldaten de herders. De kolonisten laten ze vrij. 

Sinds de kolonisten er zijn, zijn we ’s nachts bang. De kolonisten hebben geen medelijden.

Wat kunnen we doen?

Dit is ons land, van generatie op generatie hebben wij erin vertoeft en de kolonisten willen alles afpakken.

 

Herder met zijn schapen in Al-Farisiyah

 

https://www.btselem.org/settler_violence/20190515_settlers_and_military_attacks_on_al_farisiyah_shepherds

https://www.btselem.org/press_releases/20190522_settlers_captured_on_video_torching_palestinian_fields

 

ISRAËL

Apartheid in Israël en Zuid-Afrika

Op 11 mei organiseerde ICAHD, de Israëlische organisatie tegen het vernietigen van huizen, een conferentie in Londen.

Diana Neslan van Jews for Justice for Palestine maakte een vergelijking tussen discriminatie in Israël en Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid.

Overeenkomsten

 1. Nog steeds bestaat de mythe dat het Joodse volk een volk was zonder land dat introk in een land zonder volk. Dit is een mythe, omdat in 1948/1949 Palestina etnisch werd gezuiverd van minstens 700 000 oorspronkelijke inwoners. In Zuid-Afrika werd door de blanken eveneens beweerd dat de zwarte Afrikanen niet de oorspronkelijke bewoners waren.

 2. In beide landen hadden/hebben bevolkingsgroepen geen inspraak in belangrijke politieke beslissingen. In de West Bank heeft de Palestijnse gemeenschap geen enkele wezenlijke zeggenschap over wat Israël daar doet. De Palestijnse politie in de West Bank staat in dienst van Israël.

 3. Mensen werden/worden geregistreerd volgens hun etnische afkomst.

 4. Mensen werden/worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. In Zuid-Afrika was er het pasjessysteem. De elektronische controle in Israël is veel strikter. Palestijnen in de bezette gebieden hebben geen bewegingsvrijheid

 5. Men wijst zones aan waar bepaalde bevolkingsgroepen kunnen wonen. In Zuid-Afrika werden zwarte mensen uitgezet uit gebieden die officieel blank waren geworden. Een belangrijk verschil met Israël is dat Zuid-Afrika wel investeerde in de niet-blanke gebieden. Bovendien steelt Israël land, water, steengroeven, mineralen en gas uit de bezette gebieden. 

Verschillen

 1. De politieke krachtsverhoudingen wat Israël betreft zijn anders dan bij Zuid-Afrika ten tijde van de Apartheid. In de jaren 80 zat Zuid-Afrika economisch aan de grond. Het leger had de oorlog tegen Angola verloren. Er was internationaal brede steun voor de zwarte beweging in Zuid-Afrika. Denk aan de Free Nelson Mandela concerten, de betrokkenheid van de Wereldraad van Kerken, de opstelling van de VN, de internationale boycot. Er is in onze tijd geen Free Marwan Bharghouti concert. De VN heeft het rapport van Richard Falk over de Israëlische Apartheid verworpen. Er is geen Europees protest tegen bloedbaden die in Gaza zijn aangericht. Het Europees Songfestival gaat door in Tel Aviv en de FIFA ziet geen graten in voetbalteams uit illegale nederzettingen.

 2. Een ander verschil is dat de blanke Zuidafrikanen eerlijker waren. Ze verdedigden de Apartheid. Israël legt Apartheid op, maar profileert zich tegelijk als een democratische staat.

 3. Tenslotte misbruikt Israël het begrip antisemitisme om zijn politieke tegenstanders te beschuldigen.

https://icahd.org/2019/05/30/icahd-uk-2019-conference-highlights-from-a-day-of-reflection/


 

Kritisch schrijven van Israëlische rechters

Middle East Monitor - 24 mei 2019 

Een groep voormalige Israëlische rechters heeft een open brief geschreven aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Hierin vergelijken zij zijn pogingen om de macht van het Hooggerechtshof te beperken, met de opkomst van het nazisme in Duitsland.

De brief, die gisteren aan de premier was gestuurd, verklaarde dat "… wij, 98 gepensioneerde rechters van alle gerechtshoven in Israël, die ons leven hebben gewijd aan gerechtigheid, hierbij oproepen tot de verdediging van de grondslagen van de democratie en het rechtssysteem in Israël."

"Het rechtssysteem", vervolgde de brief, "is verantwoordelijk voor het beschermen van de delicate evenwichten die nodig zijn om de fundamentele waarden en de mensenrechten te beschermen, waar ook. En de vermindering van de bevoegdheden van de rechtbanken in welke vorm dan ook vormt een ernstige schending van de rechtsstaat ".

De verwijzing van de brief naar een "vermindering van de bevoegdheden van de rechtbanken"komt samen de voortdurende berichten dat Netanyahu werkt aan een "juridisch aanhangsel" in zijn regeerakkoord, waardoor de Knesset de uitspraken van het hooggerechtshof "kan opheffen". Zijn stappen worden geïnterpreteerd als een poging om zijn immuniteit te garanderen in drie gevallen van corruptie, waarvoor hij wordt beschuldigd van fraude, omkoping en vertrouwensbreuk. Als hij schuldig wordt bevonden, zou hem dat tot tien jaar gevangenisstraf kunnen kosten.

https://www.middleeastmonitor.com/20190524-ex-israel-judges-netanyahus-court-crackdown-reminiscent-of-nazi-rise/


 

GEVANGEN

Slecht onderwijs in de gevangenissen

Israël heeft meer dan 5000 politieke gevangenen. Onder hen ook minderjarigen. In 2018 werden 800 Palestijnse minderjarigen gearresteerd. Palestijnse minderjarigen hebben volgens internationale verdragen recht op onderwijs. Dit geldt ook voor gevangen minderjarigen. Israël blijft ernstig in gebreke in het opvolgen van deze plicht.

Tussen september en december 2018 deed Addameer onderzoek naar de onderwijssituatie in de Israëlische gevangenissen. Uit interviews blijkt dat 25% van de minderjarige gevangenen geen enkele vorm van onderwijs genoot in de gevangenis. Anderen kregen wat Arabisch, Hebreeuws en/of wiskunde. Maar ook dit onderwijs was volgens de ondervraagden niet passend. Het beantwoordde niet aan hun directe behoeften.

Yousef Omar is 16. Hij vertelt: ‘Het onderwijs is hier slecht. Ik leer er niets van. Leerkrachten laten ons schaak spelen of andere spelen. Ze geven ons onderwijsmateriaal, maar dat is het equivalent van 1 uur per dag’.

Volgens de wet van de Israëlische Gevangenis Dienst (IPS) krijgen gevangenen toestemming om hogere studies te doen. Biologie, chemie, fysica en ICT worden echter niet toegestaan volgens het in Israël veelvuldig misbruikte argument van nationale veiligheid. Daardoor zijn hogere studies alleen toegestaan voor sociale wetenschappen. In 2011 werd echter ook deze vorm van onderwijs geweigerd als collectieve straf voor de gevangenschap van de Israëlische soldaat Gilad Shalit.

Het gevolg is dat gevangenen zelf het heft in handen nemen. Sama Nasser (17) vertelt: ‘Khalida Jarrar onderwees ons Engels, wetenschappen en ook mensenrechten. De IPS stond niet toe dat dit vlotjes zou verlopen en deelde mee dat Khalida niet mocht doorgaan met de lessen. Soms sloten zij de deur van het lokaal, zodat we geen les konden krijgen. Ik ben Khalida dankbaar. Door haar begrijp ik nu meer van wiskunde.’

http://www.addameer.org/publications/education-within-israeli-prisons-deliberate-policy-de-educate


 

BDS

Alstom trekt zich terug uit tramverbinding Jeruzalem

Als gevolg van langdurige druk van Franse Palestina-organisaties en vakbonden trekt de Franse onderneming Alstom zich terug uit het project om de illegale nederzettingen te verbinden met West-Jeruzalem. In juni 2018 publiceerden acht voornamelijk Franse organisaties een rapport, waarin gedetailleerd de bestaande infrastructuur en de uitbreidingsplannen werden uitgelegd. In dit rapport roepen de samenstellers de drie Franse ondernemingen Systra, Egis en Alstom op hun betrokkenheid bij deze schending van het internationaal recht te beëindigen. Vorig jaar trok Systra zich terug. En nu is het Alstom. Dit is een doorbraak na jarenlange inspanningen.

Van de oorspronkelijk zeven deelnemende ondernemingen zijn er nu nog twee over.

http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/cp_tramway_alstom_16_may_2019_english.pdf

http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/20180612_jerusalem_light_rail_report.pdf

 

Actievoerders op Oude Markt zingen tegen Eurovisiesongfestival

De Leuvense Actiegroep Palestina organiseerde zaterdagnamiddag een actie op de Oude Markt. Een honderdtal actievoerders zongen liedjes uit protest tegen het Eurovisiesongfestival in Israël. “We zingen liedjes met een aangepaste tekst”, zegt Thomas Van Riet.

In het kader van de BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) wil de Actiegroep Palestina geweldloze druk uitoefenen op Israël tot dat land zijn verplichtingen rond het internationaal recht nakomt. “Israël schendt al decennialang talloze VN-resoluties en mensenrechten en werd in VN-rapportering bestempeld als een Apartheidsstaat. Ook door de recente aanname van de ‘Jewish Nation-State Law’ wordt Israël gekenmerkt als een apartheidsstaat”, legt Thomas Van Riet van de actiegroep uit.

https://www.youtube.com/watch?v=3UYRHTJ3nac&fbclid=IwAR1HZShjxIaRyGEfUd8yMDWcmf5z5aDiGytXFERR-me4n5VuAO6XF5fmFTg

Schermafbeelding 2019-07-03 om 13.16.35.png

 

UIT DE BELGISCHE PARLEMENTEN

 

Vragen en initiatieven uit het Vlaamse parlement

UIT- EN INVOER VAN WAPENSYSTEMEN NAAR OF VAN ISRAËL

Tine Soens (SP-A)stelde, zoals steeds, een aantal vragen over vergunningsaanvragen van militair materiaal van of naar Israël.

Bronnen:http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1463620

http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1475290

 

Vragen en initiatieven uit het federale parlement

OPROEP TOT PUBLICATIE VN-DATABASE BEDRIJVEN BETROKKEN BIJ ISRAËLISCHE NEDERZETTINGENBELEID

Gwenaëlle Grovonius (PS)verwees in een vraag naar een open brief van 100 organisaties, waaronder een aantal Belgische NGO’s zoals 11.11.11 en CNCD, waarin de onmiddellijke publicatie gevraagd werd van de database met de bedrijven die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen. Gwenaëlle Grovonius verwees ook naar het feit dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken begin 2018 reeds beloofd had de publicatie van deze database te ondersteunen. Een aantal parlementsleden, waaronder Gwenaëlle Grovonius, vroeg eerder al de publicatie van deze database nadat bleek dat zowel de VS als Israël druk hadden uitgeoefend om deze database niet te publiceren. 

UITWIJZING PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN GAZASTROOK 

Wouter De Vriendt (Groen)verwees in een vraag naar de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen om niet langer een quasi-automatisch beschermingsstatuut toe te kennen aan Palestijnse vluchtelingen uit de Gazastrook, onder het mom dat de humanitaire toestand in de Gazastrook ‘verbeterd’ zou zijn. Wouter De Vriendt protesteerde hiertegen, verwijzend naar een recent rapport van OCHA, het VN-bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken, waarin naar voren komt dat de humanitaire situatie in bezet Palestijns gebied, vooral de Gazastrook, vorig jaar juist véél slechter is geworden.

Bron: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml. cfm?legislat=54&dossierID=54-B184-1065-3319-2018201927184.xml

WILLEKEURIGE ARRESTATIES IN PALESTIJNSE GEBIEDEN

Jean-Jacques Flahaux (MR)stelde een vraag over willekeurige arrestaties in de bezette Palestijnse gebieden door de regering van Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Door de Israëlische bezetting en de blokkade van de Gazastrook is het voor de twee Palestijnse regeringen quasi onmogelijk om een normaal beleid te voeren. Het is echter evident dat zij, ook in deze moeilijke situatie, op een minder autoritaire wijze zouden moeten reageren wanneer de Palestijnse bevolking tegen de uiterst moeilijke situatie protesteert. 

Bronnen:http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-Bxxx-1062-1571-2018201925837.xml


 

EUROPA

Na de Europese verkiezingen

De uitslag van de Europese verkiezingen in mei maakt een aantal tendensen duidelijk.

Ten eerste is duidelijk dat de polarisatie groter is geworden. Extreemlinks en rechts winnen het van de middenpartijen. 

Extreemrechts is gebundeld in een nieuwe fractie Identiteit en Democratie (73).Voorheen heette deze fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF). In deze fractie zitten de Legavan Italië (28), het Vlaams Belang (3),Rassemblement National (22) van Marie Le Pen in Frankrijk, de FPÖvan Oostenrijk (3) en Alternative für Deutschland (11). Deze partijen zijn extreem anti-immigratie en ook eurosceptisch.

Van de Europese Conservatieven en Reformisten is na het zware verlies van de Britse Conservatieven niet veel over. Alleen Recht en Gerechtigheid, PiS van Jaroslaw Kaczynski uit Polen heeft meer dan 4 zetels, namelijk 26. Deze partij heeft echter een dubieuze reputatie vanwege de pogingen van de partij om de rechterlijke macht onder politieke controle te krijgen en bijvoorbeeld de beperking van de spreektijd voor de oppositie in het parlement. Europa is een artikel 7-procedure begonnen tegen de PiS. Uiteindelijk heeft de NVA besloten om in de ECR-fractie te blijven samen met de partij van Nederlander Thierry Baudet, die uit de EU wil stappen, de uiterst rechtse Zweedse Democraten en geestverwant Fratelli d’Italia.

De grootste fractie de Europese Volkspartij (179)is in eenzelfde bedje ziek vanwege de deelname van de partij Fideszvan Victor Orban. Deze partij heeft een stabiele numerieke meerderheid in Hongarije. Net als PiStast de partij in eigen land de gerechtelijke onafhankelijkheid aan. Vrijheid van organisatie wordt ingeperkt en asielzoekers worden gedemoniseerd. 400 media-instellingen vallen onder de politieke controle van één orgaan. Onafhankelijke journalisten worden geviseerd. De centrale Europese Universiteit van George Soros werd gesloten. In maart 2019 werd Fideszdoor de Europese Volkspartij geschorst. Orban doet toenaderingen, maar vindt daarin nog weinig gehoor.

Na de toetreding van Renaissancevan Emanuel Macron tot de liberale fractie is de pro-Europese Renew Europemet 108 zetels de derde fractie in het Europees parlement.

De fracties op links zijn de sociaaldemocraten S&D(152), de Groenen/EFA(75) en de wat extremere GUE/NGL(41), waarin ook communistische partijen zetelen. 

Het is op het ogenblik niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de 5 Sterren Bewegingin Italië en de Brexit Partyvoorheen in EFDD, omdat in een fractie minstens zeven Europese landen vertegenwoordigd moeten zijn. Tot nog toe heeft nog slechts drie landen. Het is de 5 Sterren Beweging van Italië en de Brexit Party niet gelukt om een fractie te vormen. Het ontbreekt op het ogenblik nog aan nieuws wat ze wel gaan doen: zich aansluiten bij een bestaande fractie of onafhankelijk worden. 

Over de zaak Israël/Palestina wordt in Europa verschillend gedacht. De Europese Unie telt 28 landen met een heel verschillende voorgeschiedenis. De ECCP is de Europese Coördinatie van Comités voor Palestina. Op basis van stemmingen in het Europees Parlement in het verleden stelt de ECCP vast dat Frankrijk, België, Zweden, Ierland, Spanje en Slovenië over het algemeen een kritische opstelling kiezen tegenover Israël. Veel Oost-Europese landen kiezen de kant van Israël: Slowakije, Hongarije, Polen, Tsjechië, Roemenië, Bulgarije, de Baltische staten, Cyprus en Griekenland. In deze landen bestaat eveneens nauwelijks druk van burgers om de Palestijnse zaak te bepleiten. 

Als West-Europese landen zijn Italië en Oostenrijk eveneens weinig kritisch.

Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg nemen een middenpositie in.

Dit gegeven bepaalt ook dat er in de Europese fracties weinig unaniem gestemd wordt. In vergelijking met nationale parlementen zijn parlementsleden minder geneigd om zich te onderwerpen aan de discipline in de fractie. 

https://en.wikipedia.org

https://www.euronews.com

https://www.politico.eu/2019-european-elections/european-elections-data-visualized/

 

Prioriteiten voor de ECCP

Op haar vergadering van 8 juni heeft de Europese Coördinatie van Comités voor Palestina de volgende prioriteiten vastgesteld voor het komende jaar.

Burgerinitiatief

Dit behelst het voorstel aan de Europese Commissie om de handel met illegale nederzettingen volledig stop te zetten. In eerste instantie heeft de Europese Commissie het verzoek afgewezen. De tekst van het voorstel zal door juristen worden herzien. Een beroep bij het Europese Hof van Justitie behoort tot de mogelijkheden als de Europese Commissie de herziene versie verwerpt.

De tegenwerking van ngo’s en het misbruik van de term antisemitisme

Israël is scherp in de controle op de financiering van ngo’s die kritisch zijn voor de staat Israël. Bovendien is er de zogenaamde werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die in 1998 werd opgericht. Tijdens de plenaire bijeenkomst van deze intergouvernementele organisatie werd een definitie van antisemitisme aangenomen met een aantal concrete voorbeelden. Het meestomstreden is het voorbeeld dat het een vorm van antisemitisme is om de staat Israël een racistische staat te noemen.

Het document wordt politiek gebruikt om kritiek op de staat Israël de mond te snoeren. Daarom is het dubbelzinnig dat de Europese commissie deze definitie aanbeveelt. De ECCP zal kritische joodse organisaties aanspreken om deel te nemen aan de werkgroep over antisemitisme die EU-commissaris Vera Jurova heeft ingesteld.

Horizon Europa

Het programma Horizon Europa gaat over subsidies van Europese Researchprojecten. Tot nog toe neemt Israël deel aan deze projecten en profiteren Israëlische militaire ondernemingen van de fondsen. Dit is ontoelaatbaar zolang Israël internationale grenzen schendt, beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en doorgaat met de militaire bezetting van de Palestijnse gebieden.

Energie

Er zijn plannen voor een gasverbinding tussen Israël en Egypte, die vervolgens vloeibaar gas naar Europa verscheept.

Een tweede plan is een elektriciteitskabel die Israël via Cyprus en Griekenland met Europa verbindt. Het probleem hierbij is dat de elektriciteit ook van Europa naar Israël kan worden vervoerd. In dat geval komt de elektriciteit ook in de illegale nederzettingen. Dit zal door de ECCP aangegrepen om zich te verzetten tegen deze verbinding.


 

Academisch protest tegen Europese subsidie van Israëlische wapenindustrie

Op 4 juni hebben meer dan 150 Europese academici een brief gestuurd naar Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse zaken en Veiligheid.

In het schrijven protesteren ze tegen de subsidie van de Israëlische wapenindustrie via het Research Programma Horizon 2020. Terwijl de VN dit jaar het woord oorlogsmisdaden in de mond neemt in verband met het gericht liquideren van ongewapende burgers in Gaza, ondersteunt Europa via dit programma Israëlische firma’s als Elbit Systems en Israël Aerospace Industries, die betrokken zijn bij het produceren van drones met een dodelijke werking.

De ondertekenaars roepen op tot een volledig militair embargo tegen Israël zolang Israël doorgaat met zijn grove mensenrechtenschendingen. Europese belastinggeld mag op deze manier niet gebruikt worden.

Dit is niet de eerste oproep. In 2017 deden 150 Europese vakbonden, politieke partijen, mensenrechtenorganisaties en religieuze groepen een vergelijkbare oproep. Ook Amnesty International pleit voor een militair embargo.

In het verlengde hiervan wordt in de brief eveneens opgeroepen om het Associatie Verdrag van Europa met Israël op te zeggen.

http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2019/06/researchers_letter_horizon_europe_final1.pdf

 

PALESTINA SOLIDARITEIT

Steun Palestina Solidariteit en help het leven van Palestijnen te verbeteren

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk op basis van de uitvoering van de VN-resoluties, het Internationaal Recht, respect voor mensenrechten en democratie, en voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Via allerlei acties ondersteunt Palestina Solidariteit een aantal concrete projecten in Palestina om het leven van Palestijnen te verbeteren. Ook jij kan hierbij helpen door een van volgende projecten financieel te steunen.

 • Het Keffiyehcentrum in Nablus. In het New Askar vluchtelingenkamp, in de buurt van Nablus, krijgen jongeren niet veel kansen. Er is een basisschool in het kamp, maar voor verder onderwijs moeten de kinderen naar Nablus reizen. Zo’n 70% van de volwassenen in het kamp heeft geen werk. Het Keffiyehcentrum is een sociale organisatie die kansen wil bieden aan kinderen, jongeren en vrouwen. De organisatie wil kinderen en jongeren kennis laten maken met hun Palestijnse culturele erfgoed en hun de mogelijkheid bieden om via ontspannende en culturele activiteiten een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Maar daarnaast wil het Keffiyehcentrum kinderen, jongeren en vrouwen ook sterker maken om zo een waardevolle bijdrage aan de lokale gemeenschap te bieden.

 • Peterschap Palestijnse studenten. Palestina Solidariteit heeft in samenwerking met PWWSD (De Vereniging van de Palestijnse Werkende Vrouwen voor Ontwikkeling) een peter-/meterschap opgericht. De PWWSD selecteert op strenge wijze studenten, vooral meisjes maar ook jongens. 

 • Noodhulpomdat leven onder bezetting moeilijk is. In samenwerking met de PWWSD steunt Palestina Solidariteit een aantal gezinnen, waar de vader werkloos is of in de gevangenis, of de vrouw alleenstaande is. De ondersteuning van arme gezinnen is zowel in de Gazastrook als in de Westbank. 

 • Psychosociale eenheden voor moeder en kind. Het leven in onzekerheid en onveiligheid leidt tot stress die zowel bij volwassenen als kinderen tot psychosociale en psychische problemen kan leiden. PWWSD biedt met mobiele eenheden psychosociale ondersteuning vanuit de steden Ramallah, Tulkarem en Bethlehem, met als doelgebied de omliggende rurale dorpen. 

 • Palestijnse circusschool. De psychologische impact van de militaire bezetting op de Palestijnse jeugd is alarmerend. De Palestijnse circusschool stimuleert jongeren van 10 tot 25 jaar om hun fysieke, sociaal-emotionele, artistieke en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen. Wekelijks komen de meisjes en jongens samen voor een circusles. De gevorderde studenten werken een show uit waarmee ze de baan op gaan in de bezette gebieden. 

 • Defence for Children International Palestine section (DCI-P)is een erkende Palestijnse ngo actief in de bezette Palestijnse gebieden. Ze streeft naar een Palestijnse gemeenschap die veiligheid biedt aan de kinderen. Elk jaar worden er meer dan 700 Palestijnse kinderen ontvoerd, opgesloten en veroordeeld door Israël. De rechten van Palestijnse minderjarigen worden ernstig geschonden door Israël vanaf het moment dat ze worden gearresteerd tot aan hun vrijlating. Palestina Solidariteit steunt DCI-P in het project ‘Ken je rechten’, waarbij vorming aan kinderen wordt gegeven.

 • Wadi Fukin. Het dorpje Wadi Fukin ligt op de route van de apartheidsmuur, verloor al meer dan 80% van haar oorspronkelijke oppervlakte door onteigeningen en krijgt regelmatig te maken met vijandige bezoeken van gewapende kolonisten terwijl de erboven gelegen kolonie regelmatig afvalwater in de vallei loost.

In de zomer van 2018 startte een project van de plaatselijke bevolking met als doelstellingen de boeren steunen om op hun land te kunnen blijven, meer gronden verbouwen, acties ondernemen om meer jonge mensen te motiveren terug aan landbouw te doen en betere prijzen bekomen voor hun producten.

In maart 2019 beslisten ze om meer boeren te helpen met het plaatsen van een serre en om de kwaliteit van de gronden verbeteren door de ze dieper te ploegen en door ze te behandelen tegen een aantal hardnekkige ziektes die zich doorheen de jaren in de oppervlakkige lagen hebben geïnstalleerd. Er werden dagen gepland om samen de irrigatiekanalen en leidingen uit te kuisen en waar nodig te herstellen. Ook worden de contacten met lokale ngo’s aangehaald. Er is bv. al een samenwerking met de zadenbank voor traditionele zaden opgestart en er groeien ideeën om via een groter project de producten uit het dorp beter en breder te promoten bij mensen in de steden.

 • Interne werking Palestina Solidariteit. Om sensibiliserings- en vormingsactiviteiten voor een breed publiek te organiseren is er geld nodig: activiteiten en materiaal ontwikkelen, een werknemer betalen, ...

Steun een van deze projecten door een bedrag te storten op bankrekening 

BE64 523-08 014 88-52 van Palestina Solidariteit vzw.

Vermeld duidelijk welk project je wil steunen 

 • Keffiyeh in Nablus

 • Peterschap

 • Noodhulp.

 • Psychosociale eenheden voor moeder en kind. 

 • Circusschool.

 • DCI-P (Defence for Children International Palestine section).

 • Wadi Fukin.

 • Werking Palestina Solidariteit. 

Indien je geen voorkeur hebt voor één van bovenstaande projecten, kan je de keuze overlaten aan de vzw. Die gaat na welk project op dat moment het meeste gebaat is bij jouw hulp. Vermeld dan: ‘Palestina projecten’.

Indien je € 40 of meer stort voor eind december 2019, ontvang je een fiscaal attest.

Indien je voor de eerste keer € 40 of meer stort, meld de geboortedatum van de donateur aan info@palestinasolidariteit.be. Dit op vraag van de Federale Overheidsdienst van Financiën om het elektronisch indienen van de fiscale attesten mogelijk te maken.

Alvast hartelijk dank voor jullie gift!


 

Dirk liep “20 km door Brussel” om geld in te zamelen voor Palestina Solidariteit

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief liep vrijwilliger Dirk op 19 mei de ‘20 kilometer door Brussel’ voor Palestina Solidariteit. De meer dan € 600 die hij daarmee, dankzij de zeer gewaardeerde steun van heel wat sympathisanten, heeft ingezameld wordt gebruikt voor het ondersteunen van de projecten in Palestina, en ten dele ook de Noordwerking van Palestina Solidariteit in Vlaanderen zélf.


dirk.jpg 

 

Ook jij kan Palestina Solidariteit steunen. Elke gift vanaf 40 euro is ook fiscaal aftrekbaar! Dit betekent dat je voor elke 40 euro die u geeft bijna 20 euro terugkrijgt!

Je kan de actie nog steeds steunen door een bedrag te storten op 

rekeningnummer BE64 5230 8014 8852BIC: TRIOBEBB, van Palestina Solidariteit, met vermelding van '20 km van Brussel 2019'.

Voor meer info: www.palestinasolidariteit.be

Alvast hartelijk dank


 

KALENDER

Stand Palestina Solidariteit

13 juli inSint-Truiden

14 juli in Middelkerke

25 augustus in Geel

8 september in Neerpelt

15 september in Boom, Ubuntu

21 en 22 september op Manifiesta in Bredene

10 oktober op de wereldmarkt in Landen Hannuitsesteenweg

Solidariteitsmaal Palestina Solidariteit. 

Inschrijven verplicht vóór 25 september, via info@palestinasolidariteit.be. Kinderen 6-12 jaar: € 10 (onder 6 jaar: gratis). Volwassenen € 18. Betalen kan ter plaatse, of op BE64 5230 8014 8852 (BIC: TRIOBEBB).

Vermeld uw naam + het aantal volwassenen, kinderen en vegetariërs

Wanneer? 28 september vanaf 17.30 uur

Waar? Zaal Floreal, Mechelsesteenweg 360, 3020 Herent

Organisatie?Palestina Solidariteit ism met Palestina Solidariteit Herent

Actie rond AVZ

Wanneer? 14 september.

Waar? Muntplein, Brussel.

Debat rond Apartheid

Wanneer? 11 oktober.

Waar? De Markten, Brussel.

Vredesloop

Wanneer? 19 oktober september.

Waar? Ieper.

Vernissage van de tentoonstelling ‘De verdwenen dorpen’ van Johan Depportere. 

Tentoonstelling van 29 november tot 6 december.

Wanneer? 29 november (vernissage om 19.30 uur).

Waar? Campus Hasselt, UHasselt, Martelarenlaan 52.

Film 5 broken camera’s met inleiding.

Wanneer? 30 november.


 

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een email met de vermelding "Uitschrijven nieuwsbrief" naar ons e-mailadres secretariaat AD palestinasolidariteit.be

Volg ons ook op Facebook.

Palestina Solidariteit kan alleen maar functioneren dankzij uw gulle gift. Schenk uw bijdrage op IBAN: BE64 5230 8014 8852; BIC: TRIOBE91. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.