Palestina Solidariteit juicht de nominatie van de BDS beweging voor de Nobelprijs voor de vrede toe.

Bjørnar Moxnes, lid van het Noorse parlement heeft de internationale Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) beweging genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede.

De formele nominatie van de beweging voor de rechten van het Palestijnse volk vond plaats op 1 februari 2018. De nominatie toont de groeiende Noorse en internationale solidariteit met de Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid, waardigheid en het stopzetten van de bezetting door Israël. De BDS campagne is een oproep vanuit Palestina, waarbij op een geweldloze manier verzet wordt geboden tegen de bezetting van Palestina en de onderdrukking van het Palestijnse volk. Bij de lancering schaarden 170 Palestijnse organisaties zich achter de oproep voor geweldloos verzet.

De BDS beweging stelt dat het Palestijnse volk dezelfde rechten heeft als de rest van de mensheid en dat deze gerespecteerd moeten worden. De beweging roept op om Israël met hoogdringendheid aan te sporen de internationale rechten van de mens en het internationaal recht te respecteren. De campagne werd geïnspireerd door de geweldloze Zuid-Afrikaanse antiapartheidsbeweging. De beweging is sinds de lancering van de campagne 11 jaar geleden een snel groeiende, internationale beweging, die actief is in 50 landen. De campagne heeft een grote impact op het in vraag stellen van internationale steun voor het beleid van Israël in Palestina. 

De tactiek van de BDS, economische boycot en internationale sancties, wordt geaccepteerd als geldig actiemiddel en vond navolging bij verzet tegen andere discriminerende regimes. Met ingang vanaf januari 2018 legde Noorwegen sancties en restricties op aan 26 verschillende landen en regio’s omwille van overtredingen tegen het internationaal recht en de mensenrechten. Israël is echter niet één van die 26 landen, ondanks aanhoudende discriminatie van het Palestijnse volk, de voortdurende bezetting, de annexaties en het Israëlische apartheidsregime. 

Het toekennen van de Nobelprijs voor de vrede aan de BDS beweging zou een krachtig signaal zijn dat de roep van de internationale gemeenschap voor vrede in Palestina- en bij uitbreiding in heel de wereld, onderstreept.