Vredescafé 'Gaza, 10 jaar Blokkade

Volgende week woensdag 22/11 om 19u30 (deuren 19u) vindt het vredescafé 'Gaza, 10 jaar Blokkade' plaats. De promotie loopt, maar het misschien kunnen jullie daar nog eens een extra duw aan geven en het initiatief bij de achterban en potentieel geïnteresseerden bekend te maken?

De informatie van de avond vind je online op de website van Vrede (https://www.vrede.be/vredescafe-4-gaza-10-jaar-blokkade). Het staat jullie uiteraard vrij om die over te nemen op de eigen website of in andere communicatiekanalen. We hebben ook nog wat flyers op overschot. Er is ook een facebookpagina: https://www.facebook.com/events/1997418490470214/

- We hebben voor dit vredescafé een aanvraag ingediend voor financiële steun in het Gentse fonds voor Noord-Zuidprojecten. Omdat we om technische redenen ook voor het festival van Eye on Palestine (dat volgende jaar in februari plaatsvindt) het rekeningnummer van Vrede hebben opgegeven, ziet de stad dit als een aanvraag voor twee projecten van 1 organisatie en dat mag niet (elke organisatie mag maar 1 projectsubsidie aanvraag indienen per gegeven jaar). We krijgen m.a.w. geen middelen voor dit vredescafé, maar de kosten blijven natuurlijk (transport, hotel, hapjes, muzikanten, promotie, huur zaal en geluid). We kunnen dus een kleine financiële steun van partners en co meer dan goed gebruiken. Als je een bijdrage wil leveren, graag een seintje dan maken we desgevraagd een factuur of kostennota.

- We voorzien wat ruimte voor stands. Als je daar gebruik van wil maken, laat het dan weten ajb.

Heel erg bedankt

Tot dan!!