REACTIE op VOKA-event Week van het Internationaal Ondernemen @ Israël 6 december 2018

Aan Karl Boumans
Voka Vlaams-Brabant
Tiensevest 170
3000 Leuven
25 november 2018

 

Geachte heer Boumans, beste Karl,

We stellen vast dat Voka in het kader van de Week van Internationaal Ondernemen een infosessie over de Israëlische economie organiseert i.s.m. FIT.
Als solidariteitsgroepen met Palestina willen we hierover graag in gesprek gaan.
We zijn immers verontwaardigd over het initiatief en staan er zeer kritisch tegenover omwille van een aantal redenen:

  • Ten eerste omdat we het betreuren dat Israël hier als een normale internationale handelspartner voorgesteld wordtterwijl het land herhaaldelijk veroordeeld en terechtgewezen is voor schendingen van het internationaal recht en van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking.

Enkele voorbeelden: jaarlijks worden 500 tot 700 Palestijnse kinderen gearresteerd en opgesloten in Israëlische gevangenissen1. In de Gazastrook, met 2 miljoen inwoners, volgens de VN onleefbaar in 2020, werden tijdens manifestaties aan de grens sinds 30 maart (tot eind oktober) al 228 doden en 24.362 gewonden geteld, ten gevolge van het geweld van het Israëlisch leger2. Volgens een VN-rapport uit 2017 heeft Israël een systeem van apartheid geïnstalleerd. In juli 2018 stemde Israëlische parlement zelfs een wet waarin Israël wordt gedefinieerd als een Joodse natiestaat.

Het is voor bedrijven niet zonder risico om handelsrelaties aan te gaan met een staat die het internationaal recht met de voeten treedt. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties onderzoekt momenteel ruim 200 bedrijven die actief zijn in de Israëlische nederzettingen, die volgens het internationaal recht illegaal zijn.

  • Ten tweede omdat we wensen dat ook het Palestijnse aandeel in deze groeiende economie van Israël zou worden toegelicht. De economische situatie in Israël kan immers niet los worden gezien van de omgang met de bezette Palestijnse gebieden (o.a. bedrijven in de illegale joodse kolonies, omgang met Palestijnse werknemers, dumping van afval in bezette gebieden,…). Volgens een studie van de Wereldbank en van Unctad (2016) zou de Palestijnse economie zonder de belemmeringen van de Israëlische bezetting twee keer groter zijn dan nu.

Recent bracht de Wereldbank een rapport3uit over de economische situatie van de Palestijnse gebieden, waar een groei van 1,7 % voorspeld wordt voor 2018. In het rapport waarschuwt de Wereldbank ervoor dat de economie in Gaza ‘in vrije val’ is, met o.a. een economische krimp van 6 procent en een werkloosheidsgraad van 54 % (tot 70 % bij jongeren).

  • Ten derde omdat we willen vragen om kritisch te kijken naar de factoren in de groei van de Israëlische economie.

Het land wordt zwaar gefinancierd – militair én economisch – door haar belangrijkste bondgenoot Verenigde Staten. Via de Memorandum of Understanding wordt aan Israël een steunpakket ter waarde van 38 miljard dollar gegarandeerd door de VS, tot 2028.

  • Ten vierde omdat de gasexploitatie voor de kustwaarnaar verwezen wordt, in vraag gesteld dient te worden omdat deze gasreserves zich in territoriale wateren bevinden die Israël niet zomaar kan claimen (o.a. voor de kust van Gaza)4.

Als werkgeversorganisatie is Voka voortrekker van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo blijkt uit de initiatieven die Voka neemt i.v.m. de SDG’s, zoals het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. We kunnen niet anders dan de geplande infosessie over Israël evalueren als strijdig met deze principes.

We durven om die redenen vragen om het programma te herzien.

Vorig jaar gingen we n.a.v. de missie naar Israël van i-Cleantech Vlaanderen in gesprek met FIT, nadat we vanuit een aantal organisaties onze bezorgdheid lieten weten over deze missie.

Op 10 augustus 2017 uitte Palestina Solidariteit vzw, BACBI en Palestina-werkgroep Herent (in de schoot van de GROSH) haar bezorgdheid over de organisatie van een missie naar Israël (3-7 september) door i-Cleantech Vlaanderen.

Deze missie naar Israël als toonaangevende innovatiehub voor high-tech werd van 3 tot 7 september door i-Cleantech Vlaanderen georganiseerd samen met de Stad Antwerpen en Flanders Cleantech Association (FCA). FIT werd in de voorbereiding betrokken.

In een gesprek op 5 december 2017 met Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van FIT, werd het belang beklemtoond dat bedrijven juiste informatie krijgen en over de bezetting en mensenrechtenschendingen worden gebriefd.

We willen diezelfde vraag ook stellen aan u als organisator van deze infosessie.

Graag bezorgen we deze brief ook aan mevrouw Tillekaerts van FIT.

Hartelijk dank.
Vriendelijke groeten,

 

BACBI (Belgische Campagne voor de Academische en Culturele Boycot van Israël)

BewegingHerent.net

Dosfelkring Herent

Vermeylenfonds Leuven

Palestina Solidariteit Herent

Soemoed Vlaanderen

sp.a Herent

Wereldsolidariteit Herent

 

1Defense for Children International www.dci-palestine.org/

2United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)www.ochaopt.org

3www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/25/cash-strapped-gaza-and-an-economy-in-collapse-put-palestinian-basic-needs-at-risk

4https://www.theguardian.com/environment/earth-insight/2014/jul/09/israel-war-gaza-palestine-natural-gas-energy-crisis