NB nr 55

Inhoud

REDACTIONEEL 3

De maskers vallen af 3

WESTELIJKE JORDAANOEVER 4

Vernielingen 4

Stop-werk-bevel en in beslagname 4

Vernielingen in de heuvels ten zuiden van Hebron 5

Blokkade van wegen 5

Israëlisch leger verwoest huis van een vermoedelijke Palestijnse aanslagpleger 5

Israëlisch politie valt binnen in instituut in Jeruzalem 6

Israël stopt terugbetalingen aan de Palestijnse Autoriteit 6

GAZASTROOK 6

Zijn gezicht werd blauw. Daarna stierf hij. 6

Dieren uit zoo van Gaza naar betere oorden verhuisd 7

UNO over 1 jaar geweld in de Gazastrook 7

ISRAËL 8

Israël wijst directeur van Human Rights Watch uit 8

Israëlisch gas naar Europa? 9

GEVANGEN 9

Eindeloze reis naar de hel 9

Israëlische ex-soldaat: ‘Ik ging ‘s nachts huizen binnen om kinderen te arresteren’ 11

Khalida Jarrar vrij 12

Hongerstaking beëindigd 13

BDS 13

Oproep: geen Belgische deelname aan het Eurovisie Songfestival in Israël 13

UIT DE BELGISCHE PARLEMENTEN 15

Vragen en initiatieven uit het Vlaamse parlement 15

Vragen en initiatieven uit het federale parlement 15

Commissie buitenlandse zaken 17

Standpunten Belgische regering 17

BELGIË 17

Mustapha Awad vrijgelaten 17

EUROPA 18

Richard Burgon en kritiek op het zionisme 18

WERELD 19

Amerikaans parlementslid in opspraak vanwege kritiek op pro-Israëlische lobby 19

Amerikanen reduceren vertegenwoordiging bij Palestijnen 19

CULTUUR 19

Films 19

Tentoonstelling: De verloren dorpen van Palestina 19

Zaher – een voorstelling over twee Palestijnse steden 20

PALESTINA SOLIDARITEIT 20

Bedankt voor je steun aan het project van Wadi Fukin 20

'20 km lopen voor Palestina' 23

KALENDER 23

 

REDACTIONEEL

De maskers vallen af

Eerst en vooral was er het verkiezingsgeschenk van de Amerikaanse president Donald Trump aan de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu. Deze laatste was op bezoek in de Verenigde Staten en had vooraf heel wat druk uitgeoefend om dit geschenk in de schoot geworpen te krijgen. Op 21 maart liet Trump weten dat het tijd was om deIsraëlische soevereiniteit over de bezette Syrische Golanhoogtente erkennen. Dit bezet gebied heeft een oppervlakte van 1154 km² en er wonen 18 000 druzen die meestal de Israëlische identiteitskaart weigeren. Intussen hebben er zich al meer dan 20 000 Israëlische kolonisten gevestigd. Uit dankbaarheid voor de Amerikaanse beslissing wil Netanyahu één van de kolonies op de Golanhoogten naar de Amerikaanse president vernoemen. Alle Israëlische politieke partijen, behalve Meretz en de Palestijnse partijen, hebben deze Amerikaanse erkenning enthousiast onthaald. De Syrische Golanhoogten werden door Israël in 1967 bezet en in 1981 geannexeerd. De Verenigde Naties veroordeelden deze annexatie in verschillende resoluties en zelfs de toenmalige Amerikaanse president Ronald Reagan schortte het strategische samenwerkingsakkoord met Israël tijdens een korte periode op. De Arabische landen hebben het Amerikaans initiatief veroordeeld, maar de Golanhoogten kan op veel minder belangstelling rekenen dan de Westelijke Jordaanoever.

Vervolgens was er nog de kiesbelofte van Netanyahu om de Israëlische koloniesop de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Hij wil de Israëlische soevereiniteit uitbreiden tot alle kolonies zonder onderscheid tussen de grote blokken en de geïsoleerde kolonies. Het betreft hier meer dan 400 000 kolonisten plus 200 000 kolonisten in Oost-Jeruzalem. Dit ligt in het vervolg van de in de zomer van 2018 goedgekeurde wet van de Joodse Natiestaat. Hierin worden de joodse kolonies van “nationale waarde” genoemd en zullen door de regering worden bevorderd. In februari 2017 werd de regularisatiewet goedgekeurd die een honderdtal buitenposten (4000 woningen) met terugwerkende kracht regulariseert ondanks dat deze buitenposten op Palestijnse private gronden werden gebouwd. Of het tot de annexatie komt van de hele Westoever of van een gedeelte ervan, zoals zone C, valt nog te bezien, want in dit geval zal Israël moeten beslissen of de Palestijnse inwoners ook stemrecht krijgen.

Ten slotte is er het initiatief van 37 voormalige premiers en ministersvan Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, onder wie de Belgen Willy Claes, Karel De Gucht, Louis Michel, Frank Vandenbroucke en Guy Verhofstadt. Ze wijzen erop dat Europa zijn eigen koers moet uitstippelen en moet blijven ijveren voor een tweestatenoplossing. Ze zetten zich af tegen de “onwettige nederzettingen op de bezette gebieden” en vinden het belangrijker dan ooit om de mensenrechtenactivisten in zowel Palestina als Israël te steunen. Dat deze politici hun nek uitsteken en aan de alarmbel trekken is uiteraard lovenswaardig. Maar met Itamar Shachar van de organisatie “Een andere Joodse Stem” valt het opnieuw te betreuren dat er nergens in de brief gewag gemaakt wordt van sancties.

Daarom blijft het belangrijk om de boycotacties tegen Israël voort te zetten. Zo nodigen we onze lezers uit om zich aan te sluiten bij deacties tegenhet organiseren van het Eurosongfestival in Israël.

Het redactieteam Brussel, 26 april 2019

 

WESTELIJKE JORDAANOEVER

Vernielingen

In de maand maart werden in Palestijns gebied 43 gebouwen, een weg en een school vernietigd. 77 mensen, waarvan 34 kinderen, werden dakloos. 5072 mensen hadden te lijden onder de vernielingen (volgens OCHA OPT). 

In de Negev woestijn werd het bedoeïenendorp Al Araqib voor de 141stekeer vernietigd. De eerste keer was in juli 2010. Verder werden in het noorden en het centrum van Israël een aantal huizen in Palestijnse steden vernietigd.

Alle vernielingen en confiscaties, behalve één vernieling als straf, werden gerechtvaardigd vanwege het ontbreken van een door Israël uitgegeven bouwvergunning. De meeste bouwwerken die vernietigd werden hadden een functie in landbouw, veeteelt en handel.

https://icahd.org/2019/04/01/demolition-and-displacement-report-march-2019


 

Stop-werk-bevel en in beslagname

 

Op 27 maart kwam de bezettende macht met een bulldozer en een escorte van een militaire jeep naar Khirbezt a-Ras al-Ahmar in de noordelijke Jordaan Vallei. Ze overhandigden een stop-werk-bevel voor een regenwateropslag, die iemand uit Tubas was beginnen te graven op het land dat hij in het gebied bezit. Volgens de order was het werk niet toegestaan vanwege diepteboring. De bezettende macht nam een truck en een graafmachine in beslag.

https://www.btselem.org/facing_expulsion_blog?nid=212357


 

Vernielingen in de heuvels ten zuiden van Hebron

Op 20 maart kwam de bezettende macht met twee bulldozers in Khirbet a-Tuba in de zuidelijke heuvels van Hebron. De eenheid vernietigde een betonnen huis met een tinnen dak, dat onderdak bood aan een familie van zes. Ze namen ook een watertank in beslag en drie zonnepanelen. Daarna ging de eenheid naar Maghayir al-‘Abid waar een veestal werd vernietigd. Vervolgens naar Khirbet al-Halawah, waar een huis vernietigd werd, waar een gezin van drie in woonde. Verder een moskee van modder en stenen.

https://www.btselem.org/facing_expulsion_blog?nid=212345


 

Blokkade van wegen

 

Op 11 maart kwam het Israëlische leger met een bulldozer. Met keien, zandhopen en betonblokken werd de weg van route 317 geblokkeerd. Ook zijwegen naar de nabijgelegen gemeenschappen Khallet al-Mayah, Khirbet Wadi Ejheish en al-Kharabah werden onklaar gemaakt.

https://www.btselem.org/facing_expulsion_blog?nid=212330


 

Israëlisch leger verwoest huis van een vermoedelijke Palestijnse aanslagpleger

Het Israëlische leger heeft het huis van een vermoedelijke Palestijnse aanslagpleger op de bezette Westelijke Jordaanoever met de grond gelijkgemaakt. Volgens het leger zou Saleh Barghouti met zijn broer in december 2018 een zwangere vrouw hebben gedood en 7 andere Israëli's hebben gewond. De man uit Kubar, in de omgeving van Ramallah, werd enkele dagen later door het leger doodgeschoten bij een poging om hem te arresteren.

De Morgen, 18.4.2019, p. 17 enhttps://www.hln.be/nieuws/buitenland/israelisch-leger-verwoest-huis-van-vermoedelijke-palestijnse-aanslagpleger~a9587b61/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.


 

Israëlisch politie valt binnen in instituut in Jeruzalem

Op 21 maart, naar aanleiding van de viering van moederdag, had het Institut Français Chateaubriand de Vereniging van de meisjes van Jeruzalem uitgenodigd om ambachtelijke producten te verkopen. Maar Israëlische politiediensten hebben het cultureel centrum laten ontruimen omdat de Vereniging door de Palestijnse Autoriteit gefinancierd en gesteund zou zijn.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze politietussenkomst onaanvaardbaar genoemd en heeft de Israëlische zaakgelastigde in Parijs om uitleg gevraagd.

Le Monde, 24.3.2019, p. 4 en

https://www.lemonde.fr/international/article/2019/03/22/operation-policiere-contre-l-institut-francais-a-jerusalem-la-colere-du-quai-d-orsay_5439983_3210.html).


 

Israël stopt terugbetalingen aan de Palestijnse Autoriteit

Op 17 februari besliste Israël, na een Palestijnse dodelijke aanslag op een Israëlische vrouw, om maandelijks 10 miljoen dollar in te houden op de terugbetalingen van de voor de Palestijnse Autoriteit geïnde BTW en douanerechten.

Op 21 april heeft de Arabische Liga zich geëngageerd om ter compensatie 100 miljoen dollar per maand aan de Palestijnse Autoriteit te storten (Métro, 23.4.2019, p. 6).

 

GAZASTROOK

Zijn gezicht werd blauw. Daarna stierf hij.

Hamza Ishtaiwibevond zich ongeveer 200 meter van het hek dat Gaza van Israël scheidt. Een medische vrijwilliger zei hem dat hij niet dichterbij moest komen. Het mocht niet baten. Korte tijd later viel Hamza voorover. “Er was bloed dat uit zijn nek stroomde. Ik probeerde het met gaas te stoppen. Toen werd zijn gezicht blauw. Een paar minuten later stierf hij. Hij was 17.”

Dit gebeurde op 8 februari gedurende de Grote Mars van de Terugkeer, het wekelijkse protest in Gaza.

Hamza had geen geweer of een steen. Hij demonstreerde zonder geweld. Hij werd neergeschoten door een scherpschutter.

De familie verzoekt om een internationaal onderzoek.

Hasan Shalabi werd op dezelfde dag door een Israëlische scherpschutter neergeschoten. Hij was 13 jaar. Omdat de familie grote financiële moeilijkheden had werkte hij voor 3 € per dag in een bakkerij. Zijn moeder zegt: ‘Ik had nooit het gevoel dat hij een kind was. Hij had een gevoel voor verantwoordelijkheid tegenover zijn familie. Ik weet niet waarom Israël hem heeft gedood. Hij was een steunpilaar in ons gezin.’

 

De stoel van Hasan Shalabi op school

Hasan Nofal werd op 8 februari beschoten met een traangasgranaat. Hij stierf 4 dagen later in het ziekenhuis.

Ahmed Abu Rashed was 13 en 500 meter verwijderd van het hek toen hij getroffen werd door een traangasgranaat. Hij overleefde de aanslag.

https://electronicintifada.net/content/his-face-turned-blue-then-he-died/26896


 

Dieren uit zoo van Gaza naar betere oorden verhuisd

Meer dan 40 dieren zijn door The Four Paws Association vanuit de zoo van Gaza overgebracht naar Jordanië. Ze leefden in erbarmelijke omstandigheden. Veel dieren waren ondervoed en hun kooien waren te klein. De eigenaar had geen middelen meer om ze te voederen. Hij wijt dat aan de Israëlische blokkade en aan de slechte economische omstandigheden in Gaza (De Standaard, 9.4.2019, p. 19).


 

UNO over 1 jaar geweld in de Gazastrook

De Mensenrechtenraad van de VN heeft het geweld veroordeeld dat het Israëlische leger “kennelijk bewust” heeft gebruikt tegen de protesterende Palestijnen bij de grens met de Gazastrook. In een resolutie wordt opgeroepen de gebruikers van het geweld te vervolgen. De resolutie werd ter stemming voorgelegd naar aanleiding van een rapport van experts van de VN dat in februari verscheen (De Morgen, 23.3.2019, p. 15). Daarin schrijven de experts dat de Israëlische strijdkrachten Palestijnse betogers hebben gedood of verminkt “die niet direct deelnamen aan vijandelijkheden of een directe. bedreiging vormden” (De Standaard, 1.3.2019, p. 17).

In een rapport van eind maart van UNICEF over 1 jaar protesten (Grote Mars voor de Terugkeer) aan de Israëlische grens in de Gazastrook is er sprake van 258 Palestijnen die werden doodgeschoten door Israëlische scherpschutters. Bij de dodelijke slachtoffers waren er ook 40 kinderen te betreuren. Onder de meer dan 7000 door kogels gewonde Palestijnen zijn er bijna 3000 minderjarigen. Verscheidene van hen zijn voor het leven invalide. (Métro, 29.3.2019, p. 6).


 

ISRAËL

Israël wijst directeur van Human Rights Watch uit

Israël heeft beslist om Omar Shakir, vertegenwoordiger van de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, het land uit te zetten. De rechtbank van Jeruzalem heeft op 16 april bevestigd dat de werkvergunning van Omar Shakir wordt ingetrokken en dat de directeur van HRW over 2 weken beschikt om het land te verlaten. In het dossier wordt verwezen naar zijn activisme als student tot 2006 en naar het verspreiden op facebook en twitter van informatie over de betrokkenheid van de Fifa en Airbnb in de kolonies. De Israëlische anti-boycotwet (amendement nr. 28 van 2017) maakt geen onderscheid tussen boycotacties tegen Israël en deze tegen de kolonies in de bezette gebieden.

https://plus.lesoir.be/219247/article/2019-04-18/israel-veut-expulser-un-defenseur-americain-des-droits-de-lhomme

https://www.11.be/component/zoo/item/nieuwe-aanval-op-democratische-ruimte-in-israel-en-palestina


 

Israëlisch gas naar Europa?

Een tiental jaar geleden werd op 1500 meter diepte voor de kust van Israël, Libanon, Cyprus en de Gazastrook het aardgasveld Leviathan ontdekt. De reserves zijn voldoende om gedurende 40 jaar het volledige elektriciteitsverbruik van Israël te dragen en nog veel te exporteren.

De Israëlische regering heeft op 2 juni 2016 de ontwikkeling van Leviathan goedgekeurd. Op 31 januari 2019 werd het onderste deel van het gasplatform geopend. Er is nu een project EastMed om via een pijplijn Israëlisch gas naar Europa te brengen. Het project geniet de steun van de Europese Commissie. De Israëlische onderzeese gaspijpleiding zou via Cyprus en Griekenland in het zuiden van Italië aansluiting vinden op het bestaande netwerk.

https://jdreport.com/de-ins-en-outs-de-pijpleiding-van-israel-naar-europa-waar-je-weinig-hoort-vangaslos-lijkt-toch-slim-plan/

https://www.handelsblatt.com/politik/international/energieversorgung-das-pipeline-projekt-eastmed-festigt-allianz-von-israel-griechenland-und-zypern/24128978.html?ticket=ST-478660-dtgyEcphULdvLxSQaH0b-ap4


 

GEVANGEN

Eindeloze reis naar de hel

Israël neemt jaarlijks honderden Palestijnse jongens gevangen. Ze worden in het holst van de nacht gearresteerd, geblinddoekt, geboeid, mishandeld en gemanipuleerd om misdaden op te biechten die ze niet hebben gepleegd. Elk jaar arresteert Israël bijna 1000 Palestijnse jongeren, waarvan sommige nog geen 13 zijn.

Haaretz.com - Netta Ahituv– 16 maart 2019- vertaling en samenvatting door Palestina Solidariteit

De 10-jarige Omar is één van de vele honderden Palestijnse kinderen die Israël jaarlijks arresteert. De schattingen lopen uiteen van 800 tot 1000. Sommigen zijn jonger dan vijftien, sommige zelfs geen tien. Hoe dichter een Palestijns dorp bij een nederzetting ligt, hoe groter de kans is dat minderjarigen die daar wonen in een Israëlische gevangenis terecht komen. 

Een aantal Israëli's die moeite hebben met het arresteren van Palestijnse kinderen, besloten om het fenomeen bestrijden. De organisatie ‘Ouders tegen de Detentie van het Kind’, die ongeveer 100 leden, kaart via openbare getuigenissen het fenomeen aan en hoopt als pressiegroep de arrestatie van jongeren stop te zetten.

Ongeveer de helft van dearrestatiesvan Palestijnse adolescenten gebeurt in hun huis. Volgens getuigenissen stormen Israëlische strijdkrachten gewoonlijk midden in de nacht het huis binnen, grijpen de gezochte jongere en sleuren hem weg. Advocaat Farah Bayadsi vraagt waarom het nodig is om kinderen op deze manier te arresteren in plaats van hen op een ordentelijke manier te dagvaarden voor verhoor. 

“Ik weet uit ervaring dat wanneer iemand wordt gevraagd om verhoord te worden, hij hierop ingaat.” zegt Bayadsi. Zij is advocaat en werkt samen met Defence for Children International, een internationale NGO die zich bezighoudt met de detentie van minderjarigen. “Op onze vraag waarom jongeren zo brutaal uit hun huis worden gesleept, antwoordt men dat dit zo gebeurt om veiligheidsredenen." 

Na de arrestatie wordt de jongere geblinddoekt overgebracht naar een legerbasis of een politiebureauin een nabijgelegen nederzetting. "Wanneer je ogen bedekt zijn, neemt je verbeelding je mee naar de meest angstaanjagende plaatsen", zegt een advocaat die jonge Palestijnen vertegenwoordigt. Veel van de gearresteerden begrijpen het Hebreeuws niet, dus als ze eenmaal in het legervoertuig zijn geduwd, zijn ze volledig afgesneden van wat er om hen heen gebeurt. Meestal wordt de geboeide en geblinddoekte jongere van plaats naar plaats gebracht, moet hij buiten wachten, is hij totaal verbijsterd en wordt hij geslagen. Wanneer de jongere eenmaal op de legerbasis of het politiebureau is, wordt hij nog een paar uur op een stoel of op de grond gezet, nog steeds geboeid en geblinddoekt, meestal zonder eten. De "eindeloze reis naar de hel" is hoe Bayadsi dit proces beschrijft. “De herinnering aan dergelijk incident is er nog jaren na de vrijlating van de jongere. Het creëert een ​​levenslang en continu gevoel van onveiligheid. "

De gevangenneming en het transport naar de een legerbasis zijn een urenlange nachtmerrie. Tegen die tijd dat de jongere moe en hongerig is, pijn heeft, bang is geworden door bedreigingen, niet weet waar en waarom hij daar is, wordt hij verhoord. Een spervuur ​​van vragen en bedreigingen, erop gericht dat de tiener een ​​bekentenis ondertekent. In sommige gevallen wordt hem beloofd dat, wanneer hij tekent, iets te eten krijgt. Volgens de getuigenissen zijn er dreigementen zoals: “Je zult je hele leven in de gevangenis doorbrengen, ik breng je moeder hierheen en dood haar voor je ogen. Als je niet bekent, nemen wij de vergunning van je vader af om in Israël te werken, dan is hij werkloos en zal het hele gezin hongerlijden". Als de jongere bekent, is er een dossier; als hij niet bekent, wordt hij ernstig geïntimideerd.

Of de jonge gedetineerde een bekentenis heeft ondertekend of niet, de volgende stop is degevangenis: Megiddo, in Lower Galilee of Ofer. De jongere mag maandenlang niet praten met zijn familie. 

De rechtszaalis meestal de plaats waar ouders hun kind voor het eerste terugzien. De overgrote meerderheid van de onderzoeken voor jongeren eindigt in een pleidooi voor een ‘overeenkomst’. Zelfs zonder hard bewijs dat de jongere stenen gooide, geniet een overeenkomst vaak de voorkeur. 

Een veroordelinghangt bijna volledig af van een bekentenis, zegt advocaat Gerard Horton van het Brits-Palestijnse militaire gerechtshof. Hij houdt toezicht op de behandeling van kinderen in Israëlische militaire detentie. Volgens Horton zullen de minderjarigen sneller geneigd zijn te bekennen wanneer ze hun rechten niet kennen, 

Getuigenis

Khaled Mahmoud Selvi, gearresteerd in oktober 2017 

"Ik werd gearresteerd toen ik 14 jaar was. Alle jongens in het gezin werden die nacht gearresteerd. Een jaar later werd ik opnieuw gearresteerd, met mijn neef. Ze zeiden dat ik banden verbrandde. De inval van het Israëlische leger gebeurde toen ik sliep. Mijn moeder maakte me wakker. Ik dacht dat het tijd was voor school, maar toen ik mijn ogen opende zag ik soldaten. Ze zeiden me aan te kleden, boeiden me en namen me mee naar buiten. Ik droeg een overhemd met korte mouwen en het was koud die nacht. Mijn moeder smeekte hen om me een jas te laten aantrekken, maar ze waren het daar niet mee eens. Eindelijk gooide ze het jasje op me, maar ze lieten me mijn armen niet in de mouwen steken.

Ze brachten me geblinddoekt naar de Karmei Tzur-nederzetting, waarbij ik het gevoel had dat ze gewoon in cirkels reden. Toen ik liep, was er een kuil in de weg en ze duwden me erin zodat ik viel. Vandaar namen ze me mee naar het politiebureau. Daar zetten ze me in een kamer, waar voortdurend soldaten binnen kwamen en me schopten. Iemand kwam langs en zei dat, als ik niet zou bekennen, ze me de rest van mijn leven in de gevangenis zouden laten.

Om 7 uur 's morgens vertelden ze me dat het verhoor van start ging. Ik vroeg om vooraf naar de wc te gaan. Mijn ogen waren bedekt en een soldaat zette een stoel voor me neer. Ik struikelde. Het verhoor duurde een uur. Ze vertelden me dat ze mijn brandende banden zagen en dat ik het vliegverkeer verstoorde. Ik heb ze gezegd dat ik het niet was. Ik zag geen advocaat tot de middag. Die vroeg de soldaten om eten te brengen. Het was de eerste keer dat ik at, sinds ik de vorige avond gearresteerd was.

Om 7 uur ‘s avonds werd ik naar de Ofer-gevangenis gestuurd en daar bleef ik zes maanden. In die periode kwam ik meer dan tien keer voor de rechtbank. En er was ook een ander verhoor, omdat aan een vriend van mij tijdens het verhoor werd verteld dat, als hij niet zou bekennen en mij zou overtuigen, zij zijn moeder zouden brengen en haar voor zijn ogen zouden doodschieten. Dus hij bekende.” 

 

Israëlische ex-soldaat: ‘Ik ging ‘s nachts huizen binnen om kinderen te arresteren’

De Morgen - 04-19, 06.00u - Jan Stevens – verkorte versie

Tien jaar geleden joeg de jonge Israëlische soldaat Avner Gvaryahu de Palestijnse inwoners van de bezette Westelijke Jordaanoever schrik aan. Vandaag brengt hij als directeur van ngo Breaking the Silence aan de hand van getuigenissen van militairen de dagelijkse terreur van de bezetting in kaart.

Israël gaat er prat op de enige democratie in het Midden-Oosten te zijn. Dat is niet langer zo?

“Kijk, Israël heeft een democratisch karakter, maar van zodra een regering probeert te verhinderen dat een politieke opponent zijn mening in de publieke ruimte verkondigt, ondermijnt ze die democratie. De linkerzijde was de voorbije tien jaar oorverdovend stil. De sociaaldemocratische partij Labour is verschrompeld tot een oppositiepartij die te laf is om tegen de bezettingspolitiek van de rechtse bewindvoerders in te gaan.

U diende zelf ook in bezet gebied.

Was u medeplichtig aan het in standhouden van een schrikbewind?

“Precies. Ik had er geen probleem mee dat we mensen met gewelddadige plannen arresteerden, terreurverdachten opspoorden of op zoek gingen naar wapenarsenalen. Dat was een legitiem deel van onze opdracht. Maar zodra we in bezet gebied begonnen te patrouilleren, bestonden er voor ons geen onschuldige Palestijnen meer. We verdeelden ze in twee groepen: terroristen en potentiële terroristen. We patrouilleerden er met een constant gevoel van schrik; tezelfdertijd boezemden we de Palestijnen doelbewust angst in. Onze opdracht was: de lokale bevolking onafgebroken laten voelen dat wij de plak zwaaiden. 

U raakte zo gedegouteerd van wat u als para in bezet gebied moest doen dat u uw verhaal anoniem aan Breaking the Silence vertelde?

“Mijn motivatie om naar Breaking the Silence te stappen was exact dezelfde als waarom ik soldaat werd. Ik was toen bereid om mijn leven voor mijn land te geven. Intussen ben ik ouder en wijzer, maar ik voel me nog steeds even verantwoordelijk voor de plek waar ik leef. Ik hou van Israël. Net daarom vind ik dat we een einde moeten maken aan debezetting.”


 

Khalida Jarrar vrij

 

 © Jaclynn Ashly, The Electronic Intifada

 

Op 28 februari werd Khalida Jarrar vrijgelaten uit de gevangenis. Zij zat 20 maanden lang in administratieve detentie. Voor haar arrestatie was er geen enkele officiële beschuldiging. Khalida Jarrar was lid van het Palestijnse parlement (de PLC), Palestijns vertegenwoordiger in de Raad van Europa en directeur van de organisatie Addameer, die de belangen van Palestijnse gevangenen behartigt.

In de gevangenis zette Jarrar zich in voor scholing van gevangenen. Ongeveer 30 vrouwen van de HaSharon gevangenis slaagden voor hun examen, onder wie de bekende Ahed Tamimi.

Na een conflict over bewakingscamera’s werd Jarrar overgeplaatst naar de Damon-gevangenis, waar gevangenen zo goed als geen rechten hebben. Ook werd ze twee dagen in een isoleercel geplaatst. Radio, TV, een waterkoker – alles werd haar afgenomen. Een maand lang mocht ze geen familiebezoek krijgen.

https://electronicintifada.net/content/khalida-jarrar-i-will-never-stop-speaking-out/26961


 

Hongerstaking beëindigd

De hongerstaking van 400 Palestijnse gevangenen is op 15 april beëindigd na een overeenkomst tussen de bezettende macht en de gevangenen. 

  • Stoorzenders worden weggehaald.

  • 4 publieke telefoons worden geïnstalleerd. Gevangenen mogen drie gesprekken per week hebben van maximaal 20 minuten.

  • Overplaatsing van vrouwelijke gevangenen vanuit de Damon gevangenis naar gevangenissen met betere condities.

  • Terugkeer van gestrafte gevangenen naar hun oorspronkelijke cellen.

  • Beëindiging van eenzame opsluiting van gevangenen.

Onveranderd blijft dat er 5450 Palestijnse politieke gevangenen zijn.


 

BDS

Oproep: geen Belgische deelname aan het Eurovisie Songfestival in Israël

De 18-jarige Eliot Vassamillet zal ons land in mei vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Israël. Wij willen deze jonge artiest feliciteren met zijn welverdiende selectie. Maar er moet ons iets van het hart, want er is een ernstig probleem.

Israël schendt al vele jaren op grote schaal de mensenrechten en het internationaal recht. Zelf willen we er daarom niet optreden. Al meer dan een halve eeuw houdt Israël de Palestijnse gebieden bezet. Hoewel de Conventies van Genève dat verbieden bouwt het in de Westelijke Jordaanoever en Palestijns Oost-Jeruzalem in sneltempo nederzettingen waar inmiddels al 630 000 Joods-Israëlische kolonisten zijn gevestigd. Terwijl zij genieten van allerlei belastingvoordelen en ongelimiteerde watertoegang, wordt de inheemse Palestijnse bevolking aan een repressief militair bezettingsregime onderworpen, met arbitraire detenties, militaire invallen, kolonistengeweld, onteigeningen, vernietiging van landbouwgrond en -gewassen, afbraak van huizen, afsluitingen, controleposten, enz… 

Sinds maart van het afgelopen jaar vermoordden Israëlische scherpschutters meer dan 200 ongewapende Palestijnen, waaronder tientallen kinderen, tijdens manifestaties die elke vrijdag in Gaza plaatsvinden om hun rechten op te eisen. Daarbij vielen ook nog eens 14 000 gewonden van wie de helft door schotwonden. Amnesty International zegt dat het om ‘doelbewuste pogingen’ gaat om te doden en te verminken. Uitgerekend de avond toen Israël met een concert van Netta Barzilai de Eurovisie-overwinning vierde, was de bloedigste protestdag. Het Israëlische leger vermoordde 62 ongewapende Palestijnen. De situatie in Gaza is onhoudbaar. Twee miljoen Gazanen ondergaan al meer dan een decennium collectieve strafmaatregelen. Israël handhaaft een embargo waardoor mensen en goederen slechts mondjesmaat deze kleine enclave die door Hamas wordt bestuurd, in- en uit mogen. Vissers die zich verder de zee in wagen dan de paar zeemijl die is toegestaan, worden beschoten en/of gearresteerd en hun boten in beslag genomen. Daarbij vallen geregeld doden en gewonden. De afgelopen jaren waren de inwoners van de Gazastrook het slachtoffer van drie grote militaire Israëlische oorlogen. In de zomer van 2014 vielen meer dan 2100 dodelijke slachtoffers van wie veel onschuldige burgers. 

Je wordt er duizelig van als je de lange gedetailleerde lijst met mensenrechtenschendingen in de Palestijnse bezette gebieden er op napluist in de talrijke rapporten van de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties. Als klap op de vuurpijl riep Israël zichzelf vorige zomer uit tot Apartheidsstaat met de goedkeuring van de ‘Joodse Natiestaat wet’. Palestijnse bewoners van Israël beschikken voortaan niet meer over gelijke grondwettelijke rechten. 

Israël gebruikt kunst en cultuur uitdrukkelijk als rookgordijn om de aandacht af te leiden van manifeste bewijzen van schendingen van Palestijnse rechten. Premier Netanyahu noemde Barzilai cynisch de beste ambassadrice van Israël. 

Laat ons duidelijk zijn. We vinden dat België het zich in dergelijke omstandigheden niet kan veroorloven om artiesten af te vaardigen voor een muziekwedstrijd die door Israël zal gebruikt worden als een propaganda-instrument om zichzelf wit te wassen van crimineel gedrag. Terwijl miljoenen mensen via de beeldbuis zullen zien – in de woorden van Netta Barzilai – “hoe geweldig we zijn” en “wat een sfeer we hebben” in de “beste plek van de wereld”, moeten Palestijnen vernederingen, discriminatie en bezettingsgeweld ondergaan. Dat is iets waar wij artiesten ons niet medeplichtig aan willen maken.

Het ligt niet in onze bedoeling het verwijtende vingertje op te steken naar een jonge artiest die de kans krijgt om zijn artistieke kwaliteiten aan de wereld te tonen. Wel doen we een beroep op het geweten van de verantwoordelijken van de publieke omroep om zich grondig te bezinnen. Het is een uitgelezen kans om het signaal te geven dat mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal recht nooit als een normaliteit mogen worden gezien. We roepen de RTBF op om van de Belgische deelname af te zien. Ja, dat zal veel stof doen opwaaien, maar ons land zal recht in de schoenen staan en een grote bijdrage leveren aan de strijd voor het respect voor mensenrechten.

Platform Boycot Eurosong 2019 en ACOD-Cultuur

Nota van de redactie: in het platform zitten onder andere Palestina Solidariteit, Association Belgo-Palestinienne (ABP), Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), LAP, GAPP, BACBI, Plateforme Charleroi Palestine, Intal, ...


 

UIT DE BELGISCHE PARLEMENTEN

 

Vragen en initiatieven uit het Vlaamse parlement

UIT- EN INVOER VAN WAPENSYSTEMEN NAAR OF VAN ISRAËL

Tine Soens (SP-A)toonde zich zoals steeds het meest actieve parlementslid wat betreft opvolgen van vergunningsaanvragen voor militair materiaal dat vanuit België naar Israël wordt gestuurd en vroeg opnieuw informatie over een aantal concrete dossiers:

Bronnen:http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1463620http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1458433http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1456047http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1456052

 

Vragen en initiatieven uit het federale parlement

GEDWONGEN REPATRIËRINGEN VAN BELGEN VANUIT TEL AVIV

Dirk Van der Maelen (SP-A)stelde een vraag over een groep Brusselse jongeren waarvan een aantal meteen na aankomst in Israël werd teruggestuurd naar België. Dit is een probleem dat reeds lang bestaat en tot recent vanuit de politiek weinig aandacht kreeg. Dirk Van der Maelen vroeg hoeveel Belgische onderdanen de voorbije vijf jaar op deze wijze gedwongen werden teruggestuurd vanuit Tel Aviv en vroeg aan de minister van Buitenlandse Zaken een overzicht van de evolutie per jaar van dit probleem.

Bron:http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-Bxxx-1063-3762-2018201926033.xml


 

TOENAME ISRAËLISCH GEWELD TEGEN PALESTIJNEN IN DE BEZETTE WESTELIJKE JORDAANOEVER 

GEWIJZIGDE ISRAËLISCHE MILITAIRE STRATEGIE T.O.V. SYRIË.

Jean-Jacques Flahaux (MR)drukte in een vraag zijn bezorgdheid uit over de sterke toename van geweld van Israëlische kolonisten tegenover Palestijnse inwoners van de bezette Westelijke Jordaanoever, en verwees hierbij naar de quasi straffeloosheid voor dit geweld. Ietwat verrassend stelde Jean-Jacques Flahaux ook de vraag of een embargo op de import van producten uit deze illegale nederzettingen een gepaste maatregel zou kunnen zijn.

Jean-Jacques Flahaux stelde ook een tweede vraag i.v.m. de gewijzigde militaire strategie van Israël tegenover Syrië, waarbij het Israëlische leger nu ook overdag bombardementen op Syrië uitvoert.

Bronnen:http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B182-1062-1643-2018201926317.xml

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B182-1062-1666-2018201926472.xml


 

DRAMATISICHE HUMANITAIRE SITUATIE IN GAZASTROOK

Marco Van Hees (PTB-PVDA):stelde een vraag over de dramatische humanitaire situatie in de Gazastrook als gevolg van het reeds 11 jaar durende embargo. Hij vergeleek de situatie in de Gazastrook met een openluchtgevangenis. Marco Van Hees vroeg tevens dat België zijn zitje in de Veiligheidsraad zou gebruiken om deze situatie aan te kaarten en te pleiten voor sancties tegen de Israëlische blokkade. 

Bron:http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-B180-1062-1639-2018201926285.xml


 

ARRESTATIE MUSTAPHA AWAD DOOR ISRAËL en BOUW NIEUWE MUUR 

Gwenaëlle Grovonius (PS):stelde een vraag over de Belgische Palestijn Mustapha Awad, die in 2018 door Israël werd gearresteerd bij een bezoek aan familie in zijn vaderland. Hij werd zonder gegronde reden veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden. Gwenaëlle Grovonius interpelleerde reeds eind 2018 onze minister van Buitenlandse Zaken Reynders over de arrestatie van Mustapha Awad, maar onze minister ondernam géén initiatief om zijn vrijlating te ondersteunen. Gelukkig is er desondanks toch goed nieuws want in maart van dit jaar kwam Mustapha Awad opnieuw vrij.

Gwenaëlle Grovonius stelde ook een tweede vraag over een nieuwe muur die Israël wil bouwen op de grens met de Gazastrook.

Bronnen:http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-Bxxx-1062-1698-2018201926843.xml

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierID=54-Bxxx-1062-1698-2018201926843.xml

 

Commissie buitenlandse zaken

VN-DATABANK MET ONDERNEMINGEN DIE ACTIEF ZIJN IN DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN

In de commissie Buitenlandse Zaken van 13 maart werd een discussie gevoerd over de VN-databank die een overzicht geeft van ondernemingen die actief zijn in de illegale Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden. Reeds geruime tijd is er discussie over het al dan niet openbaar maken van de namen van bedrijven die hierbij betrokken zijn.

Vincent Van Peteghem (CD&V), Wouter De Vriendt (Groen) en Marco Van Hees (PTB-PVDA)hadden vernomen dat VN-mensenrechtencommissaris Bachelet onder druk stond deze database niet te publiceren of de publicatie hiervan uit te stellen. Gwenaëlle Grovonius (PS)verwees hierbij naar druk vanuit de VS en Israël. Van Peteghem vroegminister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR)een demarche te doen bij de VN- mensenrechtencommissaris om de database vóór 18 maart 2019 te publiceren. Hij stelde ook de vraag welke concrete actie de minister van Buitenlandse Zaken plant om de groene lijn (tussen Israël en de bezette Palestijnse gebieden) uit te wissen. Wouter De Vriendt, Marco Van Hees en Gwenaëlle Grovonius drongen aan om bij VN-commissaris Bachelet te pleiten om niet toe te geven aan de druk en publiek te pleiten voor publicatie van de database. 

Bron:http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic1057.pdf


 

Standpunten Belgische regering

MINISTER DE BLOCK WIL ‘STRENG ZIJN’ VOOR PALESTIJNSE VLUCHTELINGEN

Ruim een maand vóór de verkiezingen wil minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) nog eens duidelijk maken hoe streng zij als minister kan zijn tegenover potentiële asielaanvragen van onder meer Palestijnse vluchtelingen. Enkele maanden terug, bij haar her-aantreden als minister van Asiel en Migratie had zij ook reeds verkondigd ‘streng te willen zijn’ voor de Palestijnse vluchtelingen. Om deze strengheid in de verf te zetten start de minister de ‘grootste ontradingscampagne ooit’ en startte speciaal voor deze ontradingscampagne zelfs met een nieuwe website ‘factsaboutbelgium.be’.

Vanuit Palestina Solidariteit benadrukken wij al heel lang dat de beste manier om problemen op te lossen het aanpakken van de oorzaken is. Bij de toename van Palestijnse asielzoekers uit de Gazastrook naar ons land is de oorzaak vooral de 11 jaar durende Israëlische blokkade van de Gazastrook. Als minister De Block het aantal Palestijnse asielzoekers effectief wil verminderen zal zij dit probleem dus ooit bij naam moeten noemen.

 

BELGIË

Mustapha Awad vrijgelaten 

De Belgische burger van Palestijnse afkomst Mustapha Awad werd op 19 juli aan de Jordaans-Palestijnse grens door de Israëlische autoriteiten aangehouden en door een Israëlische rechtbank wegens “terrorisme” tot een jaar gevangenis veroordeeld. Hij zou in 2010 in België leden van het PFLP (Popular Front for Liberation of Palestine) ontmoet hebben. Hij is medeoprichter van de dabkeh-dansgroep Raj'een, (de dabkeh is een Palestijnse traditionele dans), die in België en buitenland optreedt ter ondersteuning van het Palestijnse volk.

Uiteindelijk zag de rechtbank in dat Awad geen echte bedreiging voor Israël was en werd hij op 22 maart vrijgelaten na 252 dagen gevangenis (twee derde van zijn straf). In België werd hij uitbundig door al zijn vrienden verwelkomd.

 


 

EUROPA

Richard Burgon en kritiek op het zionisme

Geoffrey Bindman - Stephen Sedley -23.04.2019 - The Guardian

Vertaling en samenvatting door Palestina Solidariteit

Het is verontrustend om te lezen dat een prominent Labour-parlementslid, Richard Burgon, het nodig vond om zich te verontschuldigen omdat hij zei: "De vijand van het Palestijnse volk is niet het Joodse volk. De vijand van het Palestijnse volk zijn zionisten en het zionisme is de vijand van de vrede en de vijand van het Palestijnse volk.”

Als joodse advocaten die zich een groot deel van ons leven zorgen hebben gemaakt over racisme in het algemeen en antisemitisme in het bijzonder, zien we geen reden voor een dergelijke verontschuldiging. Wij behoren tot het grote aantal Joden, wereldwijd, die met schaamte de militaire onderdrukking door Israël van het Palestijnse volk en de voortdurende toe-eigening, door illegale vestiging, van het kleine land dat nog steeds hun eigendom is, betreuren.

De Jewish Labour Movement, een pro-zionistische groep binnen de Labourpartij, heeft geen recht om voor Joden in het algemeen te spreken om zo alle kritiek op het zionisme als antisemitisch proberen te stigmatiseren. 

https://www.theguardian.com/politics/2019/apr/23/richard-burgon-and-criticism-of-zionism

 

WERELD

Amerikaans parlementslid in opspraak vanwege kritiek op pro-Israëlische lobby

Sinds begin dit jaar zetelt de Somalisch-Amerikaanse Iihan Omar in het Congres voor de democratische partij als vertegenwoordiger van de staat Minnesota. In februari verklaarde ze dat de Amerikaanse lobbygroep AIPAC-congresleden betaalde om Israël te steunen (De Morgen, 7.3.2019, p. 17). Begin maart nam ze de grote invloed van Israël opnieuw op de korrel, waarbij politici “worden aangespoord om zich trouw op te stellen jegens een ander land dan Amerika” (De Standaard, 7.3.2019, p. 12-13).

Mede onder invloed van Nancy Pelosi, voorzitster van de Democratische Partij, heeft ze voor het Huis van Afgevaardigden haar excuses aangeboden. Een resolutie van de Democraten veroordeelt personen “die suggereren dat Joden geen vaderlandslievende Amerikanen of betrouwbare buren zouden kunnen zijn” (De Standaard, 7.3.2019, p. 12-13).

Niet iedereen is hiermee akkoord. Een opiniestuk in de Amerikaanse krant The Washington Post stelt dat kritiek op Israël in sommige kringen haast automatisch als antisemitisme omschreven wordt en dat de meeste uitgesproken supporters van Israël in de VS al decennia geen joden meer zijn, maar veeleer conservatieve Republikeinen uit christelijk-evangelische hoek (De Standaard, 7.3.2019, p. 12-13).


 

Amerikanen reduceren vertegenwoordiging bij Palestijnen

Vanaf 4 maart heeft de VS het Consulaat-Generaal, dat dienst deed als diplomatieke vertegenwoordiging bij de Palestijnen, toegevoegd aan de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem (La Libre Belgique, 4.3.2019, p. 20).

 

CULTUUR

Films

Jan-Pieter Everaerts, docent filmgeschiedenis, schreef een mooi artikel over de geschiedenis van de Palestijnse film. Hieronder de verwijzing:

http://www.uitpers.be/artikel/2019/04/21/geen-milky-way-palestijnse-filmproductie/

Een goede documentatie biedt eveneens:

https://jewishvoiceforpeace.org/60-films-israelpalestine-worth-watching/

 

Tentoonstelling: De verloren dorpen van Palestina

Met de tentoonstelling ‘De verdwenen dorpen van Palestina’ brengt voormalige VRT-journalist Johan Depoortereeen fotografische impressie van wat de Nakba in 1947-1949 in Palestina heeft aangericht. Wat overblijft zijn ruïnes die in veel gevallen door nieuw aangeplante bossen aan het oog worden onttrokken.

De tentoonstelling gaat door in het GC De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel 7 tot 20 meiDe vernissage heeft plaats op dinsdag 7 mei om 18.30 uur in de Spiegelzaal met onder andere een optreden van de muziekgroep Nagham Zikrayat. 

Zie verder onder Kalender.


 

Zaher – een voorstelling over twee Palestijnse steden

Belgisch curator en kunstenaar Pierre Muylle creëerde een performance met objecten die hij meebracht uit Hebron en Nabloes, twee Palestijnse steden op de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij koos objecten, verhalen en ervaringen die hij verpakte en wegstak in dozen. Tijdens de voorstelling komen de objecten één voor één terug tevoorschijn, geven ze zich op hun eigen tempo bloot en onthullen ze hun verhaal.

Wanneer? Dinsdag 21 mei worden er twee voorstellingen gespeeld van telkens 1 uur, dus zowel om 18.30u als om 20.30u. Zie verder onder Kalender.

 

PALESTINA SOLIDARITEIT

Bedankt voor je steun aan het project van Wadi Fukin

Dankzij jullie gulle steun kon het project in Wadi Fukin in de zomer van 2018 van start gaan. We zijn ondertussen bijna een jaar verder en dus is het hoog tijd voor een verslagje.

De hele zomer in 2018 werd er overleg gepleegd tussen de boeren en werd door alle deelnemers (inclusief de dames!) een contract getekend zodat er transparante regels zijn voor de toekomst.

Door het fonds werden de volgende doelstellingen vooropgesteld:

1. boeren steunen om op hun land te kunnen blijven

2. meer gronden verbouwen

3. projecten ondernemen om meer jonge mensen te motiveren terug aan landbouw te doen

4. betere prijzen bekomen voor hun producten.

Het eerste jaar wilden we vooral de samenwerking en het beslissingsproces uitwerken, samen met de boeren ter plaatse. Maar we merkten al meteen dat de motivatie van de boeren alleen maar toeneemt, dat ze meer samenwerken en nadenken over welke interventies ze op lange termijn kunnen doen voor hun dorp.

Dankzij het fonds konden boeren aangeven wat ze zelf nodig hadden i.p.v. welke grote aankoop een project zou willen doen. Het uitvoerend comité (dat om de max. 4 jaar roteert) verdeelt de fondsen en doet de aankopen zodat ze over een betere prijs en hogere kwaliteit kunnen onderhandelen. De uitgaven worden steeds meegedeeld aan alle leden zodat iedereen mee betrokken is bij het goede beheer.

In maart 2019 werden de plannen besproken voor het vervolg van het fonds.

De deelnemers stelden als prioriteiten om

1. meer boeren te helpen met het plaatsen van een serre. Een serre brengt gemakkelijk drie keer zoveel op als een gewoon veld en is een belangrijke investering voor een boer.

2. de kwaliteit van de gronden te verbeteren door de ze dieper te ploegen en door ze te behandelen om een aantal hardnekkige ziektes te bestrijden die zich doorheen de jaren in de oppervlakkige lagen hebben geïnstalleerd.

Verder werden er dagen gepland om samen de irrigatiekanalen en leidingen uit te kuisen en waar nodig te herstellen. Ook worden de contacten met lokale ngo’s aangehaald. Er is bv. al een samenwerking met de zadenbank voor traditionele zaden opgestart en er groeien ideeën om via een groter project de producten uit het dorp beter en breder te promoten bij mensen in de steden.

De boeren in Wadi Fukin voelen zich enorm gesteund met deze kans die ze vanuit België kregen. Ze voelen dat ze er niet alleen voor staan en, zelfs nog belangrijker, dat hun expertise en harde werk worden geapprecieerd.

Wil je het project zelf bezoeken dan ben je zeker welkom op onze inleefreizen in maart en tijdens de zomer. Meer info kan je bekomen via info@palestinasolidariteit.be

Wil jij ook helpen om geld in te zamelen voor één van onze projecten, neem dan contact op met projecten@palestinasolidariteit.be.

We danken alle gulle donateurs die het project steunden.

Bij vele gemeenten kan je steun aanvragen voor een project dat je nauw aan het hart ligt. Wil jij de jongeren in New Askar kamp, de studentes, de vrouwenorganisatie, de boeren in Wadi Fukin of Defense for Children International steunen, neem dan zeker contact op info@palestinasolidariteit.be

 

De rapenoogst in Wadi Fukin. De rapen worden geoogst in de winter. Ze worden uitgehold, opgevuld gekookt en dan gefrituurd. Het is een ware delicatesse.

Een korte historiek

Het dorpje Wadi Fukin ligt op de route van de apartheidsmuur, verloor al meer dan 80% van haar oorspronkelijke oppervlakte door onteigeningen en krijgt regelmatig te maken met vijandige bezoeken van gewapende kolonisten terwijl de erboven gelegen kolonie regelmatig afvalwater in de vallei loost.

Toch is het dorp nog steeds een groene oase voor Bethlehem en een belangrijke producent van verse, lokaal geproduceerde groenten. Maar als de boeren hun gronden niet langer kunnen verbouwen, riskeert de hele vallei geconfisqueerd te worden en is het hele dorp in gevaar. Dat zou niet enkel grote gevolgen hebben voor de inwoners van Wadi Fukin, maar ook voor de omliggende dorpen en Bethlehem.

Maar de boeren staan er bijna helemaal alleen voor. Zij krijgen geen subsidies terwijl gesubsidieerde Israëlische landbouwproducten de Palestijnse markt overspoelen. Het transport, de investeringen, de risico’s bij een slechte verkoop worden allemaal door de boeren van Wadi Fukin zelf gedragen. Er is heel veel internationale hulp, maar projecten zijn vaak van korte duur. Daardoor is er vaak te weinig tijd voor een langetermijnvisie én zeer weinig tijd voor input van de boeren zelf.

Stortenkan op rekening BE64 5230 8014 8852met vermelding “project Wadi Fukin”.


 

'20 km lopen voor Palestina'

Opzondag 19 meizal ik, als medewerker van Palestina Solidariteit, opnieuw deelnemen aan de alom bekende '20 kilometer door Brussel'. De voorbije jaren nam ik reeds meermaals deel en het geld dat ik hiermee kon inzamelen werd hoofdzakelijk gebruikt voor het ondersteunen van de projecten in Palestina, en ten dele voor de Noordwerking van Palestina Solidariteit in Vlaanderen zélf.

Het geld dat ik dit jaar zal inzamelen, zal geschonken worden aan een nieuw project van Palestina Solidariteit: het Keffiyeh jongerencenterin het ‘New Askar’ vluchtelingenkamp vlakbij Nabloes. Het Keffiyeh centrum is een sociale organisatie,ontstaan in 2012 vanuit een nood om specifieke programma’s en buitenschoolse activiteiten aan te bieden aan kinderen en jongeren. De organisatie wil kinderen en jongeren laten kennismaken met hun Palestijnse culturele erfgoed en hun de mogelijkheid bieden om via ontspannende en culturele activiteiten een gezonde levensstijl te ontwikkelen. Maar daarnaast wil het Keffiyeh centrum kinderen, jongeren en vrouwen ook sterker maken om zo een waardevolle bijdrage aan de lokale gemeenschap te bieden.

Omdat het New Askar vluchtelingenkamp is opgericht ná 1948 kan het niet op steun rekenen van de VN. Door de ingewikkelde situatie in het bezette Palestijns gebied is het kamp gelegen in Zone C, dit wil zeggen onder volledige Israëlische militaire controle. Hierdoor kan New Askar ook niet rekenen op hulp van de Palestijnse Autoriteit. Israël als bezettende macht doet niets voor de bevolking.

Om de problemen het hoofd te bieden, probeert de bevolking in het kamp zichzelf te organiseren, deels met succes. Desondanks blijven vele problemen onopgelost. Eén van de belangrijkste is drugs. Een ander probleem is de gezondheidszorg. Als antwoord op deze problemen werd in 2012 het Keffiyeh centrum opgericht.

Als u ook achter dit project staat, steun het en sponsor mijn deelname aan de ‘20 km door Brussel’ op 27 mei 2018. Stort een bijdrage op rekeningnummer BE64 5230 8014 8852 BIC: TRIOBEBB, van Palestina Solidariteit, met vermelding van '20 km van Brussel 2018'. Elke gift vanaf € 40 is ook fiscaal aftrekbaar! 


 

KALENDER

Zing je eigen Eurosong voor Palestina

Wanneer?Zaterdag 4 mei van 15.00 tot 16.00 uur

Waar?Oude Markt te 3000 Leuven 

Wat?Collectieve zangstonde voor boycot van Eurosongfestival in Israël

Organisatie:Leuvense Actiegroep Palestina (LAP)

De verdwenen dorpen van Palestina

Wanneer?Van 7 tot 20 mei

Waar?Gemeenschapscentrum De Markten, Oude Graanmarkt 5 te 1000 Brussel

Wat?Fototentoonstelling van de VRT-journalist Johan Depoortere

Café Palestine

Wanneer? Van 7 tot 19 mei.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 20.00 uur, 

op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, 

op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Waar?Le Space, Sleutelstraat 26, Brussel

Organisatie? Palestina Solidariteit, ABP, Intal en individuele vrijwilligers

Via Velo Palestina

Wanneer?Zaterdag11 mei(start 11.00 u Shumanplein, aankomst 15.00 u Muntplein).

Waar?Brussel

Wat? Fietstocht staat dit jaar in het teken van de boycot van het Eurosongfestival in Israël

Herdenking Nakba

Wanneer?15 mei

Feria Mondial

Wanneer?Zaterdag 18 mei van 13.00u tot 00.00u

Waar?Coyendanspark 1 Macharius 9000 Gent

Wat?Mondiaal evenement

Organisatie?De Centrale 

Café Palestine

Wanneer?Donderdag 6 juni om 19.00 uur

Waar?Le Space, Sleutelstraat 26, Brussel

Organisatie?Palestina Solidariteit, ABP, Intal en individuele vrijwilligers

Wereldfeest

Wanneer?Zaterdag 8 juni

Waar?Park De Bruul Leuven

Wat?Mondiaal evenement

Organisatie?Wereldfeest Leuven

Stand Palestina Solidariteit

Wanneer?22 juni

Waar?Tienen

Inleefreis Palestina Solidariteit. Meer info bij info@palestinasolidariteit.be

Wanneer?4 tot 14 juli

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een email met de vermelding "Uitschrijven nieuwsbrief" naar ons e-mailadres secretariaat AD palestinasolidariteit.be

Volg ons ook op Facebook.

Palestina Solidariteit kan alleen maar functioneren dankzij uw gulle gift. Schenk uw bijdrage op IBAN: BE64 5230 8014 8852; BIC: TRIOBE91. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.