Editie 9 van de Palestijnse Stem .

Beste Palestina vrienden en andere geïnteresseerden, 

Gaarne wil ik u editie 9 van de Palestijnse Stem aanbieden; de editie van februari. 

Veel leesplezier en vecht voor een vrij Palestina, op wat voor manier dan ook.

Henny A.J. Kreeft 

Hoofdredacteur De Palestijnse Stem