Nieuwsbrief-52

REDACTIONEEL

GAZASTROOK

PALESTINA

ISRAËL

BDS

UIT DE BELGISCHE PARLEMENTEN

BELGIË

EUROPA

WERELD

LEES EENS EEN BOEK

PALESTINA SOLIDARITEIT

KALENDER


REDACTIONEEL

De begrafenis van het zogenaamde ‘vredesproces’

Op 13 september 1993 ondertekenden de Israëlische premier Yitzhak Rabin en de Palestijnse leider van de PLO Yasser Arafat in Washington in aanwezigheid van de toenmalige Amerikaanse president Bill Clinton het Osloakkoord I. De besprekingen vonden in het geheim plaats in Oslo en op 20 augustus 1993 werd een akkoord bereikt. Dit akkoord bevatte een “Declaration of principles on interim self-government arrangements”. De PLO erkende de staat Israël en zag af van geweld. Israël erkende de PLO als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk, zou het leger uit de bezette gebieden terugtrekken en een bepaalde mate van autonomie toekennen over delen van de Palestijnse gebieden. Het Oslo-akkoord II werd op 24 september 1995 in Taba ondertekend en op 28 september van hetzelfde jaar in Washington bekrachtigd. Deze interim-regeling voor de bezette Westelijke Jordaanoever gaf de Palestijnen zelfbestuur in een aantal dorpen en steden zoals Bethlehem, Hebron, Jenin, Qalqilya, Ramallah en Tulkarem. Essentiële kwesties zoals Jeruzalem, de Israëlische kolonies en de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen zouden na de interim-periode van 5 jaar in een slotfase besproken worden.

Er werden grote verwachtingen gewekt. Maar op 4 november 1995 werd Yitzhak Rabin door een joodse extremist in Tel Aviv doodgeschoten. Van de Oslo-akkoorden kwam er uiteindelijk weinig terecht op de wederzijdse erkenning na en de vorming van een Palestijnse autoriteit met instellingen en ministeries. Israël heeft nog altijd het bestuur van de bezette gebieden in handen. De jonge generatie Palestijnen is ervan overtuigd dat hun leiders hen verraden hebben.

In feite betrof het onderhandelingen tussen ongelijke partijen. De “Declaration of principles” vermeldde zelfs niet de toekomstige stichting van een Palestijnse staat. De Palestijnse onderhandelaars lieten ook na om de stopzetting te eisen van de uitbreiding van de kolonies in de bezette gebieden. In 1993 waren er al meer dan 262 500 kolonisten. Dit aantal is nu gestegen tot 600 000 waarvan 208 000 in Oost-Jeruzalem. Dit ondermijnt de haalbaarheid van een leefbare Palestijnse staat. Onlangs gaf het Israëlische hooggerechtshof nog de toelating om het bedoeïenendorp Al Khan Al Ahmar te slopen. Het dorp wordt bedreigd door de uitbreiding van vier Israëlische kolonies en ligt ten oosten van Jeruzalem in het strategische gebied E1 dat de Westelijke Jordaanoever in een noordelijke en zuidelijke helft verdeelt.

In 2002 begon in de Westelijke Jordaanoever de bouw van de apartheidsmuur bovenop de checkpoints, waardoor er minder contacten tussen Israëli's en Palestijnen zijn en de bewegingsvrijheid van Palestijnen fel beperkt wordt. Israël legde in 2007 een blokkade op aan de bewoners van de Gazastrook en voerde sindsdien drie bloedige oorlogen die aan heel wat burgers, ook honderden minderjarigen, het leven kostte. In een recent verslag van de Wereldbank wordt de economische toestand van de Gazastrook als rampzalig beschreven. Bovendien besliste Amerika om de financiële hulp aan de UNRWA (het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen) op te schorten. En dan is er nog de Palestijnse Autoriteit van President Abbas die een aantal sancties nam zoals het schrappen van 22 000 arbeidsplaatsen van ambtenaren in de Gazastrook.

Onder de Palestijnen bestaat er inderdaad verdeeldheid tussen Hamas van de Gazastrook en de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse Autoriteit (PA) werkt samen met de Israëlische veiligheidsdiensten. Volgens een verslag van de NGO Human Rights Watch arresteert de PA dissidenten, zoals sympathisanten van Hamas, om ze achteraf te folteren. En Hamas, die niet wil onderdoen, doet hetzelfde met sympathisanten van de PA in de Gazastrook.

Het zogenaamde ‘vredesproces’ zit muurvast. De gesprekken over het VN-stappenplan faalden keer op keer in 2007, 2009 en 2013. Ook de onderhandelingen over de voorstellen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken geraakten eind april 2014 in het slop. Het aangekondigde vredesplan van Jared Kushner, de huidige Amerikaanse politieke adviseur van Trump, dreigt een flop te worden. Van een recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen is hierin geen sprake en volgens dit plan zullen de Palestijnen zich moeten tevredenstellen met het stadje Abou Dis als hoofdstad van een eventuele Palestijnse staat.

Intussen heeft het Israëlische parlement op 19 juli de wet over de joodse natiestaat goedgekeurd waarbij Israël nu officieel een apartheidsregime geworden is. Reden te meer om mee te doen met onze campagne Apartheid Vrije Zone.

Het redactieteam Brussel, 29 oktober 2018

 


GAZASTROOK

Wereldbank over toestand van de Gazastrook

Op 27 september heeft de Wereldbank een nieuw verslag gepubliceerd: de economie van de Gazastrook is in ‘vrije val’. In het eerste kwartaal van 2018 is er een negatieve groei van 6 procent met een werkloosheidspercentage van 53 procent. 70 procent van de jongeren is werkloos (Le Monde, 28.9.2018, p. 4). Volgens de Wereldbank heeft de economische en sociale situatie in de Gazastrook een kritisch punt bereikt. Tussen 2011 en 2017 is het armoedepercentage gestegen van 38,8 tot 53 procent, dit wil zeggen dat een op twee bewoners onder de armoedegrens leeft. In 2017 heeft 79 procent van de bevolking aanspraak gemaakt op een of andere vorm van gouvernementele of niet-gouvernementele bijstand.

Het aandeel van de industrie en landbouw is sinds 1994 gezakt van 27 naar 13 procent zonder dat deze daling gecompenseerd werd door nieuwe activiteiten met een sterk potentieel.

De redenen van de rampzalige toestand laten zich raden: de Israëlische blokkade sinds 2007. Op 6 oktober werd de viszone van 9 zeemijlen (16,5 km) opnieuw teruggebracht tot 6 zeemijlen (11 km), terwijl er in de Oslo-akkoorden sprake was van 20 zeemijlen. Sinds 6 oktober werden al enkele vissersboten door de Israëlische marine tegengehouden omdat de vissers de toegelaten viszone overschreden hadden.

En dan zijn er nog de sancties van de Palestijnse Autoriteit (PA) van President Mahmoud Abbas. In april 2017 besliste Abbas om aan Israël slechts 60 procent van de maandelijkse factuur (12,2 miljoen dollar) voor het elektriciteitsverbruik in de Gazastrook te betalen. Daarop verminderde de Israëlische regering op 12 juni 2017 het aantal geleverde kilowatt elektriciteit met 35 à 40 procent. Dit alles had tot gevolg dat de bewoners van de Gazastrook nog slechts over vier uur elektriciteit per dag beschikken. Bovendien heeft de PA sinds begin 2017 het ambtenarenaantal afgeslankt: van de 26 000 geschrapte arbeidsplaatsen zijn er 22 000 in de Gazastrook. In 2 jaar werd het door de PA aan de Gazastrook toegewezen budget van 125 miljoen dollar (106 miljoen euro) op 96 miljoen gebracht. Concreet betekent dit dat het enige inkomen van tienduizenden gezinnen gedaald is met 30 en vervolgens met 50 procent. Abbas wil zelfs nog meer sancties opleggen om Hamas te dwingen het gezag over de Gazastrook aan de PA over te dragen.

Lees:

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/25/cash-strapped-gaza-and-an-economy-in-collapse-put-palestinian-basic-needs-at-risk en

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/08/gaza-een-rampgebied-dat-niet-meer-te-redden-is-a2373677

 

Bewoners van Gazastrook uiten woede tegen UNRWA

De UNRWA, het VN-agentschap voor de Palestijnse vluchtelingen heeft in juli 113 voltijdse werknemers in de Gazastrook ontslagen en 584 werknemers op halftijdse arbeidsduur gezet. Daartegen zijn de getroffen gezinnen in opstand gekomen. Er werd twee dagen gestaakt en op 4 oktober vond een betoging plaats voor het gebouw van het hoofdkwartier van de UNRWA in Gazastad (Le Soir, 5.10.2018, p. 14).

De financiële toestand van de UNRWA is al jaren niet schitterend. Eind augustus besliste de administratie van de president Donald Trump om de Amerikaanse bijdrage (nog 365 miljoen dollar of 312 miljoen euro in 2017) aan de UNRWA te schrappen. Deze bijdrage vertegenwoordigt bijna 30 procent van het budget van het VN-agentschap (Le Monde, 5.9.2018, p. 4). De UNRWA heeft een deficit van 64 miljoen dollar (55 miljoen euro) en is dus hard op zoek naar geldschieters (De Morgen, 15.10.2018, p. 13).

In de Gazastrook staat het VN-agentschap in voor 220 gezondheidscentra en 267 scholen met een totaal 262 000 leerlingen en 9000 leerkrachten (Le Monde, 19. 8.2018, p. 3). Als gevolg van de Amerikaanse beslissing zouden duizenden leerkrachten in de Gazastrook hun job kunnen verliezen.

Lees:

https://www.demorgen.be/buitenland/-je-kunt-5-miljoen-palestijnen-niet-zomaar-wegdenken-b00aa026/

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/01/vs-steunt-palestijnse-vluchtelingen-niet-langer-financieel-a1614980

https://www.knack.be/nieuws/wereld/vn-vluchtelingenorganisatie-voor-palestijnen-schrapt-banen-na-opschorting-amerikaanse-steun/article-normal-1179081.html

https://www.youtube.com/watch?v=BxeKjGkCMbI

 

Meer dan 210 Gazabewoners doodgeschoten

Op 26 oktober betoogden opnieuw tienduizend Gazabewoners tegen de Israëlische blokkade en voor het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. Nabij de grens met Israël werden vijf mannen tussen 19 en 27 jaar door Israëlische scherpschutters doodgeschoten (Le Soir, 27.10.2018, p. 16). Sinds 30 maart werden 212 Palestijnse betogers gedood en telt men 20 000 gewonden waarvan 5000 door Israëlische kogels. Bij 70 gewonden moesten ledematen worden afgezet (La Libre Belgique, 30.10.2018, p. 16).

De Israëlische ambassade in Frankrijk heeft tevergeefs gepoogd om op 11 oktober de reportage ‘Gaza une jeunesse estropiée’ (‘Gaza een verminkte jeugd’) niet te laten uitzenden. Het betrof een uitzending van 28 minuten door de reporters van “Envoyé spécial” voor de Franse zender France 2.

https://www.youtube.com/watch?v=ktKrbzIX7Pc.

Ook in het noorden van de Westelijke Jordaanoever werd op 24 oktober bij ‘schermutselingen’ een Palestijnse betoger van 21 jaar door het Israëlische leger doodgeschoten. De 21-jarige Mohammed Bicharat werd in Tammun, ten noordoosten van Nabloes door een kogel in de borst getroffen. Drie Palestijnen werden door kogels gewond en drie anderen door rubberkogels (https://www.hln.be/nieuws/buitenland/palestijn-gedood-door-israelisch-leger-op-westelijke-jordaanoever~a1a7e68b/).

 


PALESTINA

Arrestaties en folteringen van en door Palestijnen

Op 23 oktober publiceerde de internationale mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) een verslag met als titel: ‘Two Authorities, one way, zerro dissident’. Het onderzoek duurde 2 jaar en bevat 147 gesprekken met ex-gedetineerden, nabestaanden, advocaten en vertegenwoordigers van het middenveld. Het betreft folteringen zowel door de Palestijnse Autoriteit (PA) als door Hamas.

Burgers die een kritisch bericht op de sociale media hebben geplaatst of die tot de verkeerde politieke beweging behoren, werden opgepakt, in de cel gezet of urenlang in een pijnlijke houding (‘shabeh’ methode) geplaatst, terwijl hun handen met kabels of touwen achter hun rug waren gebonden. Het betreft evengoed studenten als journalisten zoals Sami As-Sai die in februari 2017 in Jericho over zijn vermeende banden met Hamas werd ondervraagd.

De PA en Hamas beschikken over een wetgeving waarmee hard kan worden opgetreden tegen “mensen die de hogere autoriteiten beledigen, een sectaire strijd voeren of de revolutionaire eenheid bedreigen” (De Standaard, 24.10.2018, p. 19). De verdachten lopen aldus het risico om weken achter de tralies te verdwijnen, zonder proces.

In Nabloes, maar wellicht ook in andere Palestijnse steden, durven de mensen niet te betogen voor de bewoners van de Gazastrook omwille van de repressie van de Palestijnse Autoriteit. De PA arresteert en foltert ‘dissidenten’ op bevel van Israël en de CIA. En Hamas reageert op wat de PA doet. Beide Palestijnse organisaties stellen alzo hun eigen macht, eer en financiën boven de rechten van hun volk.

 

Palestijnen versterken statuut bij UNO

In september besliste de ‘G77 + China’ dat Palestina in 2019 het voorzitterschap van de groep zou waarnemen. Deze groep is een coalitie van 134 ontwikkelingslanden. Een goedgekeurde statutaire resolutie van Egypte gaf aan de waarnemende Palestijnse staat het voorrecht om co-auteur van resoluties te zijn en om namens de ‘G77 + China’ verklaringen af te leggen. De Verenigde Staten, Israël en Australië stemden tegen. Jonathan Cohen, de Amerikaanse adjunct-vertegenwoordiger bij de VN, verklaarde dat de Verenigde Staten geen Palestijnse staat erkennen (Le Monde, 18.10.2018, p. 4).


 


ISRAËL

Frans-Palestijnse advocaat Hamouri na 13 maanden vrij

Salah Hamouri (foto Palestina Solidariteit

Salah Hamouri heeft een Franse moeder en een Palestijnse vader en werd op 25 april 1985 in Jeruzalem geboren. Hij werd al in 2005 door Israël gearresteerd en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. Hij werd toen beschuldigd van lidmaatschap van het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Op 18 december 2011 werd hij vroegtijdig vrijgelaten in het kader van de gevangenenuitwisseling voor de Israëlische soldaat Gilat Shalid. Sinds zijn vrijlating in 2011 volgde hij een cursus rechten aan de universiteit Al Quds in Jeruzalem en deed hij veldonderzoek voor Addameer, een organisatie die opkomt voor de rechten van de Palestijnse politieke gevangenen. Op 20 augustus 2017 legde hij zijn examen voor advocaat af. Op 27 augustus 2017 werd hij opnieuw door Israël gearresteerd. Op 23 augustus 2018 werd zijn administratieve detentie in de gevangenis van Ketziot in de Negevwoestijn opnieuw verlengd. Op 30 september werd hij vrijgelaten onder de voorwaarde dat hij zijn militante activiteiten voor de Palestijnse zaak beperkt (Le Monde, 2.10.2018, p. 5).

Sinds 2016 heeft zijn Franse echtgenote Elsa Lefort toegangsverbod tot het Israëlische grondgebied gekregen. Salah Hamouri woont in de wijk Al-Ram dat van Jeruzalem gescheiden wordt door de apartheidsmuur.

Van de 5781 Palestijnse politieke gevangenen zitten er 456 in administratieve detentie (cijfers van Addameer voor de maand augustus). Bij een administratieve hechtenis wordt de persoon opgesloten zonder aanklacht noch proces. Het aanhoudingsbevel kan door de militaire rechtbank met telkens zes maanden verlengd worden zodat de familie niet weet hoelang de gedetineerde zal vastzitten. Naast deze onzekerheid is er nog het feit dat de gevangene in Israël, dus buiten de bezette gebieden, opgesloten zit. Dit is in strijd met het internationaal humanitair recht. De familie moet telkens de toelating van Israël krijgen om hem te bezoeken. Het bewijsmateriaal is geheim en de advocaat heeft geen inzagerecht van het dossier.

Administratieve detentie is een directe schending van artikel 9 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), waarin gesteld wordt dat niemand willekeurig mag worden vastgehouden.

Ook in de Vierde Conventie van Genève staat duidelijk dat een beschuldigde recht heeft op een eerlijk proces, alsook om zich te verdedigen en om in beroep te gaan.

De administratieve detentie en de massale opsluiting zijn twee wapens waarmee Israël poogt het Palestijnse verzet te breken.

 

Religieus-gemengd huwelijk zaait paniek in Israël

Op 10 oktober is de joodse Israëlische acteur Tzachi Halevi (43 jaar) van Petah Divka getrouwd met de moslima journaliste Lucy Aharish (37 jaar) van Dimona. Vier jaar lang hielden ze hun relatie geheim uit angst voor extremistische reacties. Lucy Aharish presenteert het nieuws in het Hebreeuws voor de Israëlische commerciële tv-zender Reshet 13. Tzachi Halevi is een Israëlische film- en tv-acteur van Marokkaanse afkomst langs moeders kant.

In Israël bestaat het burgerlijk huwelijk niet. Op de Israëlische identiteitskaarten staat trouwens de godsdienst vermeld: jood, moslim, christen. Voor een jood of joodse die in Israël wil trouwen, mag alleen een orthodoxe rabbijn het huwelijk voltrekken. Interreligieuze huwelijken worden in Israël niet erkend.

Er waren heel wat negatieve reacties op de aankondiging van dit interreligieus huwelijk. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Aryeh Dery is tegen omdat dit volgens hem leidt tot assimilatie en op termijn tot de verdwijning van het joodse volk. Hij vindt dat Lucy Aharish zich tot het jodendom moet bekeren. De volksvertegenwoordiger Oren Hazan (Likoed) betreurt dat de joodse acteur Halevi zich laat ‘islamiseren’ (Le Soir, 13.10.2018, p. 23). Ook de Israëlische volksvertegenwoordiger Yair Lapid van de centrumpartij Yesh Atid (‘Er is een toekomst’) is tegen religieus-gemengde huwelijken omdat “jews haven't recovered from the Holocaust” (“omdat joden niet zijn hersteld van de holocaust”).

Lees ook:

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-yair-lapid-intermarriage-is-bad-because-jews-haven-t-recovered-from-the-holocaust-1.6554627

https://www.jpost.com/Israel-News/Lucy-Aharish-weds-Fauda-star-Tzachi-Halevy-569118

https://www.jpost.com/Israel-News/Comment-A-Stain-On-The-Jewish-State-569299

https://www.jpost.com/Israel-News/Arab-Jewish-celebrities-marriage-sparks-controversy-569145

https://www.jpost.com/Israel-News/Private-lives-public-debate-569301

 

Amerikaanse studente mag toch in Jeruzalem studeren

De 22-jarige Amerikaanse studente Lara Alqasem heeft Palestijnse grootouders en zit sinds 2 oktober vast in het immigratiecentrum van de luchthaven van de Israëlische hoofdstad Tel Aviv (Le Soir, 15.10.2018, p. 38). Ze beschikt over een Amerikaans studentenvisum en wil studeren aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Ze wordt ervan beschuldigd lid te zijn van de ‘Students for Justice in Palestine’ aan de University of North Florida. Deze studentenvereniging komt op voor de rechten van de Palestijnen en voor de boycot van Israël. In maart 2017 keurde het Israëlische parlement een wet goed waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan voorstanders van de boycot tegen Israël de toegang tot het grondgebied kan ontzeggen.

Lara Alqasam tekende beroep aan tegen het toegangsverbod van16 oktober en mag Israël binnen (La Libre Belgique, 20.10.2018, p. 23).

De vraag die zich dan ook stelt is of studeren aan een Israëlische universitaire instelling niet in strijd is met de oproep tot boycot tegen Israël.

Lees ook:

https://www.jpost.com/Israel-News/High-Court-freezes-deportation-of-alleged-BDS-supporter-Lara-Alqasem-569365

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/lara-alqasem-undermining-palestinian-boycott-campaign

 

Netanyahu bezoekt Oman

Het sultanaat van Oman onderhoudt geen formele diplomatieke betrekkingen met de staat Israël. Desondanks ging de Israëlische premier Netanyahu er op 26 oktober op bezoek. Vergezeld van Yossi Cohen, directeur van de Israëlische inlichtingendienst Mossad, had hij een ontmoeting met de sultan Qabus Ben Saïd (Le Monde, 28.10.2018, p. 3). Netanyahu zoekt al een hele tijd steun bij de Arabische landen om het front tegen Iran te versterken. Ook probeert hij deze landen voor het aangekondigde Amerikaanse vredesplan van Kushner te winnen, omdat dit plan heel voordelig voor Israël uitvalt.

In dit kader bracht ook Miri Regev, Israëlische minister van Sport, een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten naar aanleiding van de overwinning van een Israëlische judoka tijdens de Judo Grand Competition te Abu Dhabi.

 


BDS

Marokkaanse film ingetrokken op filmfestival van Haïfa

Op 22 september begon de 34ste editie van het internationaal filmfestival van Haïfa. Aanvankelijk waren 3 Marokkaanse films geprogrammeerd. Ten gevolge van een actiecampagne van de ‘Campagne marocaine pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (CMBUCI)’ hebben de regisseurs gevraagd om de programmatie van hun film te annuleren. Maar enkel de film van regisseur Narjiss Rejjar werd van de affiche verwijderd. De Marokkaanse BDS-beweging vraagt nu aan de twee andere regisseurs Nabil Ayouch en Meryem Ben M’barek om ook op hun internationale distributeurs druk uit te oefenen zodat hun film wordt ingetrokken (https://www.yabiladi.com/articles/details/69184/festival-film-haifa-deux-trois.html).

 

Oproep: Geen Eurosongfestival in Israël

Dit jaar won de Israëlische zangeres Netta de 63ste editie van het Eurosongfestival in Portugal. De European Broadcasting Union (EBU) besliste onlangs dat de finale van de volgende editie op 18 mei 2019 in de Israëlische hoofdstad Tel Aviv zou plaatsvinden. Om hiertegen te protesteren hebben een tweehonderdtal artiesten uit heel Europa een open brief geschreven die in de Britse krant The Guardian werd gepubliceerd (https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/sep/07/boycott-eurovision-song-contest-hosted-by-israel). Tot de ondertekenaars behoren de Britse muzikanten Roger Waters (Pink Floyd) en Brian Eno, de filmregisseur Ken Loach, de actrice Julie Chrisitie en de Belgen Stef Kamil Carlens, Alain Platel, Daan, Slong Dievanongs, Raymond van 't Groenewoud, Marijke Pinoy, Charles Ducal, Chokri Ben Chikha en Rachida Lamrabet. De artiesten veroordelen het geweld en de schending van de mensenrechten door Israël, onder andere aan de grens met de Gazastrook waar al meer dan 200 doden gevallen zijn. Ze vragen dat het festival naar een Europees land zou verplaatst worden (De Standaard, 10.9.2018, D 2 en http://www.standaard.be/cnt/dmf20180909_03726002).

Bekijk filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=GfMM0AZ9eWA.

Teken de petitie: https://www.boycott-apartheid-eurovision.be/petitie

 

Boycot het Eurosongfestival in Israël

Optreden in Israël is moreel en politiek onaanvaardbaar

Mathias Van Der Heyden (filosoof en actief in de solidariteitsbeweging Intal), 14.9. 2018, verkorte versie

De Israëlische Netta won in 2018 het Eurovisiesongfestival. “Volgend jaar vieren we samen diversiteit in Jeruzalem!” zei ze trots. Hoezo? Israël schendt al 70 jaar de rechten van de Palestijnen en bouwt in snel tempo nederzettingen op Palestijnse grond. Daar gaan optreden is moreel en politiek onaanvaardbaar.

De manier waarop Israël omgaat met de Palestijnse bevolking is zorgwekkend. Momenteel hebben de Palestijnen nog controle over 12% van hun historisch grondgebied. De twee miljoen Palestijnen in Gaza, waaronder de helft kinderen, leven al meer dan een decennium onder de meest intense economische blokkade in de wereld. Israël hanteert een lijst met 8500 goederen die speciale toestemming moeten krijgen van het Israëlisch leger voor ze binnen mogen. Door de blokkade is er een tekort aan drinkbaar water. Daarenboven is 1 op 4 huizen niet op het sanitair net aangesloten. Het voorspelbare gevolg van deze cocktail is dat het miljoen kinderen in Gaza risico loopt op voorkombare ziekten volgens Unicef.

Twee miljoen mensen meer dan een decennium belegeren, is een collectieve bestraffing. Dit is illegaal onder het internationaal recht. Het rode kruis klaagt dit al acht jaar aan. De Verenigde Naties noemen Gaza ondertussen ‘onleefbaar’ en eisen dat de blokkade wordt opgeheven omdat ze in strijd is met conventie van Genève.

Daarenboven overtreedt Israël op een tweede manier het internationaal recht, door niet eens te streven naar een vredevolle oplossing.

We moeten het aandurven om te zeggen dat Israël zich niet als een normaal land gedraagt, en daarnaar handelen.

Allerlei Palestijnse kunstenaars, artiesten en journalisten hebben opgeroepen tot een boycot, enkele dagen nadat Israël het Eurovisiesongfestival won (en het dus automatisch aangeduid werd als organisator). Het was op dezelfde dag dat scherpschutters met een ‘schieten om te doden of verminken’-beleid 62 Palestijnen hebben vermoord.

Dit soort beleid is al jaren aan de gang. Palestijnen weten dat ze tweederangsburgers zijn van Israël. Israël breekt stelselmatig Palestijnse huizen en dorpen af, heeft een apart wegennet aangelegd voor de Palestijnse bevolking en de kolonisten in de Westbank, heeft een apart (militair) rechtssysteem voor Palestijnen dat nagenoeg 100% veroordelingsgraad haalt, maakt het herdenken van de Nakba door Palestijnse organisaties strafbaar, bouwt 490 checkpoints, poorten, grachten en andere wegblokkades die normale verplaatsingen in de Westbank onmogelijk maken, verbiedt aan Palestijnen (die ook in Gaza en de Westbank onder Israëlische soevereiniteit leven) en andere ‘buitenlanders’ om grond of huizen te kopen of te huren voor een periode van langer dan vijf jaar en geeft Palestijnen paspoorten in een andere kleur waar ook hun etniciteit op vermeld staat en waar minder rechten aan verbonden.

De lijst is eindeloos. Het Israëlisch centrum voor de verdediging van minderheidsrechten heeft een lijst opgesteld met 65 wetten die ze als ‘discriminerend’ beoordelen. Daarom heeft Richard Falk, VN-rapporteur voor West-Azië, na een onderzoek Israël als een ‘apartheidsstaat’ bestempeld. Israël nam alle twijfel hierover weg door een nieuwe ‘basiswet’ (het Israëlisch equivalent van de grondwet) goed te keuren die stipuleert dat ‘uitsluitend’ de Joodse bevolking ‘recht op zelf-determinatie’ heeft in Israël.

Het internationaal gerechtshof in Den Haag omschrijft apartheid als ‘een geïnstitutionaliseerde staatsvorm van systematische onderdrukking en dominantie van de ene etnische groep over de andere’. Dit is van toepassing op hoe Israël de Palestijnen behandelt.

In het licht van deze onderdrukking mogen wij niet meestappen wanneer de Israëlische overheid kunst en cultuur inzet als een propaganda-instrument om zichzelf en haar extreem beleid te normaliseren. Het gebruiken van kunst en cultuur als een ‘art washing’-strategie maakt het een legitiem onderwerp van protest. Net zoals de culturele boycot van Zuid-Afrika een grote rol had in het ondersteunen van de zwarte bevolking in hun strijd voor emancipatie, kan nu hetzelfde gebeuren.

Deelnemen aan het Eurovisiesongfestival in Israël is gelijkaardig aan deelnemen aan zo’n evenement in apartheids-Zuid-Afrika. Verschillende artiesten en organisaties lanceerden daarom een campagne. Meer info op https://www.boycott-apartheid-eurovision.be.

Ondertekend door volgende Belgische artiesten: DAAN, Raymond Van het Groenewoud, Stef Kamil Carlens, Slongsdievanongs, DJ Murdock, Psiertje Boukhit Wiebe Hennes, Code Rouge, Salahdine Ibnou, Junior Mthombeni, Alain Platel, Luca Kortekaas, Charles Ducal, Fikry Elazzouzi, Erik Vlaminck, Rachida Lamrabet, Lieven De Cauter, Didi de Paris, Frieda Goffry, Joris Iven, Samira Saleh, Marijke Pinoy, Dirk Tuypens, Caroline Rottier, Ron Cornet, Nabil Mallet, Chokri Ben Chikha, Dominiqe Willaert, Mohamed Ikoubaan, Lebuïn D’Haese.

Op https://www.mo.be/opinie/boycot-het-eurovisiesongfestival-isra-l vind je de vertaalde internationale oproep tot boycot van het Eurovisiesongfestival en ook de lijst met internationale artiesten die de petitie ondertekenden.


 


UIT DE BELGISCHE PARLEMENTEN

Vragen en initiatieven uit het Vlaamse parlement

ZAKEN DOEN IN ISRAËL/PALESTINA –FLANDERS INVESTMENT AND TRADE

Wouter Van Besien (Groen): stelde een vraag over de website van Flanders Invest and Trade, met informatie voor Vlaamse bedrijven die willen investeren in het buitenland. Hij stelde vast dat men bij bepaalde landen, zoals Congo, heel wat aandacht besteedt aan zaken die de lokale bevolking kunnen helpen om zich op een duurzame manier te ontwikkelen. Bij de pagina over Israël-Palestina, blijkt die focus bijna volledig afwezig.

Bron: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1415019


MOGELIJKE SAMENWERKING MET PALESTINA N.A.V. STOPZETTING STEUN UNRWA

Tine Soens (SP-A): verwees naar een aankondiging van Vlaams minister-president Bourgeois om met zijn collega-ministers te praten over samenwerking met de Palestijnse regering, en vroeg of dit ondertussen gebeurd was. Uit het antwoord van de minister-president bleek dat met minister van cultuur Sven Gatz gesproken werd over een tweejaarlijkse culturele activiteit, met minister Muyters over ‘vocational training’ en individuele opleidingen op de werkvloer. Met ministers Muyters en Crevits werd ook gesproken over duaal leren. De ministers zouden bereid zijn hun Palestijnse collega-ministers te ontvangen als zij naar Vlaanderen komen.

Bron: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1416734

 

KINDERBESCHERMINGSPROGRAMMA’S VIA VLAAMSE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Tine Soens (SP-A): verwees naar programma’s rond kinderbescherming die door bepaalde organisaties en/of landen worden gesteund en vroeg aan Vlaams minister-president Bourgeois of dit vanuit Vlaanderen ook mogelijk is met Palestina.

Bron: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1260961/verslag/1262416

 

PROTEST TEGEN DREIGENDE VERNIETIGING VAN PALESTIJNS BEDOEÏNENDORP

Dirk Van der Maelen (SP-A) en Gwenaëlle Grovonius (PS) protesteerden beiden tegen de dreigende vernietiging, door Israël, van het Bedoeïnendorp Khan Al Ahmar in de omgeving van Jeruzalem. Dit dorp zou plaats moeten maken voor een nieuwe illegale joodse nederzetting. Enkele maanden terug ondertekenden tientallen Belgische politici en bekende personen al een oproep die gepubliceerd werd in de Israëlische krant Ha’aretz. Hierin protesteerden zij tegen de vernietiging van Khan Al Ahmar

Bron: http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=inqo&language=nl&leftmenu=none&cfm=/site/wwwcfm/search/fiche.cfm?ID=Q5418919&legislat=54&db=INQO


PROTEST TEGEN ARRESTATIE BELGISCHE PALESTIJN MUSTAPHA AWAD DOOR ISRAËL

Marco Van Hees (PTB-PVDA): interpelleerde minister van Buitenlandse Zaken Reynders i.v.m. de arrestatie en opsluiting van de Belgisch-Palestijnse Mustapha Awad. Die werd drie maanden terug, bij een bezoek aan zijn vaderland, door Israël gearresteerd en zonder gegronde reden opgesloten. De Belgische regering ondernam tot nog toe weinig om zijn onrechtmatige opsluiting door Israël aan te klagen. Een aantal mensen richtte ondertussen een groep op die steun probeert te verkrijgen voor zijn vrijlating.

Bronnen: http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/54/ic982.pdf#search="mustapha awad 54 <in> keywords”. http://www.freemustapha.be/2018/10/10/202/

 

VRAGEN I.V.M PRAKTIJK VAN UITWIJZING BELGISCHE ONDERDANEN DOOR ISRAËL

Dirk Van der Maelen (SP-A), Gwenaëlle Grovonius (PS) en Benoit Hellings (PTB): protesteerden tegen de recente uitwijzing van Belgische jongeren uit Israël zonder gegronde reden, een praktijk die Israël vaak toepast. Dirk Van der Maelen vroeg om de voorkeursbehandeling die Israël momenteel krijgt, afhankelijk te maken van de al dan niet correcte houding van Israël tegenover Belgische onderdanen.

Bron: http://www.lachambre.be/doc/CCRI/html/54/ic982x.html

 

Politieke standpunten buiten de parlementen

MINISTER DE CROO ZET ALLE STEUN AAN PALESTIJNS ONDERWIJS STOP

Enige tijd terug protesteerde de Belgische regering tegen de naam van één Palestijnse school op de bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Die school werd door de federale regering financieel gesteund. Na protest van de Belgische regering werd de naam van de school gewijzigd naar ‘The Belgian school’. Omdat twee andere, niet door de Belgische regering gesteunde scholen, daarna de oude naam van de andere school kregen, besliste minister van ontwikkelingssamenwerking De Croo om álle steun aan het Palestijnse onderwijs onmiddellijk stop te zetten. De harde beslissing van minister De Croo treft heel wat Palestijnse schoolkinderen en lokte heel wat protest uit, ook omdat die in schril contrast staat met de houding van België die de Israëlische politiek van bezetting en kolonisatie nooit sanctioneert.

Bronnen: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/de-croo-zet-ontwikkelingssamenwerking-voor-palestijnse-scholen-stop/10049497.html

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/21/vrijheidsstrijder-versus-terrorist-open-brief-aan-de-croo-minister-van-ontwikkelingssamenwerking


 

FEDERALE REGERING VRAAGT ISRAËL OM BEDOEÏNENDORP NIET TE VERNIETIGEN

Samen met acht andere Europese landen, (het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Polen, Zweden, Duitsland en Italië), vroeg de Belgische regering aan Israël om terug te komen op de beslissing om het Palestijnse Bedoeïnendorp Khan Al Ahmar te vernietigen.

Bron: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/israel-palestina/belgie-roept-israel-op-om-palestijns-bedoeinendorp-niet-te-vernietigen~a31f16ec/


 

BELGIË

Pro-Israëlische lobby eist ontslag vakbondssecretaris

Nadat de ACOD Cultuur liet weten de boycot van het Eurosongfestival 2019 in Israël te steunen, eist de pro-Israëlische André Gantman het ontslag van Robrecht Vanderbeeken, algemeen secretaris van ACOD Cultuur. André Gantman is Antwerps gemeenteraadslid voor N-VA, voorzitter van de Raad van Bestuur Kunsthuis (Opera/Ballet van Vlaanderen), voorzitter van de Raad van Bestuur van Water-Link (Antwerpse intercommunale voor watervoorziening) en lid van de Raad van Bestuur van de Kazerne Dossin (Holocaustmuseum). Hij wordt hierbij gesteund door een artikel in Joods Actueel over een klacht tegen Vanderbeeken in verband met antisemitisme.

Het is een welgekende tactiek om het ontslag te vragen van al wie zich kritisch uitlaat over Israël. Dit was onder andere het geval met Rachida Lambrabet, ex-juriste bij UNIA en met Youssef Kobo, ex-kabinetsmedewerker van de Brusselse staatssecretaris Bianca Debaets.

Lees:

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/10/19/n-va-wil-elke-kritiek-op-israel-criminaliseren-verzoeningspolitiek?fbclid=IwAR2EjWzyHA8cF0wIMfQRLHYe_QcMMqdpqnQUUsBAgE7OV8UjcN_8QV8oYnE

 

De Croo schort samenwerking met Palestijnse scholen op

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) heeft beslist dat de Belgische budgetten voor scholenbouw in Palestina opgeschort worden zolang Palestijnse scholen vernoemd worden naar terroristen.

In oktober 2017 schrapte hij al de financiële steun aan een Palestijnse school omdat die genoemd werd naar de Palestijnse “terroriste” Dalai al-Mughrabi.

De Croo verantwoordt het stopzetten van de samenwerking met het Palestijnse ministerie van Onderwijs als volgt: “Ons land kant zich tegen de verheerlijking van terrorisme of van daders van terrorisme” (De Morgen, 15.9.2018, p. 11 en https://www.demorgen.be/politiek/de-croo-zet-samenwerking-voor-palestijnse-scholen-stop-b21645fa/).

Als reactie hierop schreef Herman Deley, emeritus professor van de universiteit Gent op 21 september een open brief waarin hij onder andere verwijst naar terreurdaden gepleegd door joodse milities in Palestina. Zo vermeldt hij de bomaanslag (georganiseerd door de latere minister Menachem Begin) op het King David Hotel in Jeruzalem op 22 juni 1946, met als gevolg 91 doden. Op 17 september 1948 vermoordden vier agenten van de joodse militiegroep Lehi de Zweedse diplomaat en VN-bemiddelaar Graaf Folk Bernadotte. Hij werkte aan een herziening van de VN-Verdelingsresolutie. De moord was goedgekeurd door de latere premier Yitzak Shamir. En dan is er nog de orthodoxe jood Baruch Goldstein die in 1994 aan het graf van de Patriarchen in Hebron 29 biddende Palestijnen neerschoot. Uiteraard heeft Deley het ook over het doodschieten door het Israëlische leger van 180 ongewapende deelnemers aan de “Marsen voor de Terugkeer” gehouden bij het gevangenishekken van de Gazastrook.

Lees

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/21/vrijheidsstrijder-versus-terrorist-open-brief-aan-de-croo-minister-van-ontwikkelingssamenwerking

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/25/de-croo-reageert-op-kritiek-tegen-stopzetting-belgische-ondersteuning-van-palestijns-ministerie-van-onderwijs http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/09/28/moreel-verwerpelijk-tweede-open-brief-aan-minister-alexander-de-croo


 

Betoging voor vrijlating van artiest Mustapha Awad

Op 11 en 24 oktober betoogden telkens een zestigtal mensen voor het kabinet van Didier Reynders (MR), Minister van Buitenlandse Zaken, om de vrijlating te eisen van de Dabkehdanser en mensenrechtenverdediger Mustapha Awad. Hij is een Belgische burger van Palestijnse afkomst en zit sinds 19 juli vast in een Israëlische gevangenis. Volgens de betogers krijgt Awad slechts minimale steun van de Belgische regering. Ze eisen een sterkere diplomatieke tussenkomst. Op 2 oktober verscheen Awad opnieuw voor een Israëlische rechtbank. Het begin van het proces werd verschoven naar 1 november. Daags voordien is er een betoging, deze keer aan het Centraal Station in Brussel.

Op de betoging van 11 oktober zei Alexis Deswaef, voormalige voorzitter van de Franstalige Liga van de Mensenrechten: "De afwezigheid van een sterke reactie van België betekent dat Israël steeds meer zijn grenzen verplaatst. Dit land, dat voortdurend het internationaal recht schendt, kan straffeloos een Belgische burger ontvoeren bij de grens, hem mishandelen, hem voor de rechtbank brengen voor 'terrorisme' en hem veroordelen voor feiten die hij niet heeft begaan" (https://www.bruzz.be/samenleving/betoging-voor-kabinet-reynders-voor-artiest-mustapha-awad-2018-10-11).

Lees ook: https://www.bruzz.be/politiek/betoging-aan-kabinet-reynders-voor-vrijlating-belgische-artiest-mustapha-awad-2018-10-24

Onderteken de petitie voor zijn vrijlating: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJWPi6YwxsPzOusEVnjURvZZkeVrQmqXT11naUitl7kSLvQA/viewform en volg de facebookpagina van het steuncomité: https://facebook.com/freemustapha.

Er is ook financiële steun nodig voor de juridische hulp die hij ontvangt. Je kan doneren op Free Mustapha: BE 96 736-050.44.38-05, BIC: KRED BE BB.


EUROPA

UEFA verbiedt uitzenden voetbalmatchen

De Europese voetbalfederatie UEFA heeft de Israëlische openbare omroep Kan laten weten dat het de voetbalmatchen van Euro 2020 niet in Oost-Jeruzalem en in de Israëlische kolonies van de Westelijke Jordaanoever mag uitzenden. Kan had de uitzendingsrechten met een bod van 5 miljoen gewonnen. De omroep gaat niet akkoord met de territoriale beperkingen en heeft zijn bod ingetrokken. De Israëlische minister van Cultuur en Sport Miri Regev (Likoed) vindt dat de Israëlische omroep niet aan de eisen van de UEFA mag toegeven en moet vechten voor het recht om in “Judea en Samaria” uit te zenden.

https://m.jpost.com/Israel-News/KAN-to-UEFA-We-wont-broadcast-games-at-all-568912/amp

 

Geschilpunten bij bezoek van Merkel aan Israël

De Duitse kanselier Angela Merkel (CDU) bracht begin oktober een tweedaags bezoek aan Israël. Sinds ze in 2005 kanselier werd, is dit het vijfde bezoek. Het bezoek werd anderhalf jaar uitgesteld omdat Duitsland het oneens was met de Israëlische kolonisatiepolitiek in de Palestijnse bezette gebieden. Na het ‘obligate’ bezoek aan het Holocaustmuseum Yad Vashem was er een diner bij de Israëlische premier Netanyahu, een ontmoeting met de Israëlische president Rueven Revlin, een gesprek met zakenlieden, een vergadering met ministers van beide landen en de ontvangst van een eredoctoraat aan de Universiteit van Jaffa.

Er was geen bezoek gepland aan Ramallah om overleg te voeren met Palestijnse ambtenaren. Desondanks pleitte Merkel voor een Palestijnse staat en bestaan er geschilpunten tussen Duitsland en Israël. De Duitse kanselier had kritiek op de plannen van de Israëlische autoriteiten om het Palestijnse bedoeïenendorp Khan al-Ahmar (tussen Jeruzalem en Jericho) te slopen. De Israëli's willen het dorp afbreken om plaats te maken voor nieuwe kolonies. Merkel uitte bovendien kritiek op de nieuwe wet van 19 juli over de joodse natie-wet. Een ander meningsverschil met Israël betreft het nucleair akkoord van de P5+1 (de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad + Duitsland) met Iran. Amerika heeft het akkoord opgezegd terwijl Duitsland het akkoord verdedigt en van geen nieuwe sancties wil weten.


WERELD

Jordanië zegt delen van vredesverdrag met Israël op

Op 21 oktober verklaarde Koning Abdallah II van Jordanië dat hij een einde wil maken aan de toepassing van de toelagen bij het vredesverdrag van november 1994. Dit gaat om Al-Baqura (in het noorden) en Ghumar (in het zuiden), twee percelen landbouwgrond die toen voor een hernieuwbare periode van 25 jaar aan Israël gratis verhuurd werden. Een jaar voor het aflopen van de eerste periode heeft Jordanië een opzeg gegeven. De Israëlische premier Netanyahu wil nu met de Jordaanse koning een hernieuwing van de twee gratis huurovereenkomsten bespreken, maar de betrokken Israëlische boeren (enkele tientallen) maken zich geen illusies (Le Soir en Le Monde van 23.10.2018).


 


LEES EENS EEN BOEK

Palestina Solidariteit biedt een hele reeks boeken over Palestina tegen een schappelijke prijs te koop aan. Leden van Palestina Solidariteit krijgen bovendien een korting van 10%. Boeken kunt u bestellen bij het secretariaat, Vierwindenstraat 60 te 1060 Brussel of via https://palestinasolidariteit.be/winkel en https://palestinasolidariteit.be/contact of info@palestinasolidariteit.be. Zie ook: http://www.palestinasolidariteit.be/content/educatief-en-solidariteitsmateriaal.

In elke nieuwsbrief bespreken we een boek over Palestina en het Israëlisch-Palestijns conflict. Voelt u zich geroepen om zelf een boek te bespreken dat u gelezen hebt, aarzel niet om je boekbespreking naar het secretariaat (zie adres hierboven) of naar info@codip.be sturen.

 

Ten Myths About Israel – Ilan Pappé


 

Ilan Pappé is een joods-Israëlische historicus en hoogleraar geschiedenis aan de Britse University of Exeter. Hij is de auteur van een boek over de nakba van 1948: “De etnische zuivering van Palestina” (2008). In 2017 schreef hij “Ten Myths About Israel”1 waarin hij de 10 Israëlische propagandaslogans ontmaskert.

 

 1. Palestina was een leeg land” een stuk woestijn dat door de zionistische kolonisten bewerkt werd. Maar het tegendeel is waar: in Palestina bestond een bloeiende maatschappij met versnelde processen van modernisering en nationalisering.

 2. De joden waren een volk zonder land”. In feite waren de Palestijnen de echte afstammelingen van de Romeinse joden. Ze moesten zich eerst tot het christendom en later tot de islam bekeren.

 3. Zionisme is judaïsme”. Pappé bekijkt hoe het zionisme manipuleerde en manipuleert voor koloniale en strategische doeleinden. Zo bestempelt de Israëlische propaganda het antizionisme als een vorm van het antisemitisme.

 4. Zionisme is geen kolonialisme”. Het zionisme zou een bevrijdingsbeweging zijn, terwijl het een project van nederzettingskolonialisme is. Tegen dit kolonialisme verzetten zich de Palestijnse organisaties.

 5. De Palestijnen hebben in 1948 hun thuisland vrijwillig verlaten”. Ilan Pappé weerlegt dit in zijn boek “De etnische zuivering van Palestina” waarin hij de geplande gruwelijkheden van de zionistische gewapende milities beschrijft.

 6. De oorlog van 1967 was 'geen zelfverkozen' oorlog”. Pappé beschrijft hoe de concrete voorbereiding van de invasie al jaren op voorhand werd gepland voor de zogenaamde provocaties vanuit Egypte.

 7. Israël is de enige democratie in het Midden-Oosten”. De ondergeschikte status van de gediscrimineerde Palestijnen binnen Israël bewijst het tegenovergestelde.

 8. Het vredesakkoord van Oslo”. Dit akkoord van 1993 is allesbehalve een vredesproces. Het wordt misbruikt door Israël om de bezetting te consolideren en te verdiepen.

 9. De miserie van de Gazabewoners is de schuld van de terroristen van Hamas”. Pappé herinnert eraan dat Hamas in het begin met grote middelen door Israël werd gesteund als tegenkracht tegen Fatah en de PLO van Yasser Arafat.

 10. De tweestatenoplossing is de enige weg voorwaarts”. Pappé weerlegt dat twee staten de enige oplossing zou zijn.

http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2018/02/25/ilan-pappe-en-de-tien-mythes-van-israel

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=qxQNk81ELbI

https://www.youtube.com/watch?v=MuzWDWBn55g

https://www.youtube.com/watch?v=XIKuqjhyTeA

https://www.youtube.com/watch?v=qUDh-jTa3Go

https://www.youtube.com/watch?v=35JXout9ooc


 

Beroerd – Jan Berben

De Hasselaar Jan Berben is geen onbekende bij Palestina Solidariteit. Hij nam twee keer deel aan een inleefreis naar Palestina (zie zijn getuigenis “De Palestijnse kwestie” elders in deze Nieuwsbrief). Maar in 2012 kreeg hij op amper vier dagen tijd 2 beroertes, namelijk een dubbel herseninfarct en hartstilstand. De titel van zijn boek is hiervan afgeleid. Hij was toen 61 jaar. Het boek geeft een inkijk in zijn leven van voor en na zijn beroertes. Jan snijdt alle thema's aan, vanaf zijn jeugd tot zijn derde leeftijd. Hij schrijft openhartig over zijn aandoening, zijn jeugd, zijn loopbaan, over liefde, vriendschap, spiritualiteit en godsdienstbeleving. Hij neemt ons mee op zijn pad van dromen en verwachtingen.

Het heeft twee jaar geduurd om dit boek te schrijven omdat Jan enkel met een vinger kan typen.

Een deel van de opbrengst van de verkoop schenkt hij aan de vzw Palestina Solidariteit. 

PALESTINA SOLIDARITEIT

Campagne Apartheid Vrije Zone

Vzw Palestina Solidariteit heeft dit jaar, samen met andere verenigingen, een nieuwe campagne “apartheid vrije zone” (AVZ) gelanceerd. De bedoeling is dat verenigingen, bedrijven, scholen, buurthuizen, gemeenten over heel België ‘apartheid vrij’ worden.

De Apartheid Vrije Zone-campagne ijvert ervoor dat openbare ruimtes vrij zouden zijn van racisme, discriminatie en flagrante mensenrechtenschendingen zoals apartheid.

De AVZ-campagne staat voor actieve solidariteit met onder meer het Palestijnse volk, en met alle onderdrukte volkeren wereldwijd die strijden voor rechtvaardigheid. Deelnemen aan de campagne betekent dat je als publieke plaats je voorbeeldfunctie opneemt door de universele rechten van de mens actief uit te dragen.

Verenigingen, bedrijven, scholen, buurthuizen, gemeenten, … die willen deelnemen aan de AVZ-campagne engageren zich onder meer om:

 • alle relaties te stoppen met de nederzettingen en iedereen die vandaaruit opereert,

 • alle relaties te stoppen met de Israëlische staat en andere Israëlische ‘partners’,

 • bedrijven uit te sluiten die profiteren van de bezetting en de schendingen van de universele rechten van de mens,

 • bewustzijn te creëren rond Israël als apartheidsstaat en als koloniaal regime,

 • de BDS te promoten als een effectieve manier om de rechten van de Palestijnen te verdedigen,

 • de federale en nationale overheden aan te sporen om een militair embargo tegen Israël te installeren en/of andere vormen van sancties door te voeren en/of op zijn minst de verantwoordelijkheden als derde staat 2 in te vullen en Israël niet te steunen en te helpen bij het overtreden van de internationale wet.

Wil je meewerken aan deze campagne of wil je van jouw gemeente, vereniging, school, bedrijf, buurthuis, … een apartheid vrije zone maken? Neem dan contact op met de vzw Palestina Solidariteit:

GSM 0489 398 142 of via mail campaign@palestinasolidariteit.be

Meer info: https://apartheidvrijezone.weebly.com/


 

Kalender Palestina Solidariteit 2019

Leef maand na maand mee met het Palestijnse volk via de jaarkalender 2019 van Palestina Solidariteit. Je vindt elke maand een sprekende foto én ruimte om te noteren.

Je kan de kalender bestellen op info@palestinasolidariteit.be of na 20 november ophalen op een van de afhaalpunten van de dadels. Kostprijs € 15 (plus eventueel verzendkosten).

Alvast hartelijk dank!


 

De Palestijnse kwestie – Jan Berben

Het kan haast niet anders dan dat ik in één van mijn vorige levens een Palestijn geweest ben. Het Palestijnse leed treft me immers zo diep.

Deze problematiek boeit me al mijn hele leven. Mijn allereerste thesis ging daar al over.

De Israëli steunden zich op de Balfour-verklaring waarin de Britse minister van Buitenlandse Zaken Balfour groen licht gaf aan de joden om zich te vestigen in de Britse kolonie Palestina. Balfour was een antisemiet en hoopte hiermee dat alle joden uit het Verenigd Koninkrijk zouden emigreren naar Palestina.

Het zionisme, het streven naar een joodse staat binnen de grenzen van voormalig Palestina, is nog altijd springlevend.

De Palestijnen krijgen zowat dezelfde behandeling als destijds de Indianen, de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten.

Nu nog bouwt Israël illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied en behandelt ze de overgebleven Palestijnen als tweederangsburgers. De Palestijnen hebben bovendien geen recht op teugkeer naar hun vaderland.

Ik ben er twee keer geweest en heb de onderdrukking en vernederingen telkens met eigen ogen kunnen vaststellen. Ik zie de Palestijnen nog urenlang net als een kudde vee aanschuiven aan het checkpoint tussen Jeruzalem en Bethlehem. Hierlangs moeten ze om naar hun werk te gaan in Israël of in Palestijns Bezet Jeruzalem.

Palestijnen mogen geen wapens dragen, de Israëli wel. Zionistische snotapen lopen op de West Bank met hun geweren provocerend naar Palestijnen toe. Het leger kijkt rustig en geamuseerd toe.

Er zijn vele wegen op de West Bank (Palestijns gebied) waarop alleen joden en buitenlanders mogen rijden.

Palestijnen krijgen heel moeilijk bouwvergunningen zodat hun buurten er verwaarloosd bij liggen.

Voor Israëli is er onbeperkt waterverbruik terwijl de Palestijnen op rantsoen leven.

Zo zijn er tientallen onrechtvaardigheden tegenover Palestijnen.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de openluchtgevangenis op de Gazastrook. Daar slaat het Israëlisch leger naar believen met ‘laffe’ drones en vliegtuigen toe en vermoordt, verminkt of verwondt de Palestijnen. (...)

Van alle VN-resoluties over de kwestie Palestina wordt geen enkele toegepast.

De leiders van dit land zijn democratisch verkozen en zijn bovendien nog eens ‘Gods Uitverkoren Volk’ in het ‘Beloofde land’. Wie kan er dan nog iets tegen in te brengen hebben?

Als je daarbovenop de onvoorwaardelijke steun krijgt van de V.S., is iedere zelfrelativering ver zoek.

De muur van Apartheid is een schandvlek in deze tijd. (...)

President Trump deed er op 6 december 2017 nog een sinterklaasgeschenk voor de zionisten bovenop door Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen.

In Hebron wonen 700 kolonisten en 215 000 Palestijnen. Om die kleine groep religieus-zionistische kolonisten te ‘verdedigen’ is er constant een klein leger op de been. De kolonisten wonen er, zoals meestal, in de hoger gelegen gebieden.

Zij gooien hun afval naar beneden op onder meer de winkeltjes van de Palestijnse handelaars. Die hebben een groot net boven hun winkeltjes gespannen om hun shops, henzelf en hun klanten te beschermen. (...)

Er zijn, zeker niet te vergeten, ook veel joden niet akkoord met het beleid van hun regering. Denken we maar aan de vredesbewegingen zoals Jewish Voice for Peace, Zochrot, Breaking the Silence, ICAHD, AIC, B’TSELEM, Boycot from within, Yes Din, …

https://jewishvoiceforpeace.org/

Breaking the silence: http://www.breakingthesilence.org.il/

Dienstweigeraars in Israël: http://newprofile.org/english/node/396

B'TSELEM: http://www.btselem.org/

Youth against Settlements: http://www.youthagainstsettlements.org/

Jews against zionism: www.jewsagainstzionism.com

Vanuit Vlaamse hoek is er de vredesbeweging Palestina Solidariteit.

www.palestinasolidariteit.be

Deze vereniging organiseert ieder jaar twee inleefreizen tegen kostprijs naar de Palestijnse gebieden op de West Bank. Voor mij was dat de meest beklijvende reis van mijn leven, méér nog dan mijn drie trektochten door Zuid-India.

In Nederland houdt de NPK, het Nederlands Palestina Komitee, zich bezig met de problematiek.

http://palestina-komitee.nl 

KALENDER

Café Palestine - Cultural Boycott of Israël: the Eurovoision 2019 campaign

Wanneer? Donderdag 8 november om 19.00 uur

Waar? Le Space, Sleutelstraat 26, Brussel

Organisatie: Palestina Solidariteit, ABP, Intal en individuele vrijwilligers

 

Wereldmarkt

Wanneer? Zondag 11 november van 14.00 tot 18.00 uur

Waar? Landen, Hanuitsesteenweg 80

Wat? Infostand Palestina Solidariteit

 

Info-debatavond over mensenrechten in Palestina. Met John Dugard, professor internationaal recht en M. Konecny van European Middle East Project.

Wanneer? Woensdag 21 november om 19.30 uur.

Waar? New Zebra, Gustaaf Callierlaan 232, 9000 Gent

 

Vredescafé Palestina door Vrede vzw

Wanneer? Donderdag 22 november

 Waar? Gent

 

Lezing met D. van Agt (voormalig minister-president van Nederland en oprichter van ‘The Rights Forum’) en A. Haberkorn (Een andere joodse stem).

Wanneer? Woensdag 28 november om 19.30 uur

Waar? De Nieuwe Vrede, Vredestraat 16 2600 Berchem

 

Een schreeuw om recht met D. van Agt (voormalig minister-president van Nederland en oprichter van ‘The Rights Forum), Seloua. Moderator: E. Donckier, jarenlang politiek commentator bij het Beland van Limburg.

Wanneer? Donderdag 29 november om 19.30 uur

Waar? Zaal 3 van Cultureel Centrum Hasselt

 

Café Palestine

Wanneer? Donderdag 6 december om 19.00 uur

Waar? Le Space, Sleutelstraat 26, Brussel

Organisatie: Palestina Solidariteit, ABP, Intal en individuele vrijwilligers

 

Nuff Said for Life

Wanneer? Vrijdag 7 december

Waar? Berchem

Wat?

Organisatie?

Nuff Said for Life

Wanneer? Zaterdag 8 december

Waar? Genk

Wat?

Organisatie?

 

Palestijnse Circusschool

Wanneer? Woensdag 12 december

Waar? Gent

Wat?

Organisatie?

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een email met de vermelding "Uitschrijven nieuwsbrief" naar ons e-mailadres secretariaat AD palestinasolidariteit.be

Volg ons ook op Facebook.

Palestina Solidariteit kan alleen maar functioneren dankzij uw gulle gift. Schenk uw bijdrage op IBAN: BE64 5230 8014 8852; BIC: TRIOBE91. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

1Ilan Pappé, Ten Myths About Israel, Verso Books, Londen, 2017, 153 pp.

2De 'derde staat' is een concept in het internationaal recht waarbij twee staten in conflict liggen, eender welke andere 'niet betrokken' staat, is de 'derde staat' die de verantwoordelijkheid heeft er voor te zorgen dat de twee betrokken landen tijdens het conflict de internationale wet/ rechten van de mens volgen