Nieuws

Een Palestijnse staat alleen volstaat niet 05/01/15

Sinds enkele maanden is het debat over de erkenning van een Palestijnse staat weer volop aan het oplaaien in de EU.  Zweden erkende Palestina als een soevereine staat en ook andere landen stemden er verschillende moties over.  In België liggen ook talrijke voorstellen op tafel, het Brus

fotoverslag Music for Life 2014 05/01/15

Klik op deze link en je vindt foto's van verschillende acties die werden gevoerd tijdens music for life voor Palestina Solidariteit.

 

In totaal werden er 6 acties op touw gezet:

Beste wensen voor 2015! 30/12/14

Nieuw op de website: 29/11/14

Palestina Solidariteit vzw geeft u in powerpointpresentaties de geschiedenis van het Israëlisch-Palestijns conflict, de actualiteit en mogelijke oplossingen.zie http://www.palestinasolidariteit.be/

MUSIC FOR PALESTINE: Doe mee! 25/11/14

 

Petitie: België, erken Palestina 21/11/14
VRT-journaal ivm Jeruzalem 18/11/14 Geachte,  Nav de dramatische dodelijke aanslag in een synagoge in West-Jeruzalem had ik graag volgende context meegegeven, zodat de modale kijker die de situatie niet op de voet volgt, een beter idee krijgt van d
Palestina Solidariteit nieuwsbrief 26 15/11/14 Table of ContentsEditoriaal Israël verliest publieke opinie in Europa
Stop associatie met de Israelische bezetting! 10/11/14

De EU heeft een associatieakkoord met Israël. Daardoor krijgt Israël verschillende economische voordelen en ontvangt het de politieke steun om hun misdadig beleid verder te zetten.

Nieuwsbrief 25 16/09/14  Table of Contents

 

Netanyahu bedankt onze regering (fictieve brief) 29/08/14 Brief aan de Belgische regering, Geachte premier, geachte ministers,  
open brief aan de ambassadeu​r van de V.S. in België 26/08/14

Aan Mevr. Denise Campbell Bauer Ambassadeur van de US in België  

Geachte Mevrouw,

Antwoord van dhr Marc Van Ranst aan Joods Actueel 06/08/14

Marc Van Ranst is hoogleraar virologie aan de KU Leuven.

Sluit België de ogen voor bevoorrading Israëlisch leger via Luikse luchthaven? 06/08/14

Verschenen op 6 augustus in Knack online

The guardian 05/08/14

Pages