Persbericht: Oorlog in Gazastrook dreigt, context in de media ontbreekt

Persbericht: Oorlog in Gazastrook dreigt, context in de media ontbreekt

 

Afgelopen nacht was er een Israëlische aanval in de Gazastrook. Het doelwit was Bahaa Abu al-Atta lid van de militante strijdgroep Islamitische Jihad uit het noorden van de Gazastrook. Een reactie op eerder afgevuurde raketten van deze groep. Daarnaast bericht het Syrische staatspersbureau van een Israëlische aanval in Damascus op een Palestijnse verzetsstrijder die mislukte, maar waarbij wel diens zoon en kleindochter om het leven kwamen. Slachtoffers die vallen aan eender welke kant kunnen we en mogen we nooit goedpraten al willen we wel de nodige context meegeven die onze ‘mainstream’ jammer genoeg onderbelicht.

De Gazastrook maakt deel uit van het door Israël bezette Palestijnse grondgebied, samen met de Westelijke Jordaanoever en de Golan. In 2007 sloten Israël en Egypte hun grensovergangen met de Gazastrook. Zowel verkeer van mensen als van goederen wordt gecontroleerd en valt onder zware restricties. De grensovergangen zijn enkel open op willekeurige en zeldzame momenten. Palestijnen in de Gazastrook (en in de Westbank) worden bestuurd met de Israëlische krijgswet, terwijl joodse kolonisten bestuurd worden met de Israëlische burgerlijke wet. Het leidingwater in de Gazastrook is ondrinkbaar, de watertoevoer is gering aangezien de zone hermetisch afgesloten is door de Israëlische blokkade. De bevolking krijgt te maken met elektriciteitspannes van gemiddeld meer dan 16 uur per dag. 

Bovendien is de Gazastrook één grote openluchtgevangenis door het gesloten grenzen beleid van Israël, in de realiteit gebracht door de bouw van de muur. Met een bevolkingsdichtheid van 5046 inwoners per vierkante kilometer is de Gazastrook de dichtst bevolkte plaats ter wereld, de strook is 41 km lang en 6 tot 12 kilometer breed, er wonen 2 miljoen mensen waarvan de helft kinderen zijn. Meer dan de helft van de inwoners van de Gazastrook zijn (afstammelingen van) vluchtelingen die in 1948 bij de creatie van Israël werden verdreven uit hun dorpen en woningen. 

Deze alles verstikkende blokkade heeft  als gevolg dat mensen de Gazastrook ontvluchten wanneer dat op een uitzonderlijk moment mogelijk is. Dit zien we concreet in België aan de stijgende asiel aanvragen door Palestijnen. De Palestijnse bevolking, zowel in de Gazastrook als in de andere door Israël bezette gebieden, organiseren zich om te protesteren tegen deze bezetting. In de Gazastrook sinds 2018 de Great March of Return, waarbij op een jaar tijd meer dan 200 vreedzame demonstranten werden gedood en meer dan 20000 licht tot levensbedreigend gewond raakten door het Israëlische leger. In 2005 riep de het Palestijnse middenveld op tot BDS, Boycott, sancties en desinvesteringen, geïnspireerd door de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika begin eind vorige eeuw. Naast het geweldloos verzet, organiseren burgers zich in militante(re) groeperingen die gewapend verzet als tactiek kiezen.* Het Palestijnse verzet wordt systematisch beantwoord met buitenproportioneel geweld van de Israëlische staat. 

Sinds 2007 kwamen al duizenden Palestijnen om het leven, het grootste deel burgers. Tijdens de oorlog in 2014 werd bijvoorbeeld aangetoond dat minstens 70% van de slachtoffers Palestijnse burgers waren. Ondanks rapporten van Amnesty International en de Verenigde Naties die spreken over Israëlische oorlogsmisdaden, blijft de Israëlische blokkade aanhouden. Israël benoemt deze rapporten als leugens en hypocrisie, Europa en de rest van de wereld keken ernaar en stonden erbij.

Door economische samenwerking met de Israëlische staat maakt België zich medeplichtig aan de ontelbare schendingen van de fundamentele rechten van de Palestijnse bevolking. België heeft als derde staat de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de mensenrechten gerespecteerd worden, ook in conflictgebieden of bezette gebieden. Als economische partner van Israël doet België exact het tegenovergestelde. 

Het is zoals dikwijls weergegeven in de mainstream niet enkel een verhaal van actie en reactie, waarbij een staat haar burgers met alle mogelijke middelen beschermt. Het gaat om 2 miljoen Gazanen die al meer dan 10 jaar op een zakdoek groot in een humanitaire crisis verkeren en waarbij Israël de greep stevig vasthoudt. Zolang er internationaal geen druk  of sancties komen, mogen we dan ook geen beterschap verwachten. Daarnaast concluderen we dat de berichtgeving in het algemeen over de Israëlisch/Palestijnse kwestie te weinig context en nuance krijgt in de mainstream media. Het gaat over een Israëlisch militaire bezettende macht tegenover een Palestijns gekoloniseerd volk en niet over twee gelijke partijen in conflict.


Palestina Solidariteit VZW


Foto: Zicht op de Gazastrook (maart 2019) tijdens de Great March of Return (copyright: Palestina Solidariteit)

 

*zoals toegestaan onder de Geneva conventions, additional protocol I, art 43 and 44