STANDPUNT : Huidige situatie

Palestina Solidariteit ijvert voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict, gegrond op de fundamentele naleving van het internationaal recht

Sinds drie oktober woedt een onophoudelijke vlaag van geweld en extreme repressie doorheen de staat Israël en de bezette Palestijnse gebieden. Als organisatie die sedert jaren opkomt voor de legitieme rechten van het Palestijnse volk en geconfronteerd wordt met de blijvende passiviteit van de internationale gemeenschap zien wij ons genoodzaakt om naar voren te treden met een krachtdadige en duidelijke oproep. Een eenduidige stem die het regime van bezetting, kolonisatie en apartheid ontbloot, veroordeelt en een halt toeroept.

De gruwelijke beelden van de bombardementen op burgers in de Gazastrook in 2014 vallen onnoemelijk snel ten prooi aan collectieve vergetelheid. Het wekt de indruk dat het disproportionele bombardement en het huidige geweld twee losstaande feiten zijn. Dit in geen geval. De achtergrond die bij wijze van normalisatie slechts marginaal in de media opduikt maar inherent deel uitmaakt van het alledaagse leven van Palestijnen is een verregaande vorm van structureel geweld. De vernederingen aan checkpoints, de illegale apartheidsmuur, de onophoudelijke landroof, de uitbouw van nederzettingen, de vernielingen van huizen, de beperkte toegang tot water, medische voorzieningen, educatie, etc. Dit zijn voorbeelden van een gerichte strategie met als doel een groep van meer dan vier miljoen Palestijnen langzaam uit te drijven. Ook de huidige ontvlamming dient men te lezen tegen de achtergrond van de vernederingen en mensenrechtenschendingen, die de Palestijnse bevolking in de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever, inclusief Jeruzalem en Israël op dagelijkse basis treffen.

Startend op de Haram Al-Sharif in Oost-Jeruzalem zijn de provocaties van de Israëlische politie en de toenemende geweldplegingen van kolonisten tegen de Palestijnse bevolking de katalysator voor het huidige geweld. De reactie op dit wangedrag is een mobilisatie van een jonge Palestijnse generatie die in haar aanklacht gehoord willen worden. Het gaat hierbij om een generatie jongeren die zich, gezien de politieke impasse en het steeds meer verrechtsende discriminerende beleid, volledig van mogelijke toekomstperspectieven gespeend voelt. Deze stem versmoort in een gespannen situatie waarbij wederzijdse incidenten tussen kolonisten en Palestijnen elkaar instigeren. De oproep van Palestijnse jongeren tot waardigheid en respect voor mensenrechten wordt op extreem brutale en meedogenloze wijze terneergeslagen door de Israëlische overheid en haar militaire apparaat. In een recent persbericht kondigde de Israëlische president Netanyahu zwaardere maatregelen aan: hinderlagen, undercover soldaten, het vernielen van Palestijnse huizen, arrestaties en infiltratie in en afsluiten van Palestijnse buurten in Oost-Jeruzalem. Sinds drie oktober werden meer dan negentig Palestijnen vermoord door standrechtelijke executie.

Palestina Solidariteit veroordeelt de verschrikkelijke misdaden die in de laatste weken/maanden begaan werden in Frankrijk, welke uitgebreid in de massamedia aan bod kwamen en de misdaden die niet werden getoond in onze media zoals in Libanon, Irak, Nigeria en – zoals altijd – in Palestina.

De internationale gemeenschap moet sancties ten aanzien van Israël instellen zolang het het Internationaal Humanitair Recht en de fundamentele mensenrechten blijft schenden

Palestina Solidariteit ijvert voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van het conflict gegrond op de fundamentele naleving van het internationaal recht en de bescherming van de mensenrechten. Palestina Solidariteit eist dat de veroordeling van deze schendingen geen dode letter blijft, maar dat de Belgische regering en de Europese Unie deze actief opvolgen met efficiënte en concrete beleidsmaatregelen. Een eerste stap is om het huidige geweld en de opstand te kaderen binnen een meer structureel en insisterend geweld: een bezettingsregime waarvan de kolonies en de apartheidsmuur de meest zichtbare manifestaties zijn. De onophoudelijke uitbouw van de kolonies maken bijgevolg deel uit van het beleid en operationele Israëlische bedrijven in de bezette gebieden voeden de Israëlische economie. Omwille van de urgentie die de huidige situatie noodzaakt en het pertinente karakter van de kolonies, roept Palestina Solidariteit op om de volgende maatregelen te nemen.

De internationale gemeenschap moet sancties ten aanzien van Israël instellen zolang het het Internationaal Humanitair Recht en de fundamentele mensenrechten blijft schenden.

Hiertoe moet de Europese Unie:

Ø  Een militair embargo tegen Israël instellen. Het moet projecten met Israëlische militaire bedrijven zoals Elbit Systems staken.

Ø  Het EU-Israël Associatieakkoord opschorten en verdere druk uitoefenen op Israël om de mensenrechten te respecteren (aangezien –volgens de website van de EU - een van de belangrijkste doelstellingen van de EU is de eerbiediging van de mensenrechten, zowel binnen de EU als daarbuiten.).

De internationale gemeenschap moet Israël dwingen de nederzettingenexpansie onmiddellijk te staken en de joodse kolonies in de Bezette Gebieden en Oost-Jeruzalem te ontruimen (VN-resoluties 446-452).

Hiertoe moet de Europese Unie:

Ø  Een stringent invoerverbod voor producten uit de illegale kolonies instellen.

Ø  Samenwerkingsprojecten met private bedrijven (bv. G4S) en financiële instellingen (bv. Dexia) die winst halen uit de bezetting, uitsluiten en deze van verdere publieke aanbestedingen uitsluiten.

De internationale gemeenschap moet de staat Israël dwingen haar Palestijnse politieke gevangenen vrij te laten.

Tot slot roept Palestina Solidariteit de burgerbevolking op om BDS (Boycot, Desinvesteringen en Sancties) te onderschrijven tot de staat Israël het internationaal recht uitvoert en de mensenrechten van Palestijnen respecteert.

Dit betekent:

Ø  Een einde maken aan de bezetting en de kolonisering van alle Palestijns land en de muur afbreken.

Ø  Het fundamentele recht op volledige gelijkheid erkennen van de Palestijnse inwoners van de staat Israël.

Ø  De rechten van de Palestijnse vluchtelingen om naar hun huizen en eigendommen terug te keren respecteren, beschermen en promoten, zoals voorzien in VN-resolutie 194. 

Palestina Solidariteit VZW

25 november 2015