IEDER MENS IS GELIJK

GAPP

Gent Actieplatform Palestina

Gents Actie Platform Palestina (GAPP)

Deze groep wil iedereen informeren over de materie die de GAPP-leden aanzet tot actie voor de Palestijnen.
Wij zijn een vzw van vrijwilligers die actief solidair zijn met Palestina. Samen met andere nationale en lokale organisaties willen we de bevolking sensibiliseren en regeringen motiveren om op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk.

Onze activiteiten: organiseren van informatiemomenten, promotie van de internationale BDS-boycot, kritisch opvolgen van de pers (mediamo), deelname aan manifestaties, contact met Palestijnen, solidariteitsreizen, …

Wij zijn het Gents ActiePlatform Palestina vzw
Het Gents ActiePlatform Palestina is een vzw die actief solidair is met Palestina en de Palestijnen. Samen met andere lokale, nationale en internationale organisaties willen wij de bevolking sensibiliseren en regeringen motiveren om op te komen voor de rechten van het Palestijnse volk. Sinds april 2018 is het GAPP een vzw.

Wat doen we?
We organiseren info- en vormingsmomenten voor verschillende doelgroepen: scholen, vrijwilligersorganisaties, …
We organiseren debatten met vooraanstaande sprekers.
We doen actief mee aan de internationale BDS-campagne.
We organiseren tentoonstellingen, filmvoorstellingen, …
We verzorgen infostands tijdens de Gentse Feesten en andere evenementen.

Wil je meer informatie? Wil je meewerken met het GAPP? Zou je graag een vorming gegeven voor een groep geïnteresseerden? Organiseer je een activiteit en wil je graag een infostand van het GAPP? Heb je nog andere vragen?