KULeuven: "werk niet samen met Israël!"

Persoverzicht van het protest bij de start van het nieuwe academisch jaar aan KULeuven

Ons eigen videoverslag

Ons eigen videoverslag vind je op Vimeo (met dank aan Koen)

"Academiejaar KU Leuven is plechtig geopend" - VRT Nieuws

Het VRT Nieuws is te herbekijken op deredactie.be.

"Protest tijdens stoet togati voor opening academiejaar" - Het Laatste Nieuws

De Leuvense universiteit heeft gisteren het academiejaar feestelijk geopend met de stoet van de togati. Zoals de traditie het wil werd die optocht 'opgesluisterd' met protestacties. Zo protesteerde een twintigtal actievoerders tegen de samenwerking van de KU Leuven met Israël.

Vier actievoerders legden zich op de straat, net voor de stoet van de professoren in toga eraan kwam. Bovenop hen lag de slogan 'Professoren: veeg uw voeten niet aan Palestijnse mensenrechten!'. Rector Rik Torfs toonde begrip voor de actie. "Het is moedig dat u dit doet", klonk het.

Ook LOKO organiseerde een symbolische actie met 'Kom uit je kot' als slogan. "Met dat thema wil LOKO dit jaar extra aandacht vragen voor het taboe rond eenzaamheid bij studenten" vertelt Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO. "LOKO wil studenten aanmoedigen om mee te doen aan de vele activiteiten in het Leuvense studentenleven. Het is dus echt wel een oproep om zowel letterlijk als figuurlijk uit je kot te komen. Om het thema extra in de verf te zetten, plaatste LOKO bij de officiële opening van het academiejaar een pop-upkot aan de ingang van de Sint Pieterskerk in Leuven. Terwijl de stoet passeerde, leefden drie studenten in stilte naast elkaar in een soort 'tableau vivant'." (BMK)

Bron: Het Laatste Nieuws, editie Leuven-Brabant, 27/09/2016

"Politie sleurt betogers van parcours" - Het Nieuwsblad

De politie heeft gisteren tijdens de jaarlijkse stoet der togati bij het begin van het academiejaar in het centrum van Leuven enkele betogers van het parcours gesleurd. De manifestanten hekelen de samenwerking tussen de KU Leuven en Israël rond ondervragingstechnieken.

Maandag is het nieuwe academiejaar aan de KU Leuven officieel geopend met onder andere de traditionele togastoet. Even traditioneel is de aanwezigheid van betogers langs het korte parcours in de Naamsestraat. Dit keer geen strijders tegen dierenproeven, wel de Leuvense Actiegroep Palestina (LAP). Die maakte met een twintigtal personen haar ongenoegen duidelijk rond de samenwerking van de universiteit met Israël rond ondervragingstechnieken.

Trek- en duwwerk

Op een groot pamflet riep LAP de professoren op om 'hun voeten niet te vegen aan de Palestijnse mensenrechten'. In het kader van Horizon 2020, het door Europa gefinancierde onderzoeksprogramma, werkt de rechtenfaculteit van de KU Leuven mee aan het zogenaamde Law Train-programma. “Dat is een onderzoek naar ondervragingstechnieken dat geleid wordt door de Israëlische Bar-Ilan universiteit”, zegt Tobias Van Os van LAP. “Ook de Israëlische politie maakt deel uit van Law Train. We zijn het niet eens met die samenwerking omdat Israël al tientallen jaren systematisch en massaal de rechten van de Palestijnen schendt. Wij zijn absoluut voorstander van de vrijheid van onderzoek, maar er zijn toch ethische grenzen die niet overschreden mogen worden. Samenwerken met schenders van mensenrechten is zo'n grens, wat ons betreft.”

Toen een handvol betogers bedekt met het pamflet op de straatstenen ging liggen, greep de politie in. Met enig duw- en trekwerk werden de manifestanten en hun boodschappen verwijderd van het parcours. De togastoet liep geen vertraging op.

Even verderop maakten de proffen kennis met het pop-upkot en het 'Kom uit je kot!'-project van studentenkoepel LOKO. “Met het thema willen we dit jaar extra aandacht vragen voor het taboe rond eenzaamheid bij studenten”, zegt Bram Van Baelen, voorzitter van LOKO. “Tegelijk gaat ons project over meer. LOKO wil studenten aanmoedigen om mee te doen aan de vele activiteiten in het Leuvense studentenleven. Het is dus echt wel een oproep om zowel letterlijk als figuurlijk uit je kot te komen.”

Alain Trappeniers.

Bron: Het Nieuwsblad, Regionaal Leuven-Hageland, 27/09/2016

"Protestactie tijdens opening academiejaar" - Leuvens Actueel

In Leuven is vanochtend het nieuwe academiejaar van de KU Leuven gestart. Die officiële opening ging gepaard met de traditionele misviering, stoet der togati en speeches tijdens een academische zitting. Naast het parcours werd er ook geprotesteerd tegen de samenwerking van de KU Leuven met Israël.
Een 20-tal actievoerders protesteerde deed mee aan de protestactie. Vier actievoerders legden zich op de straat, net voor de stoet van de professoren in toga er aan kwam. Boven op hen lag de slogan ‘Professoren: veeg uw voeten niet aan Palestijnse mensenrechten!’.

“In het kader van Horizon 2020, het door de EU gefinancierde onderzoeksprogramma, werkt de rechtenfaculteit van de KU Leuven mee aan het zogenaamde Law Train programma”, leggen de actievoerders uit. “Dat is een onderzoek naar ondervragingstechnieken dat geleid wordt door de Israëlische Bar-Ilan universiteit. Ook de Israëlische politie is partij in Law Train. Israël schendt al tientallen jaren systematisch en massaal de rechten van de Palestijnen. De Bar-Ilan universiteit en de Israëlische politie zijn structureel betrokken bij die mensenrechtenschendingen. Wij zijn absoluut voorstander van de vrijheid van onderzoek, maar er zijn toch ethische grenzen die niet overschreden mogen worden. Samenwerken met schenders van de mensenrechten is daar één van, wat ons betreft."

Kirsten Bosmans

Bron: Protestactie tijdens opening academiejaar