PERSBERICHT

UPDATE 3 juni om 11u – Gisteren werden er krijttekeningen aangebracht op voetpaden in Brussel, vandaag is Luik aan de beurt, morgen enkele Vlaamse steden. De actie, getiteld 'Visit Palestine' is een uitnodiging om Palestina te bezoeken. Nu het nog kan, want de kaarten tonen hoe er steeds meer land wordt ingenomen door de Israëlische bezetter.

PERSBERICHT

Bezoek Palestina, nu het nog kan!

Van 2 tot 4 juni worden met krijtverf 150 kaarten van Palestina op het voetpad geschilderd. De actie, getiteld 'Visit Palestine' is een uitnodiging om Palestina te bezoeken. Nu het nog kan, want de kaarten tonen hoe er steeds meer land wordt ingenomen door de Israëlische bezetter.

'We associëren Palestina vaak enkel met oorlog en geweld' zegt Lene Jacobs, woordvoerster van de actie. 'Dat is het beeld dat we willen doorprikken. We willen een breder perspectief bieden dan journaals over bombardementen of de gepolariseerde retoriek die we gewend zijn.'

'Palestina heeft historisch veel te bieden, het is een prachtige streek met een warme cultuur. Met deze actie nodigen we mensen uit om zelf te gaan ontdekken.' Maar er is haast bij, want Palestina verdwijnt stilaan. Door de Israëlische bezetting zijn er al honderden Palestijnse dorpen van de kaart geveegd. Intussen is slechts 12% van historisch Palestina toegankelijk voor Palestijnen. 'Ter plaatse gaan verbreed onze blik. Het is één ding om te horen dat Israël er een muur bouwt, het is een ander om te zien hoe een half dorp werkloos wordt omdat de muur boeren afsnijdt van hun velden.'

De actie is een initiatief van vzw Palestina Solidariteit dat gelijktijdig de website www.visitpalestine.be lanceert. Op de website wordt de bezoeker meegenomen op een virtuele reis door Palestina. Het verhaal start aan het begin van de 20ste eeuw, toen het land nog één geheel was. Dit verandert in 1948 met de 'Nakba', of catastrofe, waarbij twee derde van de toenmalige Palestijnse bevolking wordt verdreven of op de vlucht slaagt. Daarna wordt de bezoeker meegenomen naar het hedendaagse Palestina. Aan de hand van witte symbooltjes zie je welke plekken je er vandaag kan bezoeken, van Jeruzalem over Galilea tot Hebron. Wel wordt meteen een ontnuchterende boodschap meegegeven: wacht niet te lang met je bezoek, want steeds meer plekjes moeten plaats ruimen voor Israëlische kolonies, muren en bypassroads.

Palestina Solidariteit zet zich in voor een rechtvaardige oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict, door mensen te sensibiliseren en te mobiliseren. Organisaties en individuen steunen de actie door deze week een affiche met hetzelfde beeld uit te hangen.

Vzw Palestina Solidariteit zou het uiteraard fijn vinden moest u aandacht besteden aan de lancering van deze nieuwe campagne. Voor meer informatie of interviews kan u contact opnemen via info@visitpalestine.be


Volg mee:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928731370483225.1073741833.144455745577462&type=1 

https://twitter.com/PalestinaSolida

UPDATE 3 juin á 11h – 

Communiqué de presse

Visitez la Palestine, tant que c'est encore possible !


Le 2 juin, dans sept villes belges, trois cartes de la Palestine seront peintes sur le sol  150 fois à l'aide de poncifs et de couleurs lavables. L'action, intitulée « Visitez la Palestine », est une invitation à s'y rendre. Tant que la chose est encore possible, du moins, car les cartes montrent comment l'occupant israélien accapare une partie de plus en plus grande du territoire. 

Suivez nous

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.928731370483225.1073741833.144455745577462&type=1 

https://twitter.com/PalestinaSolida

Communiqué de presse

Visitez la Palestine, tant que c'est encore possible !

Le 2 juin, dans sept villes belges, trois cartes de la Palestine seront peintes sur le sol  150 fois à l'aide de poncifs et de couleurs lavables. L'action, intitulée « Visitez la Palestine », est une invitation à s'y rendre. Tant que la chose est encore possible, du moins, car les cartes montrent comment l'occupant israélien accapare une partie de plus en plus grande du territoire.  

« Bien souvent, nous n'associons la Palestine qu'à la guerre et à la violence », explique Lene Jacobs, porte-parole de l'action. « C'est l'image que nous voulons contredire. Nous voulons présenter une autre perspective que les reportages sur les bombardements ou que les discours polarisés auxquels nous avons été habitués. » 

« Historiquement, la Palestine a beaucoup de choses à offrir, c'est une région magnifique avec une culture chaleureuse. En même temps, nous rendre sur place nous donne une meilleure vue de la situation. C'est une chose que d'apprendre qu'Israël construit un mur, c'en est une autre que de voir comme la moitié d'un village est mise au chômage parce que le mur, désormais, sépare les paysans de leurs champs. »

L'action est une initiative de l'ASBL Palestina Solidariteit qui, en même temps, lance un site Internet :  www.visitpalestine.be. Sur ce site, le visiteur est emmené dans un voyage virtuel à travers la Palestine. L'histoire commence au début du 20e siècle, quand le pays constituait encore un tout. Cela change en 1948, avec la « Nakba », ou catastrophe, lors de laquelle deux tiers de la population palestinienne de l'époque est chassée ou prend la fuit. Ensuite, le visiteur est transporté dans la Palestine actuelle. À l'aide de petits symboles blancs, il découvre les endroits qu'il peut visiter aujourd'hui, de Jérusalem à Hébron, en passant par la Galilée. Toutefois, en même temps, un message dégrisant lui est transmis : ne reportez surtout pas trop longtemps votre visite, car de plus en plus d'endroits doivent faire de la place pour installer des colonies israéliennes, poursuivre la construction du mur et de routes dédoublées (bypoass roads). 

Palestina Solidariteit s'engage pour une solution équitable du conflit israélo-palestinien, en sensibilisant les gens et en les mobilisant. Des organisations et des personnes soutiennent l'action en arborant une affiche avec la même image durant toute cette semaine. 

 

L'ASBL Palestina Solidariteit serait naturellement enchantée si vous consacriez quelque attention au lancement de cette nouvelle campagne. Pour plus d'informations ou d'interviews, vous pouvez prendre contact à l'adresse info@visitpalestine.be