BDS Omar Barghouti

 

BNC verklaring betreffende Israel’s niet aflatende campagne om Omar Barghouti het zwijgen op te leggen en de BDS campagne te dwarsbomen.

22 maart 2017

Op zondag 19 maart ’s morgens vielen Israelische belastingsoverheden het huis van Omar Barghouti binnen. Barghouti is de prominente Palestijnse mensenrechtenverdediger en mede-oprichter van de Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) beweging voor de vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid van het Palestijnse volk. Ze hielden Omar en zijn vrouw Safa vast en ondervroegen hen gedurende 16 uur die eerste dag. Omar is nu al vier dagen onderworpen aan ondervragingen.

Hieronder volgt het antwoord van het Nationaal BDS comité op deze ontwikkelingen en op de niet aflatende pogingen van de Israelische regering om de BDS beweging te criminaliseren, om activisten te intimideren en om vrijheid van meningsuiting te stoppen.

De prominente Palestijnse mensenrechtenverdediger en mede-oprichter van de BDS beweging Omar Barghouti, wordt al jaren onderworpen aan bedreigingen, intimidatie en onderdrukking door verschillende instanties van de uiterst rechtse Israelische regering, in het bijzonder sinds ze de beweging als “een strategische bedreiging” beschouwen van het hele systeem van onrechtvaardigheid tegenover de Palestijnen.

Tijdens een conferentie in maart 2016 in bezet Jerusalem bedreigden verschillende Israelische ministers Omar en de BDS-sleutelfiguren in de mensenrechtenbeweging met strenge maatregelen, waaronder “gerichte uitschakeling van burgers”, een eufemisme voor moord.

Vorig jaar richtte het Ministerie voor Strategische Zaken een “besmeuringseenheid” op die door de Israelische krant Haaretz aan het licht gebracht werd. Het is de taak van deze eenheid de reputatie van de BDS mensenrechtenverdedigers en netwerken door het slijk te sleuren.

Het is in deze context dat het onderzoek van Omar en zijn vrouw Safa door de belastingsdienst van Israel moet gezien worden. Nadat men gepoogd had Omar te intimideren door ermee te dreigen zijn permanente verblijfsvergunning in Israel in te trekken. Nadat  het reisverbod dat hem werd opgelegd zijn mensenrechtenwerk niet bleek te kunnen stoppen, heeft de Israelische regering haar toevlucht genomen tot het fabriceren van een zaak die verband houdt met Omar’s zogezegde buitenlandse inkomsten, dit om zijn imago te beschadigen en hem te intimideren.

Het feit dat dit onderzoek een reisverbod inhoudt en dat het ingaat een paar weken voordat Omar Barghouti  van plan is naar de USA te reizen om er samen met Ralf Nader  de Ghandi-Vredesprijs te krijgen tijdens een ceremonie op Yale University, is een bewijs van het echte motief:  repressie. Het feit dat de Israelische regering de opruiende verzinsels openbaar maakt juist 24 uur nadat hij opgepakt werd voor een onderzoek  laat er geen twijfel over bestaan wat het werkelijke doel was: zijn reputatie beschadigen.
Welke ook de extreme repressiemaatregelen mogen zijn die Israel gebruikt tegen de BDS-beweging of tegen de verdedigers van mensenrechten en het grote netwerk van mensen die BDS steunen, deze beweging voor mensenrechten kan niet worden gestopt. Pesterijen en repressie kunnen amper een beweging treffen die aan de basis werkt en groeit in het hart en de geest van de mensen en hen de kracht geeft datgene te doen wat nodig is om aan de goede kant te staan van de geschiedenis, tegen het fanatieke apartheidsregime van Israel, tegen de bezetting en de etnische zuivering, en voor vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid voor het Palestijnse volk.

Dit recentste geval van repressie en intimidatie door de Israelische regering tegen Omar Barghouti is het sterkste bewijs dat het Israelisch regime van bezetting, kolonialisme en apartheid er niet in slaagt de indrukwekkende groei van de BDS-beweging voor Palestijnse rechten te vertragen.

Het Palestijnse BDS National Committee is de grootste coalitie in de Palestijnse civiele maatschappij. Het leidt en ondersteunt de wereldwijde Boycott, Divestment and Sanctions beweging.
Kijk op www. Bdsmovement.net  en volg  @BDSmovement.

met dank aan DocP voor de vertaling