Palestina Solidariteit protesteert tegen opschorting federale steun aan de VN-hulporganisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, UNRWA.

Vorige week raakte het nieuws bekend dat Pierre Krähnenbühl als topman van de UNRWA, de VN-hulporganisatie voor de Palestijnse vluchtelingen, beschuldigd wordt van​ machtsmisbruik, onprofessionele relaties en nepotisme. Nog vóór een grondig onderzoek is gevoerd in hoeverre deze beschuldigingen terecht zijn besliste de Belgische federale regering om zijn bijkomende steun aan de UNRWA, toegekend ná de abrupte stopzetting van de steun van de VS – die de UNRWA in zware financiële problemen bracht – volledig op te schorten.

Via deze weg protesteert Palestina Solidariteit vzw tegen deze overhaaste beslissing die​ vooral dreigt de méést noodlijdende mensen te treffen, namelijk de Palestijnse vluchtelingen, die van de werking van de UNRWA afhankelijk zijn voor hun overleven,​ gezondheidszorg en onderwijs.​ Uiteraard wil ook Palestina Solidariteit vzw dat de bovengenoemde zaken, in het belang van de goede werking van de UNRWA, zo snel mogelijk onderzocht worden, opdat zo snel mogelijk klaarheid komt in hoeverre deze beschuldigingen al dan niet terecht zijn.​ Palestina Solidariteit vzw vraagt echter aan de Belgische federale regering om in zijn beslissing met de volgende zaken rekening te houden:

- Al geruime tijd bevindt de UNRWA zich in een zéér moeilijke financiële situatie. Deze moeilijke financiële situatie verergerde nog door de abrupte beslissing van de VS om met onmiddellijke ingang zijn steun aan de UNRWA volledig stop te zetten.

- Als gevolg van bovengenoemde beslissing van de VS deed de UNRWA een​ noodoproep aan de andere VN-lidstaten om te voorkomen dat de steun aan de​ meest noodlijdende mensen, de Palestijnse vluchtelingen, in het gedrang zou komen.

- Het was in reactie op bovenstaande noodoproep dat de Belgische regering, in naam van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, besliste om extra​ steun te geven aan de UNRWA, wat hielp om de extra noden op zijn minst gedeeltelijk te verlichten.

- Stopzetting van deze extra financiële steun zal de financiële situatie van de UNRWA opnieuw sterk verslechteren met onvermijdelijk nadelige gevolgen voor de​ Palestijnse vluchtelingen die van deze hulporganisatie afhankelijk zijn.

Aangezien nergens enige aanwijzing is dat de Belgische steun aan de UNRWA fout besteed zou zijn, of dat de bovengenoemde feiten niet ernstig genomen zouden worden, en aangezien ook voldoende andere landen de eis voor een onderzoek steunen, lijkt niets er op dat een drastische beslissing als stopzetting van financiële steun noodzakelijk is.

Palestina Solidariteit vraagt daarom aan de Belgische federale regering om terug te komen op zijn drastische en onnodige beslissing om zijn steun aan de UNRWA op te schorten.

Tot slot uit Palestina Solidariteit vzw nog zijn verbazing over het opvallende onevenwicht in​ daadkracht van onze regering waar het gaat om mistoestanden betreffende de Palestijnse kant enerzijds en de Israëlische regering als bezettende macht anderzijds. Hoe logisch is het immers dat mogelijke fouten van één topmedewerker kunnen leiden tot​ onmiddellijke stopzetting van financiële steun aan een hulporganisatie voor de méést noodlijdenden, maar dat tientallen jaren van Israëlische bezetting en kolonisatie, waarbij de​ Israëlische regering er niet voor terug deinst om zelfs Belgische en andere Europese projecten in Palestijns gebied te vernietigen, zonder één enkele sanctie kunnen blijven, ook al worden soortgelijke sancties sedert heel wat jaren gevraagd?

In de hoop dat de Belgische federale regering bereid is om terug te komen op zijn recent​ genomen beslissing en bereid is om rekening te houden met bovenstaande opmerkingen en​ vragen,

Palestina Solidariteit vzw