Lobby de Minister van Buitenlandse Zaken om het Prawer Plan van Israël tegen te houden

NL:

Palestijnse Bedoeïnen hebben sinds de zevende eeuw in de Naqab (Negev) geleefd – lang voor het ontstaan van de staat van Israël. Gedurende 60 jaar heeft deze inheemse bevolking te maken gehad met Israëls politiek van verplaatsing, vernietiging van huizen en van onteigening. Vandaag wonen er 70,000 Palestijnse Bedoeïnen, burgers van Israël, in 35 dorpen in de Naqab; dorpen die al bestonden voor de oprichting van de Staat in 1948, of die neergezet waren op Israëlisch militair bevel aan het begin van de jaren 50. De Staat Israël beschouwt de dorpen als niet erkend en onthoudt deze dorpen essentiële voorzieningen (aansluitingen voor water en electriciteit) om de Bedoeïne burgers “aan te moedigen“ weg te trekken.

in Op 24 juni 2013 heeft de Israëlische Knesset nogmaals het Prawer Plan goedgekeurd, volgend op de goedkeuring door de Israëlische Regering in september 2011. Als dit in praktijk gebracht wordt zal het Prawer Plan resulteren in de vernieling van de “niet-erkende” dorpen en in de etnische zuivering van 40,000 Palestijnse Bedoeïnen uit hun huizen en dorpen. Dit plan werd gefinaliseerd zonder de plaatselijke gemeenschap te raadplegen en is een flagrante schending van de fundamentele mensenrechten.

Wij vragen u de Minister van Buitenlandse Zaken aan te schrijven met een dringend verzoek om onmiddelijk protest aan te tekenen bij de Israëlische regering:

Geachte Mijnheer Reynders,
Ik richt mij tot u met de vraag dat de Belgische Regering dringende protesten richt aan de Regering van Israël. Daarmee verklaart de BelgBelgische siche Regering dat er belangrijke en langdurige gevolgen zullen ontstaan tussen de twee staten indien Israël doorgaat met hun Prawer Plan om de Naqab (ook bekend als de Negev) etnisch te zuiveren.
Ik ben ervan overtuigd dat u ervan op de hoogte bent dat dit plan enkel uitgevoerd kan worden door gedwongen verplaatsing, tegen de wensen in van de Bedoeïne bevolking. Deze bestaat uit een inheemse Palestijnse minderheid die het burgerschap deelt met Israël maar niet de gelijkheid met het merendeel van de Israëlisch-Joodse meerderheid.
Ik vraag dat uw protesten duidelijk en krachtig zullen zijn, daar het plan om 40,000 Bedoeïnen te verwijderen een ernstige schending betekent van de mensenrechten.
Hoogachtend.

FR

Faites pression sur le ministre des affaires étrangères contre le plan israélien Prawer.

Les Bédouins palestiniens vivent dans le Naqab (Néguev) depuis le 7ème siècle, bien avant la création d’Israël. Depuis 60 ans, cette population indigène est victime de la politique israélienne de déplacement, destruction de maisons et expropriation. Aujourd’hui, 70 000 Bédouins palestiniens, citoyens israéliens, vivent dans 35 villages dans le Naqab, villages qui existaient avant la création d’Israël en 1948 ou qui ont été réprimés militairement au début des années 50.

L’Etat d’Israël ne reconnaît pas ces villages et les prive du minimum vital (raccordement eau et électricité) pour que les Bédouins les abandonnent.

Le 24 juin 2013, la Knesset israélienne a approuvé le plan Prawer suite à l’approbation par le gouvernement israélien en septembre 2011. En pratique cela signifie que le plan Prawer autorise la destruction des villages “non-reconnus” et le nettoyage ethnique de 40000 Bédouins privés de leurs villages et de leurs maisons. Ce plan a été décidé sans consultation des communautés locales et est une flagrante violation des droits de l’homme.

Nous vous demandons d’écrire au ministre des affaires étrangères afin de lui demander urgemment de protester contre le plan Prawer du gouvernement israélien.

 

Monsieur le Ministre,
Je vous écris cette lettre afin de vous demander que le gouvernement belge adresse ses plus vives critiques au gouvernement israélien. Par ce geste, le gouvernement belge exprimerait son inquiétude face aux conséquences importantes et sur le long terme qui pourraient advenir entre les deux Etats si Israël continue la mise en œuvre de son plan Prawer (également connu sous le nom de Plan Néguev) de purification ethnique du Néguev.

Je suis convaincu que vous êtes au courant que ce plan ne peut être appliqué que par des déplacements forcés de la population bédouine de cette région. Celle-ci se compose d’une minorité palestinienne native de la région qui a la citoyenneté israélienne, mais ne partage pas d’égalité avec la majorité de la population juive israélienne.  

Je demande que vos protestations soient claires et fortes, étant donné que ce plan d’éviction de 40.000 Bédouins représente une violation grave des droits de l'homme.

Cordialement,