Persbericht van het college van burgemeester en schepenen van Herent

Brief aan federale en gewestregeringen
dringende vraag stopzetting Israëlische politiek van bezetting, kolonisatie en apartheid